Żyrant ściga dłużnika

Pani Barbara podżyrowała w przeszłości kredyt hipoteczny koleżance z pracy. Po kilku latach bank wezwał ją do spłaty zadłużenia, bo znajoma przestała spłacać raty. Czy teraz, kiedy pani Barbara wywiązała się już z całego długu, może w jakiś sposób odzyskać te pieniądze?

Tak, pani Barbara powinna przygotować na piśmie dobrowolne wezwanie do zapłaty skierowane do dłużniczki i wysłać je pocztą (koniecznie za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym) na jej adres. Jeśli termin do zapłaty określony w wezwaniu (może to być 14 dni) upłynie, pani Barbara będzie mogła wnieść do sądu pozew o zapłatę. Wówczas sąd zdecyduje, że koleżanka powinna zwrócić pani Barbarze pieniądze. Jeśli dłużniczka tego nie zrobi, sprawą ściągnięcia długu zajmie się komornik.

 

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz