Różnica między zadatkiem a zaliczką

Jest istotna. Zadatek i zaliczka to przedpłaty będące formami zabezpieczenia zrealizowania umowy i podlegające zaliczeniu na poczet przyszłego wynagrodzenia za wykonanie zleconego umową zadania.

Różnica między zadatkiem a zaliczką ujawnia się w momencie odstąpienia od umowy. W przypadku wpłaty zadatku rezygnacja z umowy przez wpłacającego spowoduje, że kontrahent wpłacającego będzie mógł zachować otrzymany zadatek. Niewywiązanie się z umowy przez kontrahenta spowoduje, że wpłacający może domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. W przypadku wpłaty zaliczki brak wykonania warunków umowy powoduje, że wpłacający może żądać jej zwrotu wyłącznie w tej wysokości, w jakiej dokonał wpłaty. Kontrahent nie może zatrzymać pieniędzy dla siebie.
Podstawa prawna: Kodeks cywilny.

Elżbieta  
Staszak-Małecka

 

 

« wstecz