Niechciana przesyłka – co z nią zrobić?

Pani Jadwiga po rozmowie telefonicznej przeprowadzonej w okresie przedświątecznym otrzymała do skrzynki pocztowej paczkę z bielizną z żądaniem zapłaty oraz wykazem sankcji, jakie jej grożą w razie nieprzyjęcia przesyłki i nieuregulowania należności. Czy musi uiścić opłatę?

Nie. Nie ma nawet obowiązku odesłać towaru. Może wyrzucić go po prostu do śmietnika. Wysyłanie niezamówionych przedmiotów to ryzyko sprzedawcy. Odebranie przesyłki nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Takie sposoby, stosowane przez niektóre fi rmy wysyłkowe, to nieuczciwa praktyka rynkowa. Sprzedawcy liczą, że zastraszą konsumenta, a ten – nie znając swoich praw – będzie skłonny raczej zapłacić za produkt lub odesłać przesyłkę na własny koszt niż narażać się na problemy. Żądanie zapłaty za niezamówiony towar jest niezgodne z prawem.
W takiej sytuacji można skierować do sprzedawcy pismo z żądaniem zaprzestania takich praktyk. Warto to zrobić szczególnie, gdy wciąż nam coś przysyła. Jeżeli to nie przyniesienie rezultatu, zapraszam do mojego biura.

Elżbieta
Staszak-Małecka

« wstecz

Newsletter