Koszty reklamacji pokrywa sprzedawca

Jeżeli sprzedawca zobowiązuje się naprawić wadliwy towar albo wymienić go na nowy , ma również obowiązek zwrotu konsumentowi kosztów związanych ze złożeniem reklamacji - w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

W wielu sytuacjach reklamacja towaru wiąże się z problemem dowozu towaru o dużych gabarytach do sprzedawcy – na przykład kompletu mebli, uszkodzonej lodówki czy zepsutego samochodu. Jeśli „duży” towar jest wadliwy, należy najpierw zapytać sprzedawcę, czy zamierza sam zapewnić jego dowóz w określone miejsce, czy ma to zrobić konsument.. Gdy towar musi dostarczyć klient, sprzedawca ma obowiązek zwrócić mu koszty transportu. Wynajęcie taksówki bagażowej, a w przypadku samochodu – specjalnej lawety, jest zwykle sporym wydatkiem.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz.1176 z pozn.zm.), nieodpłatność naprawy i wymiany towaru oznacza również, że sprzedawca ma obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego w związku ze złożeniem reklamacji. Artykuł 8 ustawy wymienia w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Załóżmy ,że klient kupił lodówkę do zabudowy, którą musi w celu złożenia reklamacji, dostarczyć do sklepu. Musi więc wymontować ją z zabudowy szafek (czego nie jest w stanie zrobić sam), przewieźć, a po naprawie wmontować z powrotem. W takiej sytuacji sprzedawca powinien pokryć nie tylko koszty przewozu, ale także wynagrodzenie dla montera i koszty materiałów (np. nowych śrub, silikonu itp.).

« wstecz