Gdy zaginie list

Pani Basia wysłała listem poleconym zdjęcia z ostatniego urlopu. Minęły ponad trzy tygodnie i przesyłka nie dotarła do adresata. Czy pani Basia może żądać od poczty odszkodowania?

Uzyskanie rekompensaty jest możliwe po uznaniu listu za zaginiony. Pani Basia powinna udać się do urzędu pocztowego, w którym nadała przesyłkę, i poprosić o specjalny druk reklamacyjny. Do niego należy dołączyć pokwitowanie nadania listu, które jest warunkiem wypłacenia przez pocztę odszkodowania.

Pani Basia może liczyć na rekompensatę w wysokości 50-krotności opłaty za przesyłkę poleconą. Obecnie opłata za pakiet o wadze do 50 gram to 3,75 złotych – maksymalna wysokość odszkodowania wyniesie więc 187 złotych.

Gdyby poczta odrzuciła reklamację, klientka powinna się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów lub Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka nr 18/20. Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku nr 189 poz. 1159).

 

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz