Z Doliny Loary nad Wartę (czerwiec 2016 r.)

Jak co roku o tej porze powiat wrzesiński odwiedzili przedstawiciele stowarzyszenia Val de Loir – Pologne, którzy w różnych miastach Polski propagują francuską kulturę i język. Jednak w tym roku ich wizyta we Wrześni miała wyjątkowy charakter – przyjechali oni bowiem do Polski w towarzystwie przedstawicieli francuskiej gminy Mer, która jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z Pyzdrami.


W czwartek 2 czerwca goście z Francji spotkali się ze starostą wrzesińskim. – Pełnimy tu dziś rolę pośrednika – podkreślał prezes stowarzyszenia Val de Loire – Pologne Philippe Kazmierczak, przedstawiając przedstawicieli gminy Mer. – Kiedy zobaczyłem w prasie francuskiej informację o tym, że sąsiednia gmina szuka kontaktów z Polską, od razu pomyślałem o powiecie wrzesińskim, w którym spotkaliśmy się po raz pierwszy już 12 lat temu i z którym nadal chcemy współpracować – zapowiedział.


Podczas wizyty w powiecie wrzesińskim gminę Mer reprezentowała Magalie Pagani, która wręczyła staroście wrzesińskiemu i burmistrzowi Pyzdr zaproszenia do Mer. Obecny na czwartkowym spotkaniu Przemysław Dębski podkreślał, że obie gminy wiele łączy. – Mamy nie tylko podobne położenie geograficzne – i Mer i Pyzdry leżą w dolinach wielkich rzek. Wiele podobieństw znajdujemy również w strukturze demograficznej, głównych źródłach dochodów mieszkańców czy nawet w rysie historycznym obu regionów. Mamy nadzieję, że będzie to bardzo owocna współpraca i chcemy się wam dziś zaprezentować z jak najlepszej strony – podkreślał burmistrz. I nie rzucał słów na wiatr – po spotkaniu w starostwie Francuzi udali się do Pyzdr, gdzie odwiedzili nie tylko Urząd Miejski, ale także klasztor i Muzeum Ziemi Pyzdrskiej, halę sportową oraz pyzdrskie sady. Nie zabrakło również rejsu statkiem po Warcie.


Zanim jednak goście z Francji udali się do Pyzdr, podczas spotkania w starostwie mieli okazję dowiedzieć się więcej o powiecie wrzesińskim, o jego potencjale gospodarczym i turystycznym, dzięki prezentacji, którą przedstawiła Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury. – Dzięki niej dowiedzieliśmy się, że nasze regiony naprawdę mają ze sobą wiele wspólnego – podsumowała Magalie Pagani.
Współpraca powiatu wrzesińskiego z Francją rozwija się na wielu płaszczyznach. W spotkaniu w starostwie wziął udział także stażysta – student zootechniki z Francji, który dzięki pośrednictwu starosty wrzesińskiego odbywa właśnie trzytygodniową praktykę w gospodarstwie Agropol w Sokołowie. Ten przykład współpracy międzynarodowej szczególnie ucieszył przedstawicieli gminy Mer. – W naszym mieście jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy są ciekawi świata i chętnie wzięliby udział w takiej wymianie – wyjaśniali. A, jak podkreślał podczas spotkania starosta Dionizy Jaśniewicz, z dotychczasowych doświadczeń powiatu wrzesińskiego wynika, że najprężniej rozwija się ta współpraca zagraniczna, która zaczęła się właśnie od kontaktów i integracji młodzieży. – Na tej podstawie powstają dalsze pomysły na wspólne projekty – tłumaczył starosta. – A wierzę, że współpraca Pyzdr z gminą Mer ma przed sobą ciekawe perspektywy – dodał.


Natalia Jędraszak

  • Delegacja z Francji w Starostwie
  • Delegacja z Francji przed Starostwem
  • Delegacja z Francji w Starostwie

« wstecz

Newsletter