Czy umowy ustne są ważne?

TAK. Zawierając np. umowę o dzieło na wykonanie określonych prac remontowych można to uczynić ustnie. Taka umowa, zawierająca ustne ustalenia, będzie miała charakter wiążący strony. Jednak lepiej zawierać umowy na piśmie i szczegółowo określać zakres robót, termin ich realizacji oraz sposób i wysokość zapłaty. Unikniemy wówczas niedomówień, które często pojawiają się w przypadku umów ustnych. W razie sporu rozstrzyganego w sądzie umowa na piśmie będzie ważnym dowodem określającym, do czego strony się zobowiązywały. 

Podstawa prawna: Kodeks cywilny art.74 (tj. Dz.U. z 2014 roku poz. 121).

Elżbieta
Staszak-Małecka

« wstecz