Wydawanie zgód wodnoprawnych od dnia 01.01.2018 r.

W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), organem właściwym do udzielania zgód wodnoprawnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy,  jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

            Zgodnie z zapisami art. 397 ust. 6 ustawy Prawo wodne, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego a także zgłoszenie wodnoprawne składa się w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej.

Siedziba nadzoru wodnego na terenie powiatu wrzesińskiego:

 

Nadzór Wodny Wód Polskich we Wrześni

ul. Czerniejewska 7, 62-300 Września

« wstecz