Co może kontroler biletów

Pan Jan jechał autobusem bez biletu i złapał go kontroler. Gdy nie chciał okazać dowodu tożsamości, został zatrzymany. Gapowicz zastanawia się, czy kontroler mógł tak postąpić?

Od 1 marca 2011 roku kontroler biletów ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce policji, gdy ten nie okaże dokumentu tożsamości. Zmiany w przepisach przewozowych wprowadziły nie tylko dodatkowe uprawnienia po stronie kontrolerów, ale również obowiązki, które ze strony podróżnego obwarowane zostały sankcją karną. Podróżny ma obowiązek pozostania na miejscu przeprowadzania kontroli albo innym wskazanym przez kontrolera do czasu przyjazdu policji. Zignorowanie tego polecenia jest uznane za wykroczenie, za jego naruszenie grozi kara grzywny do 5 tys. złotych. Pewne kontrowersje wzbudza obecne w ustawie określenie „ujęcie podróżnego” –  nie zostało ono zdefiniowane. Nie określono też, jakie środki może zastosować kontroler w stosunku do podróżnego, który nie chce poddać się jego poleceniom.

Podstawa prawna: Ustawaz dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. nr 5 poz. 13).

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz