Prawo do rezygnacji z kredytu

Od umowy kredytu konsumenckiego można odstąpić w ciągu 10 dni. Jeżeli kredytodawca nie poinformuje klienta o takim prawie, musi liczyć się z tym, że termin na odstąpienie od umowy może się wydłużyć do 3 miesięcy

Pan Krzysztof G. kupił komputer na raty. Po 2 miesiącach jego sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła, więc zaczął się zastanawiać, czy nie dałoby się zrezygnować z takiego zakupu. W umowie nie znalazł ani słowa o możliwości odstąpienia od umowy. W sklepie poinformowano go, że nie może zrezygnować z zakupu. Takie działanie sprzedawcy jest niezgodne z prawem. Sprzedaż na raty to nic innego jak umowa kredytu konsumenckiego, od którego przysługuje prawo odstąpienia. Kredytodawcą jest zazwyczaj bank, który finansuje sprzedaż na raty, a nie sprzedawca. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100 poz.1081 z późn. zm.) przewiduje, że konsument może odstąpić od takiej umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia- nie musi podawać sprzedawcy przyczyny odstąpienia. Przy podpisywaniu umowy klient powinien otrzymać wzór oświadczenia o odstąpieniu, w którym powinno znaleźć się jego imię, nazwisko i adres zamieszkania.

W sytuacji gdy kredytodawca nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy – tak jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie- działa na własną niekorzyść, gdyż termin, w jakim klient może odstąpić od umowy znacznie się wydłuża. Pan Krzysztof może bowiem zrezygnować z zakupu w ciągu 10 dni od dnia, w którym dowiedział się o możliwości odstąpienia od umowy. Odstąpienie nie będzie jednak możliwe, jeśli od zawarcia umowy minęło więcej niż 3 miesiące. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu pod adresem wskazanym przez kredytodawcę (może to zrobić osobiście, jak i przesłać listem – najlepiej poleconym).

Warto pamiętać, że zanim upłynie termin na odstąpienie od umowy, konsument nie ma obowiązku spłaty kredytu ani zapłaty oprocentowania. W razie odstąpienia od umowy kredytodawca ma obowiązek zwrócić koszty udzielonego kredytu, oprócz opłaty przygotowawczej (która jest pobierana między innymi za sprawdzenie zdolności kredytowej) oraz opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczenia (między innymi ubezpieczenia). 

« wstecz