Zniszczone banknoty

Synek pana Krzysztofa zabrał jego portfel i pomazał pisakiem banknoty. Ojciec bardzo się zdenerwował, bo była to znaczna suma. Czy bank wymieni uszkodzone pieniądze na nowe?

Wszystko zależy od tego, jak bardzo banknoty są zniszczone. Banki dokonują wymiany zużytych lub uszkodzonych pieniędzy, jeśli ich autentyczność nie budzi wątpliwości i podejrzeń.

Jeżeli banknoty są pomazane, ale posiadają 100 procent pierwotnej powierzchni lub są przerwane na dwie części, ale nie posiadają ubytków powierzchni, to bank wymieni je na pieniądze o tej samej wartości. Podobnie będzie w przypadku, gdy zachowane jest 75 procent banknotu w jednym fragmencie. Jeśli w całości jest od 45 do 75 procent powierzchni pan Krzysztof dostanie tylko połowę pierwotnego nominału (podstawa prawna zarządzenie nr 1/2003 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15.01.2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. Urz. NBP nr 1 poz. 1).

 

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz