Czy można wycofać się z kredytu?

Pan Karol z żoną wziął w banku kredyt gotówkowy. Pieniądze zamierzali przeznaczyć na nowy telewizor i meble. Okazało się jednak, że upatrzone sprzęty ktoś już kupił. Czy w takiej sytuacji można starać się o anulowanie kredytu?

Zdecydowanie tak. Kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy kredytowej bez podawania bankowi przyczyny. Ma na to 10 dni od dnia podpisania umowy. Aby anulować umowę kredytową, pan Karol powinien złożyć w banku pisemne oświadczenie o odstępieniu od niej. Wzór pisma zawierającego stosowne oświadczenie powinien być dołączony do umowy. Wraz z oświadczeniem pan Karol musi zwrócić bankowi pieniądze, które otrzymał.
Bank w tej sytuacji będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta kosztów kredytu. Zwrotowi nie podlega jednak określona w umowie kredytowej opłata za zawarcie umowy, czyli tak zwana opłata przygotowawcza, i koszty ustanowienia zabezpieczenia. Kwestie te reguluje dokładnie Ustawa z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim (Dz .U. nr 100 poz. 1081 ze zm).

 

powiatowy rzecznik konsumenta
Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz