Reklamacja żywności

Pan Marian kupił – już na Wielkanoc – szynkę konserwową. Data do spożycia podana na puszce miała upłynąć za miesiąc. Ze względu na przyjazd niespodziewanych gości pan Marian jednak otworzył konserwę wcześniej i okazało się, że szynka jest zepsuta. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Żywność tak jak inne towary podlega reklamacji. Pan Marian może reklamować szynkę jako towar niezgodny z umową. W przypadku żywności artykułem takim jest zarówno produkt nieświeży, jak i pełnowartościowy, ale niezgodny z opisem na opakowaniu. Reklamację składamy u sprzedawcy przynosząc zakupiony produkt i paragon.

Żywność reklamujemy w ciągu trzech dni od otwarcia opakowania. Dotyczy to artykułów paczkowanych, jak i sprzedawanych luzem, ale zawsze takich, w przypadku których nie minął termin przydatności do spożycia.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki socjalnej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową  (Dz.U. nr 31 poz. 258)

 

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz