Przecena nie odbiera prawa do reklamacji

 Konsumentka kupiła suszarkę do włosów, jej cena była obniżona z powodu porysowanej obudowy. Po dwóch miesiącach w suszarce zepsuł się silnik.

Konsumentka chciała zareklamować wadliwy towar, ale sprzedawca reklamacji nie przyjął, twierdząc, że suszarka była przeceniona, a ona kupując ją miała świadomość, że sprzęt nie jest w pełni sprawny. Poza tym w sklepie jest umieszczona informacja „towar przeceniony nie podlega reklamacji”. Czy sprzedawca ma rację?

Otóż nie. W tym przypadku to, że towar został przeceniony nie ma żadnego znaczenia. Towary przecenione podlegają bowiem reklamacji tak samo jak wszystkie inne wyroby. Jeżeli kupujemy niepełnowartościowy towar po obniżonej cenie, nie możemy reklamować tylko tych usterek, które były przyczyną obniżenia ceny. Konsumentka nie może zatem kwestionować zarysowań na obudowie suszarki, ale ma pełne prawo reklamować jej wadliwy silnik. Konsumentka powinna złożyć u sprzedawcy reklamację na piśmie. Może to zrobić w ciągu dwóch lat od daty nabycia suszarki oraz nie później niż dwa miesiące po wykryciu wady silnika. 

Od sprzedawcy może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany suszarki na nową. Składając reklamację koniecznie musi okazać paragon lub inny dokument potwierdzający zakup u tego właśnie sprzedawcy reklamowanej suszarki. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni. Jeśli w tym czasie nie udzieli odpowiedzi, przyjąć należy, że reklamacja została przez niego uznana. Warto też wiedzieć, że sprzedawca nie ma prawa odsyłać konsumentki do producenta, hurtownika czy importera suszarki, bo – zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz .U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) – to on musi przyjąć zgłoszenie reklamacyjne.

Elżbieta Staszak-Małecka

« wstecz