Pyzdry i Mer coraz bliżej (maj 2017 r.)

Mer to francuska gmina, leżąca nad Loarą, w pobliżu średniowiecznych i renesansowych zamków. Liczy sześć tysięcy mieszkańców, oddalona jest półtora tysiąca kilometrów stąd. Można się tam dostać w kilka godzin. Dzięki nawiązaniu kontaktów przez lokalne władze, być może już wkrótce dojdzie do wymiany mieszkańców.

– Kiedy rok temu zwrócił się do nas Philippe Kazmierczak, prezes stowarzyszenia Val de Loire Pologne, z pytaniem o możliwość nawiązania partnerstwa z jedną z francuskich gmin leżących w Dolinie Loary, pomyślałem o Pyzdrach, które jako dawne królewskie miasto również mają ciekawą historię, a ich ważną cechą jest położenie nad Wartą oraz duży potencjał turystyczny. Okazało się, że Pyzdry jeszcze współpracy zagranicznej nie prowadzą, co więcej burmistrz rozważał taką możliwość. – mówi starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. W efekcie w czerwcu zeszłego roku odbyło się w powiecie wrzesińskim spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele francuskiego Komitetu współpracy międzynarodowej. Następstwem tej wizyty było zaproszenie do Francji starosty wraz z naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Iloną Dębicką. Pyzdry reprezentował burmistrz Przemysław Dębski i przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska.

Podczas wizyty, która miała miejsce pod koniec kwietnia, bez trudu znaleziono wiele punktów łączących obie gminy. Oprócz akcentów historycznych, położenia w pobliżu ważnej rzeki, podkreślano charakter rolniczy obu gmin, podobną liczbę mieszkańców oraz nastawienie władz na rozwój oferty turystycznej.

Członkowie delegacji mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną gminy (oprócz szkół podstawowych i przedszkoli funkcjonują dwa gimnazja – publiczne i prywatne), zwiedzili również Centrum aktywności dzieci i młodzieży oraz przedsiębiorstwo produkujące farby (w Mer znajduje się specjalna strefa ekonomiczna). Goście zwiedzili także park wraz z Muzeum Regionalnym oraz jedną z atrakcji turystycznych – tor kartingowy.

Mer leży w pobliżu Blois, gdzie wśród licznych zabytków światowego dziedzictwa kultury dominują zamek oraz katedra. To właśnie tutaj mieści się siedziba departamentu – kolejnej po gminie znaczącej jednostki administracyjnej. Komitetowi współpracy udało się zorganizować spotkanie w siedzibie Departamentu Loir-et-Cher (ponad 330 tysięcy mieszkańców). Przewodniczący rady przybliżył funkcjonowanie tamtejszej administracji samorządowej. Odbyła się także wizyta w ratuszu Mer i spotkanie z radnymi gminnymi oraz burmistrzem Raymondem Gervy. Była to okazja do wystąpień oraz zapoznania tamtejszych władz lokalnych z przygotowaną przez gminę Pyzdry prezentacją oraz filmem promocyjnym. Przedstawiono także opis Mer, z którego wynikało m.in., że gmina liczy sześć tysięcy mieszkańców, od trzydziestu lat prowadzi współpracę z Kinver w Anglii, celem jest wymiana nie tylko młodzieży, ale także rodzin, które przyjeżdżając do Mer goszczone są we francuskich domach. Podobną formułę zaproponowano Pyzdrom. – Moje wrażenia z wizyty we Francji są jak najbardziej pozytywne. Zaobserwowałem wiele podobieństw pomiędzy gminą Mer a gminą Pyzdry. Przede wszystkim jednak ujęła mnie serdeczność i gościnność mieszkańców Mer. To dobre podwaliny pod rodzącą się współpracę – mówi burmistrz Dębski.

Przed wizytą w Dolinie Loary starosta wrzesiński spotkał się z burmistrzem gminy Cachan, współpracującej od wielu lat z powiatem w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. Rozmowa miała miejsce w siedzibie francuskiego parlamentu, mer Jean Yves le Bouillonnec jest jednocześnie deputowanym. Podczas spotkania przeanalizowano możliwości kontynuacji wymiany między naszymi regionami. Podkreślano, jak istotna jest współpraca umożliwiająca wzajemne kontakty i poznawanie się wśród uczniów naszych szkół.

Goście spotkali się z niezwykle serdecznym przyjęciem, podczas wizyty wielokrotnie odnoszono się do historii naszych narodów, przywołując liczne dowody przyjaźni polsko-francuskiej.

Komitet współpracy zadeklarował chęć udziału w tegorocznych dożynkach powiatowych, dlatego już we wrześniu planowany jest przyjazd francuskich rodzin do Pyzdr. Będzie to okazja do podjęcia dalszych kroków celem nawiązania partnerstwa.

W Polsce ok. 90 procent miast prowadzi współpracę międzynarodową. Skupia się ona zwykle wokół młodzieży, jak również działań w obszarze kultury. Decyzję w tej sprawie podejmują radni. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie funkcjonowania samorządu, jednostek oświatowych czy rozwiązań w zakresie turystyki i kultury zwykle przynosi wymierne efekty, przyczynia się do podniesienia jakości usług. Nie sposób jednak przecenić korzyści płynących bezpośrednio z integracji pomiędzy mieszkańcami, wzajemnego poznawania się, nawiązywania przyjaźni i łamania stereotypów.

Ilona Dębicka

 

  • Delegacja powiatu we Francji
  • Delegacja powiatu we Francji

« wstecz

Newsletter