Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji?

 

W zakupionym niedawno robocie kuchennym popsuł się element do rozdrabniania warzyw i owoców. Pan Marian zgłosił się do sprzedawcy. Ten jednak nie chciał przyjąć reklamacji i odesłał konsumenta do producenta, który udzielił gwarancji na zakupiony sprzęt. Czy mógł to zrobić?

Zdecydowanie nie. Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli została złożona w terminie, czyli w ciągu dwóch lat od zakupu wadliwego towaru i dwóch miesięcy od ujawnienia się wady. Konsument traci swoje uprawnienia, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomił o tym sprzedawcy. Dla zachowania prawa do reklamacji wystarczy zawiadomić sprzedawcę o wadach przed upływem tego terminu. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy została ona stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania towaru konsumpcyjnego kupującemu. W razie wymiany wadliwego towaru na nowy klientowi znów przysługują dwa lata na złożenie reklamacji.

Sprzedawcy z odpowiedzialności za wady nie zwalnia fakt udzielenia kupującemu gwarancji przez producenta. Sprzedawca nie może więc tam odsyłać konsumenta z popsutym sprzętem – tym bardziej że w dokumencie gwarancyjnym powinno znaleźć się stwierdzenie, iż gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego prawo pocztowe (Dz.U. nr 141  poz.1176 ze zm.).

 

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz

Newsletter