Każdy pracuje na swoje długi

Pani Wanda pyta, czy będzie musiała spłacać długi dorosłej córki, która jest zameldowana w jej mieszkaniu. W przeszłości jej córka żyła lekkomyślnie, zaciągając różne pożyczki i inne zobowiązania, których nie spłacała. 

NIE. Jeżeli córka pani Wandy ma pełną zdolność do czynności prawnych, działa samodzielnie, a więc między innymi może zaciągać pożyczki lub inne zobowiązania, wtedy sama odpowiada za ich oddanie i wykonanie. W polskim prawie nie ma przepisu, który zobowiązuje rodziców do spłacania długów pełnoletnich dzieci. W tej sytuacji córka pani Wandy powinna sama spłacać swoje długi. 
Sprawa zameldowania pod jednym adresem nie ma znaczenia, ponieważ meldunek nie wiąże się z odpowiedzialnością 
za długi osób mających wspólny adres.

Podstawa prawna: kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz.155).

Elżbieta
Staszak-Małecka

« wstecz