Nie ma zwrotów pełnowartościowych towarów

Pan Karol w ostatnim czasie kupił robota kuchennego. Gdy go rozpakował, stwierdził, że nie spełnia jego oczekiwań. Czy może zwrócić go sprzedawcy? 

NIE. Jeżeli kupiliśmy towar, który jest wolnych od wad, jego przyjęcie z powrotem zależy od dobrej woli sprzedawcy. Taka informacja często jest zamieszczana w sklepie lub zapisana na paragonie czy fakturze. Niekiedy sprzedawca określa termin, w ciągu którego można dany produkt oddać lub wymienić. Konieczne jest zachowanie paragonu. Nie wolno odrywać metek, a towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym. Na przykład rzecz zakupioną w pudełku, należy w oddać w oryginalnym opakowaniu. 
Jeżeli zakupiony towar ma wady, sprzedawca musi przyjąć reklamację, a konsument może żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny i zwrotu ceny zakupu. Uprawnienia te przysługują również wówczas, gdy towar został wydany w stanie niekompletnym. 

Elżbieta
Staszak-Małecka

« wstecz