Czy sklep przyjmuje zwrot towaru?

To pytanie ciągle powraca do rzecznika konsumentów. Problem, czy sklep ma prawny obowiązek przyjąć pełnowartościowy towar, poruszają nie tylko kupujący, ale także przedsiębiorcy mający bezpośredni kontakt z konsumentami.

Przypominamy, że przepisy regulujące tak zwane kilkudniowe, zazwyczaj 5-dniowe, zwroty przestały obowiązywać w 1995r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz.U. Nr 64 poz. 328).

Jedna z telefonujących do Rzecznika klientek kupiła kurtkę i następnego dnia chciała ją oddać, bo nie spełniała jej oczekiwań.

Czy muszę przyjąć towar i oddać pieniądze? – pyta sprzedawca.

Nie, bo obowiązujące przepisy tego nie przewidują. Zwrot kupującemu pieniędzy jest możliwy w zasadzie tylko w postępowaniu reklamacyjnym i to wówczas, gdy naprawa lub wymiana towaru są niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów, kiedy sprzedawca nie jest w stanie naprawić lub wymienić towaru w odpowiednim czasie lub gdy naprawa lub wymiana mogłaby narazić kupującego na znaczne niedogodności. Tak więc zmiana oczekiwań klientki nie jest przesłanką do zwrotu pieniędzy. Konsument dokonując zakupów, gdy ma pewne obawy co do słuszności i celowości swojego wyboru, powinien zapytać sprzedawcę czy w razie gdyby chciał oddać nie spełniający jego oczekiwań towar, przyjmie zwrot. 

Trzeba podkreślić jeszcze raz, że jest to dobra wola sprzedawcy, który mając na uwadze „dobre obyczaje kupieckie” może, po wcześniejszym zastrzeżeniu przez kupującego, przyjąć zwrot. W tym miejscu warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2003r. obowiązuje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz.1176 ze zmianami), z którą warto się zapoznać, aby uniknąć nieporozumień przy zakupach. Sprzedawcom zaś radzę, aby powyższą ustawę mieli pod ręką, co z kolei pozwoli właściwie oceniać wzajemne uprawnienia i obowiązki.

Elżbieta Staszak - Małecka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Wrześni 

« wstecz

Newsletter