Czy koszty reklamacji pokrywa sprzedawca?

Jeżeli sprzedawca zobowiązuje się naprawić wadliwy towar lub wymienić go na nowy, ma także obowiązek zwrócić konsumentowi koszty związane ze złożeniem reklamacji (w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia).

W wielu sytuacjach reklamacja towaru wiąże się z problemem dowozu towaru o dużych gabarytach do sprzedawcy – na przykład kompletu wypoczynkowego czy uszkodzonej pralki. Jeśli duży artykuł jest wadliwy, należy upewnić się, czy sprzedawca zamierza zapewnić jego dowóz w określone miejsce, czy ma to zrobić konsument. Gdy towar musi dostarczyć klient, sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów transportu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz.1 176 z pozn. zm.) nieodpłatność naprawy i wymiany towaru oznacza również, że sprzedawca ma obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego w związku ze złożeniem reklamacji. Artykuł 8 ustawy wymienia w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Załóżmy, że klient kupił pralkę do zabudowy, którą trzeba w celu złożenia reklamacji dostarczyć do sklepu. Musi wymontować ją z zabudowy szafek (czego nie jest w stanie zrobić sam), przewieźć do sprzedawcy, a po naprawie wmontować z powrotem. W takiej sytuacji sprzedawca powinien pokryć nie tylko koszty przewozu, ale także wydatki na montera i materiały (np. nowe śruby, itp.).

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz