Przecena towaru a prawa konsumenta

Kupując towar przeceniony nie tracimy praw konsumenckich.

Konsument musi jednak wiedzieć, z jakiego powodu jest przecena. Jeżeli okaże się, że towar jest wadliwy, niekompletny czy niesprawny, to zgodnie z ustawą o prawach konsumenta mamy dwa lata na złożenie reklamacji u sprzedawcy. Nie może on tego prawa kwestionować zasłaniając się obniżoną ceną. Wolno mu natomiast odmówić przyjęcia pełnowartościowego towaru, który już nam się nie podoba. Duże sieci handlowe, zwłaszcza odzieżowe, dają klientom możliwość zwrotu towaru w różnych terminach od daty zakupu. Warto więc zapytać sprzedawcę, czy przewiduje w swoim regulaminie sprzedaży taką możliwość. Jeśli cena jest niższa ze względu na gorszą jakość towaru, nie zaś podyktowana sezonową wyprzedażą, sprzedawca musi o tym poinformować konsumenta. 
Podstawa prawna ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz .827).

Elżbieta
Staszak-Małecka

« wstecz