Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Wydawanie zgód wodnoprawnych od dnia 01.01.2018 r.

W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), organem właściwym do udzielania zgód wodnoprawnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Newsletter