Ubezpiecz się przed wyjazdem za granicę

Wybierając się na wymarzone wczasy czy wycieczkę zagraniczną należy zwrócić szczególną uwagę na ubezpieczenie. O czym trzeba pamiętać?

Polisa turystyczna powinna zawierać ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KL), zobowiązujące ubezpieczyciela do pokrycia opłat za wizyty u lekarza, pobyt w szpitalu, koszt leków, a także assistance, które zapewni nam zorganizowanie pomocy w nagłych wypadkach: opłacenie kosztów transportu do szpitala, transportu osoby chorej (w skrajnych przypadkach – zwłok) do kraju. Powinno się w polisie też znaleźć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – które zapewni nam odszkodowanie, jeżeli w wyniku wypadku poniesiemy uszczerbek na zdrowiu; ubezpieczenie bagażu – zwrot równowartości strat, gdy nasz dobytek zostanie uszkodzony lub skradziony; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – zwolnienie od wypłaty odszkodowania, gdy wyrządzimy komuś krzywdę, np. raniąc go albo niszcząc jego mienie.

Takie rodzaje ubezpieczeń zapewne zaproponuje nam organizator imprezy – biuro podróży, w którym wykupiliśmy wycieczkę bądź wczasy. Jednak oferowane sumy ubezpieczenia i sumy gwarantowane mogą być za niskie, bo biura starają się obniżyć koszty wycieczki. Warto wiedzieć, że gwarantowane sumy powinny wynosić dla kosztów leczenia 20 tysięcy euro, dla assistance – 10 tysięcy euro, dla NNW – 50 tysięcy złotych, a dla OC około 50 tysięcy euro. Jeżeli nasze biuro podróży proponuje nam niższe kwoty albo jeżeli wyjeżdżamy na własną rękę, pomyślmy o dodatkowym albo wręcz samodzielnym ubezpieczeniu. Zapłacimy co prawda więcej, ale w razie nieszczęścia możemy liczyć na skuteczniejszą pomoc.

Kupując polisę trzeba dokładnie przeczytać warunki umowy, zwracając uwagę na tak zwane wyłączenia (na przykład że ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń spowodowanych przewlekłą chorobą). Wyłączania to wszystkie te zdarzenia, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

 

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz