Sposoby zawierania umów

Istnieją trzy główne formy zawierania umów: ustna – np. zlecenie farbowania włosów czy zamówienie ślusarza do wymiany zamka w drzwiach, pisemna – np. podpisanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zakup auta, i dorozumiana – np. korzystanie z myjni bezdotykowej, kasowanie biletu w tramwaju.

Są także różne sposoby zawarcia umowy. 
Umowy zawierane w sposób tradycyjny – dochodzi do ich zawarcia przy jednoczesnej obecności obu stron umowy w lokalu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę (sprzedawcę), na przykład zakupy w sklepie, markecie.
Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa: 
– przy jednoczesnej obecności wszystkich stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, na przykład w domu klienta czy na pokazie organizowanym w restauracji,
– w wyniku przyjęcia przez przedsiębiorcę oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach jak powyżej,
– w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak przedstawiciel przedsiębiorcy 
nawiązał z konsumentem indywidualny i osobisty kontakt w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej obecności obu stron umowy, na przykład po prostu zwabiono konsumenta z ulicy na pokaz w lokalu przedsiębiorcy,
– podczas wycieczki organizowanej przez przedsiębiorcę, której celem jest promocja oraz zawarcie z konsumentem umowy, w trakcie której uczestnikom oferowane są różne towary,
Umowy zawierane na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość, na przykład zakup przez telefon czy w sklepie internetowym. 
Podstawa prawna ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz .827).

 Elżbieta
Staszak-Małecka

« wstecz