Czy żyrant może ścigać dłużnika?

Czy żyrant może ścigać dłużnika?

Pan Krzysztof podżyrował w przeszłości kredyt koleżance z pracy. Po kilku latach bank wezwał go do spłaty zadłużenia, bo przestała ona systematycznie regulować raty. Czy teraz – kiedy pan Krzysztof spłacił już całe zobowiązanie za koleżankę – może w jakiś sposób odzyskać pieniądze? 

Tak. Pan Krzysztof powinien przygotować na piśmie dobrowolne wezwanie do zapłaty skierowane do dłużniczki i wysłać je pocztą (koniecznie za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym) na jej adres. Jeśli termin do zapłaty określony w wezwaniu (może to być na przykład 14 dni) upłynie, a koleżanka milczy, pan Krzysztof może wnieść do sądu pozew o zapłatę. Wówczas sąd zdecyduje, czy dłużniczka powinna zwrócić wierzycielowi pieniądze. Jeśli po wyroku tego nie zrobi, sprawą ściągnięcia długu zajmie się komornik.

 Elżbieta
Staszak-Małecka

« wstecz