Rok szkolny ? kilka uwag o reklamacji podręczników

Rok szkolny ? kilka uwag o reklamacji podręczników

 Sprzedawca nie musi przyjąć zwrotu podręcznika tylko dlatego, że kupujący się rozmyślił lub omyłkowo kupił nie taką książkę, jaką chciał. Jeżeli jednak książka ma wady, konsument ma prawo do reklamacji, a sklep nie może odmówić jej przyjęcia.

• Jeżeli zakupiliśmy zły podręcznik, to nie można go zwrócić sprzedawcy. Przyjęcie niewłaściwego podręcznika przez sprzedawcę nie jest jego obowiązkiem, a jedynie zależy od jego dobrej woli.
• Przy zakupie należy wziąć paragon, ponieważ ten dowód zakupu jest podstawą dochodzenia roszczeń w razie sporu ze sprzedawcą. Paragon powinniśmy otrzymać od sprzedawcy, niezależnie, gdzie robimy zakupy.
• Promocja nie wyklucza zwrotu wadliwej książki. Przykładowo w zakupionej książce brakowało kilku kart. Gdy konsument zgłosił się do sprzedawcy, ten odmówił przyjęcia reklamacji z powodu zastosowania ceny promocyjnej. W tej sytuacji konsument korzysta z uprawnień określonych w ustawie o prawach konsumenta.
• Gdy kupujemy używane książki, a sprzedawca obniżył ich cenę, bo były przyniszczone, to wówczas nie można ich reklamować, ponieważ wiedzieliśmy o przyczynie obniżenia ceny.
• Sprzedawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności w razie składania reklamacji przez konsumenta, wywieszając w sklepie tabliczkę z napisem „po odejściu od kasy reklamacja nie będzie uwzględniona” .
• Taka informacja sprzedawcy łamie podstawowe prawa konsumenckie i jest niezgodna z prawem, ponieważ sprzedawca ma obowiązek w każdym przypadku przyjąć zgłaszaną reklamację przez konsumenta.


Podstawa prawna ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz 827.)

« wstecz