Szkody w lasach prywatnych

Uprzejmie informuję, że zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.W decyzjach zezwalających na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu ostateczna data zakończenia prac związanych z uporządkowaniem lasu została wyznaczona na dzień 31.12.2018 r., jednak jeżeli prace zostaną wykonane wcześniej, zgodnie z  decyzją, i ich pisemne zgłoszenie nastąpi do dnia 30.09.2018 r., środki wypłacone do końca roku 2018 zostaną zwolnione z podatku dochodowego.

drukuj (Szkody w lasach prywatnych)

  • autor: Urszula Łabęda, data: 2018-06-04

« wstecz