Nie wyrzucaj paragonu

Nadal wielu konsumentów pyta rzecznika czy do reklamacji niezbędny jest paragon, rachunek albo faktura.

Posiadanie takiego dokumentu ma duże znaczenie przy zgłaszaniu reklamacji wad towaru w ramach odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Konsument zgłaszając niezgodność musi udowodnić, że dokonał zakupu u danego sprzedawcy. Dlatego powinniśmy zawsze pamiętać o tym, aby poprosić sprzedawcę o wystawienie dowodu sprzedaży. W praktyce sprowadza się to do zabrania ze sobą paragonu z kasy fiskalnej. Brak dowodu zakupu może sprawić trudności w sytuacji, gdy kilku sprzedawców oferuje taki sam towar (odzież, buty, sprzęt TV) i konsument, który nie ma dowodu sprzedaży, będzie zmuszony udowodnić fakt zawarcia umowy sprzedaży (dokonania zakupu) w inny sposób, np. poprzez zeznania świadków. 

Konsument powinien również pamiętać, że okres, w którym może zgłaszać u sprzedawcy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową wynosi dwa lata od daty wydania tego towaru, a reklamacja powinna być zgłoszona przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W przypadku, gdy wartość umowy sprzedaży przekracza dwa tysiące złotych sprzedawca ma obowiązek potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży konsumenckiej można znaleźć w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.(Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.)

Elżbieta Staszak-Małecka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

« wstecz