Czy warto sprawdzać ceny?

Ceny tego samego towaru w sklepie bywają różne: co innego widać na półce, co innego znajdujemy na rachunku. Co obowiązuje?

Ważna jest cena wystawiona przy towarze czy umieszczona na nim. Cena między półką a kasą nie może zmienić wartości, chyba że kupujący uzgadnia ją indywidualnie ze sprzedawcą – bo zawsze ma prawo się targować. Jeżeli z tego rezygnuje, to dbając o własną kieszeń powinien sprawdzić, za jaką cenę kupuje.

Jeżeli cena na półce różni się od tej w kasie, o sprawie trzeba od razu powiadomić sprzedawcę, żądając zwrotu nadpłaconej kwoty. Można też problem zgłosić powiatowemu rzecznikowi konsumentów i w Inspekcji Handlowej w Poznaniu, aleje Marcinkowskiego nr 3, telefon 61 852 35 07 – ta instytucja przeprowadzi w sklepie kontrolę. Cena w żadnym razie nie może być różna na półce i przy kasie.

Zagadnienia dotyczące cen towarów i usług reguluje Ustawa z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U. nr 97 poz.1 050) oraz rozporządzenie ministra finansów z dnia 10 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. nr 99 poz. 894).

 

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz