Czy płacić za niezamówioną przesyłkę

Pani Barbara znalazła w skrzynce pocztowej książkę z księgarni wysyłkowej z fakturą, żądaniem zapłaty oraz wykazem sankcji, jakie jej grożą w razie nieprzyjęcia przesyłki oraz nieuregulowania należności. Czy musi zapłacić?

Zdecydowanie nie płacimy za nie zamówioną przesyłkę. Nie mamy nawet obowiązku jej odsyłać, może ją po prostu wyrzucić. Wysyłanie nie zamówionego towaru to ryzyko sprzedawcy. Odebranie przesyłki nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Takie sposoby prowadzenia handlu przez niektóre firmy wysyłkowe to nieuczciwa praktyka rynkowa. Sprzedawcy liczą, że zastraszą konsumenta, a ten nie znając swoich praw będzie wolał zapłacić za produkt lub odesłać przesyłkę na własny koszt, niż narażać się na problemy. Żądanie zapłaty za nie zamówiony towar jest niezgodne z prawem.

Można w tej sprawie skierować do sprzedawcy pismo. Warto to zrobić, gdy wciąż nam coś przysyła – żądajmy zaprzestania takich praktyk. Jeżeli to nie przyniesienie rezultatu, zapraszam do mojego biura.

 

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz