Czy musi być instrukcja?

Ostatnio kupiłem w markecie odkurzacz, ale ani na opakowaniu, ani w środku (po rozpakowaniu sprzętu w domu) nie znalazłem instrukcji w języku polskim.
Czy sprzedawca ma obowiązek przekazać mi taką instrukcję razem z towarem w chwili zakupu? Jakie jeszcze informacje powinien przekazać sprzedawca kupującemu?

Pyta pan Janusz z Nekli

TAK. Każdy sprzedawca dokonujący sprzedaży na terytorium Polski ma obowiązek udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedawanego towaru konsumpcyjnego W szczególności sprzedawca jest zobowiązany podać nazwę towaru, określenie producenta lub importera i kraj pochodzenia towaru, znak bezpieczeństwa i znak zgodności (wymagane przez odrębne przepisy), informacje o dopuszczeniu towaru do obrotu na terenie Polski oraz – stosownie do rodzaju towaru – określenie jego energochłonności.

Podawana przez sprzedawcę informacja powinna posiadać odpowiednią formę (użycie języka polskiego, czytelny i przejrzysty druk, układ tekstu jasny dla nieprofesjonalistów), co pozwoli konsumentowi na zgodne z właściwościami towaru oraz jego przeznaczeniem korzystanie z zakupionego przedmiotu. Wszystkie powyższe informacje powinny znajdować się na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone (w przypadku, gdy towar jest sprzedawany w pakowaniu jednostkowym lub w zestawie). W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży towaru informację, która może zostać ograniczona do nazwy i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera i kraju pochodzenia towaru.

Sprzedawca jest zobowiązany wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi i konserwacji ( ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie k.c - Dz.U. Nr 141 poz. 1176 z póżn. zm.) O ile rodzaj informacji na to pozwala – instrukcja obsługi może być wyrażona w powszechnie zrozumiałej formie graficznej.

Krótko mówiąc: gdy sklep nie jest w stanie dostarczyć nam jasnej, przejrzystej i kompetentnej instrukcji obsługi wymarzonego przez nas sprzętu, poszukajmy innego miejsca zakupu, gdzie nie będziemy traktowani lekceważąco a prawo nie będzie stanowić tylko litery dla ciągle jeszcze aroganckich niektórych kupców. 
 

« wstecz