Jak zwrócić akwizytorowi kupiony towar?

Pani Halina podczas wyjazdu na wycieczkę do Ciechocinka uczestniczyła w prezentacji pościeli i kupiła jedną, drogą kołdrę. Następnego dnia jednak postawiała się z tego zakupu wycofać. Ktoś jej powiedział, że jeśli odstąpi od umowy, będzie musiała zapłacić karę. Czy to prawda?

Pani Halina może zwrócić towar, gdyż wzięła udział w sprzedaży poza sklepem i siedzibą firmy. W tej sytuacji nie dysponowała czasem do namysłu ani możliwością porównania kilku ofert, ma więc prawo zrezygnować z zakupu w terminie 10 dni od momentu jego dokonania.

Pani Halina powinna wysłać rezygnację na piśmie listem poleconym na adres siedziby firmy. Nietrafiony zakup również musi odesłać, ale już na własny koszt. Tym samym nieważna stanie się także zawarta umowa kredytowa, a sprzedawca będzie musiał oddać jej zaliczkę, jeżeli została wpłacona.

Firma nie ma prawa domagać się od pani Haliny dodatkowych pieniędzy za odstąpienie od umowy, żadna kara więc nie obowiązuje, nawet jeżeli w umowie jest taki zapis. Więcej na ten temat w art. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.).

 

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz