Reklamacja rachunku telefonicznego

Pan Zenon dostał rachunek telefoniczny. Jego zdaniem za wysoki. Co może w tej sytuacji zrobić?

Najpierw powinien zadzwonić do operatora, poprosić o przesłanie bilingu i dokładnie go przeanalizować. Jeżeli koszty rozmów są nieprawidłowe, można złożyć reklamację. Najlepiej wysłać ją listem poleconym na adres operatora, który ma 30 dni na rozpatrzenie skargi reklamacyjnej. Jeżeli operator uzna skargę za zasadną, powinien skorygować rachunek i przesłać klientowi właściwie naliczony.

W wypadku nieuznania reklamacji abonent może dalej dochodzić swoich racji, zwracając się o pomoc do prezesa lub rzecznika Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20, tel. 22 534 91 90.

Więcej informacji na ten temat w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 roku w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telefonicznej (Dz.U. nr 226 poz. 2291).

 

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz