Czy za gwarancję pobierana jest opłata?

Kupując telewizor pani Karolina domagała się od sprzedawcy udzielenia gwarancji. Sprzedawca poinformował jednak, że może ją otrzymać dopiero po uiszczeniu dodatkowej opłaty: czyli telewizor z gwarancją kosztowałby więcej. Czy gwarancja daje pani Karolinie dodatkowe uprawnienia, za które warto byłoby dopłacać?

Zdecydowanie nie. Udzielenie konsumentowi gwarancji następuje bez odrębnej opłaty. Gwarant, którym może być sprzedawca, producent albo importer, nie może domagać się dopłaty do ceny telewizora dlatego, że kupujący przy zakupie otrzyma również kartę gwarancyjną.

Gwarancja powinna być sformułowana w sposób jasny, zrozumiały i nie wprowadzający w błąd. Określa ona obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego, gdy zakupiony towar nie ma wymaganych właściwości. Takim uprawnieniem jest na przykład nieodpłatna naprawa i pokrycie kosztów dostarczenia towaru do serwisu. Gwarancja może też określać liczbę napraw poprzedzających bezpłatną wymianę zepsutego towaru na nowy egzemplarz. Powinny w niej zostać umieszczone dane potrzebne do dochodzenia roszczenia, na przykład nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w kraju, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej.

Sprzedawca, przedsiębiorca i importer nie mają obowiązku udzielenia gwarancji nabywcy towaru. W takiej sytuacji kupujący nie może ich zmusić do wydania mu dokumentu gwarancyjnego ani do zamieszczenia oświadczenia gwaranta na ten temat w reklamie towaru konsumpcyjnego.

Podstawa prawna: art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1 176 ze zm.).

 

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz