Komunikat: ochronny zabieg lotniczy w drzewostanach sosnowych w dniach 20.08.2021r.-30.09.2021r.

Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (borecznik sosnowiec), w dniach od 20 sierpnia do 30 września 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych. Zabiegiem zostaną objęte również lasy innych form własności. Dokładny termin przeprowadzenia zabiegu uzależniony będzie od warunków pogodowych. Zabieg przeprowadzony będzie m.in. na terenie gminy Pyzdry, w drzewostanach Leśnictwa Stawisko i Leśnictwa Kamień (okolice miejscowości Górne Grądy, Kamień, Tomice, Anielewo, Wierzchy). Zabieg Przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu o działaniu żołądkowym DIMILIN 480 SC. Po zakończeniu zabiegu obowiązuje 24 godzinny zakaz zbioru runa leśnego. Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic: "ZAKAZ WSTĘPU. ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OD … DO … . ZAKAZ ZBIORU RUNA LEŚNEGO DO …"

drukuj (Komunikat: ochronny zabieg lotniczy w drzewostanach sosnowych w dniach 20.08.2021r.-30.09.2021r.)

  • autor: Paulina Polowczyk, data: 2021-08-13

« wstecz