Kto zapłaci za porysowane auto

Kto zapłaci za porysowane auto

Panu Arturowi ktoś w nocy porysował samochód. Auto będzie musiał oddać do lakierowania. Czy w sytuacji, gdy nie wie, kto to zrobił, może liczyć na odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Zdecydowanie za szkodę zapłaci ubezpieczyciel. Pan Artur otrzyma odszkodowanie, jeżeli w firmie ubezpieczeniowej ma wykupione ubezpieczenie autocasco. Nie ma tu znaczenia, czy zna sprawcę szkody, czy nie. Poszkodowany powinien zgłosić się do ubezpieczyciela.

Termin, w jakim trzeba to zrobić, określony jest w warunkach ubezpieczenia załączonych do polisy. Wysokość odszkodowania będzie uzależniona od stwierdzonego przez rzeczoznawcę zakresu uszkodzeń. Na podstawie jego opinii ubezpieczyciel skalkuluje koszt usunięcia uszkodzeń i taka sumę wypłaci panu Arturowi.

« wstecz