Regulamin Bieg 2017

REGULAMIN
III Bieg im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego


I. ORGANIZATORZY
1.Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni
2.Starostwo Powiatowe we Wrześni
3.Stowarzyszenie „Promyk”

II. CEL IMPREZY
1.Upamiętnienie 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
2.Poznanie historii Powstania Wielkopolskiego.
3.Promocja biegania jako formy aktywności sportowej.
4.Promocja Wrześni / powiatu wrzesińskiego jako miejsc przyjaznych dla biegaczy.
5.Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
6.Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
7.Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

III. TERMIN I MIEJSCE, BIURO ZAWODÓW
Zawody odbędą się 10.12.2017 r. we Wrześni.
Biuro zawodów BIEGU GŁÓWNEGO: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września.
Biuro zawodów BIEGÓW DZIECIĘCYCH: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
we Wrześni, ul. Kaliska

Do dyspozycji zawodników w dniu zawodów:
-szatnia damska,
-szatnia męska,
-prysznice,
-depozyt (wydawanie depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego).

IV. DYSTANS I START
- BIEG IM. BOHATERÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO – BIEGI DZIECIĘCE –

D1 – (2010 i młodsi)
D2 – (2009 / 2008)
D3 – (2007 / 2006)
D4 – (2005 / 2004)
D5 – (2003 / 2002)
D6 – (2001 / 2000 / 1999)
Dzieci, młodzież rywalizować będzie na dystansach od ok. 150 m do ok. 1000 m.
Start biegów dziecięcych: godz.11.00 (rywalizacja rozpocznie się od rywalizacji najmłodszych, kolejno D1, D2, D3 itp.)
Biegi dla dzieci i młodzieży odbywać się będą na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, ul.Kaliska 2.

- BIEG IM. BOHATERÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO – „POWSTAŃCZA 10”, dystans 10 km, start godz. 13.00 (limit na pokonanie trasy 90 minut)
Miejsce startu: ul. Warszawska
Meta biegu: ul. Koszarowa
Pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą chipów – oficjalnym czasem jest czas brutto.
Miejsce startu oddalone jest od biura zawodów o ok.1,2 km

V. UCZESTNICTWO

Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „POWSTAŃCZA 10”
- uczestnikiem biegu może być tylko osoba pełnoletnia
- podczas weryfikacji danych w biurze zawodów uczestnik musi okazać dowód tożsamości
- udział w zawodach jest możliwy tylko po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu imprezy

Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „BIEGI DZIECIĘCE”
- uczestnikiem biegu może być uczeń szkoły podstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej (rocznik 1999 lub młodszy)
- podczas weryfikacji danych w biurze zawodów wymagane jest oświadczenie o zapoznaniu
się i akceptacji regulaminu imprezy podpisane przez opiekuna prawnego uczestnika

VI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia za pośrednictwem strony www.wrzesnia.powiat.pl/bieg

Zgłoszenie uznaje się za kompletne, gdy zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zostanie przekazana darowizna/opłata startowa na wskazane konto bankowe.

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko do 30.11.2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
W DNIU ZAWODÓW ORGANIZATOR NIE BĘDZIE PROWADZIĆ DODATKOWYCH ZAPISÓW. Zgłoszenie można również wypełnić w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul.Chopina 10, w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni (I piętro – pok. 104).

Limit zgłoszonych zawodników wynosi:
Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „POWSTAŃCZA 10” – 400 osób
Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – BIEGI DZIECIĘCE – 300 osób

VII. OPŁATA STARTOWA / DAROWIZNA

- Do 30.09.2017 r. :
Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „POWSTAŃCZA 10” – 25,00 zł
Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „BIEGI DZIECIĘCE” – 10,00 zł
PAKIET VIP (dotyczy Biegu Głównego „Powstańcza 10”)                      - 55,00 zł

- Do 30.10.2017 r. :
Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „POWSTAŃCZA 10” – 30,00 zł
Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „BIEGI DZIECIĘCE” – 15,00 zł
PAKIET VIP (dotyczy Biegu Głównego „Powstańcza 10”)                      - 60,00 zł

- Do 30.11.2017 r.:
Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „POWSTAŃCZA 10” – 35,00 zł
Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „BIEGI DZIECIĘCE” – 15,00 zł

PAKIET VIP (dotyczy Biegu Głównego „Powstańcza 10”) – zawiera koszulkę pamiątkową.
OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI.

Opłatę startową/darowiznę należy uiścić na konto bankowe:

Stowarzyszenie Promyk
ul. Chopina 9
62-300 Września
04 9681 0002 0021 6531 0018 8323

W tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna/opłata startowa + imię, nazwisko, datę urodzenia np. „Darowizna/opłata startowa - Jan Kowalski, 01.01.1950”

Zawodnik może przenieść swój numer startowy na innego biegacza, który nie posiada jeszcze numeru startowego, w terminie do 20.11.2017 r. Przeniesienie numeru po wyznaczonym terminie jest możliwe tylko za dodatkową opłatą: 10,00 zł. Procedura przeniesienia numeru musi zostać zakończona najpóźniej do dnia: 01.12.2017 r. Pakiet VIP nie podlega przepisaniu.

System zatwierdza darowiznę/opłatę startową zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym odbiorcy.


VIII. PROGRAM MINUTOWY

10.12.2017r. :

9:00 – 10:30    – Weryfikacja uczestników (Biuro Zawodów- „Biegi Dziecięce” – Stadion LA, ul. Kaliska 2a) ,
9:00 – 12:00    - Weryfikacja uczestników (Biuro Zawodów – „Powstańcza 10” – ul.Koszarowa )
11:00               - Stadion Lekkoatletyczny przy ul. Kaliskiej we Wrześni, start: BIEGI DZIECIĘCE w nast. kolejności: D1, D2, D3 itp.
11:30               - Posiłek regeneracyjny, dekoracja zwycięzców biegów dziecięcych (stadion LA).
12:45               - Ceremonia otwarcia i oddanie hołdu Bohaterom Powstania Wielkopolskiego  (ul.Warszawska)
13:00               - Start: Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – „POWSTAŃCZA 10” (ul.Warszawska)
13:30               – Spodziewany pierwszy zawodnik na mecie (ul.Koszarowa)
13:30 – 15:00 - Posiłek regeneracyjny
ok 15:00          - Ceremonia zakończenia (podsumowanie, wręczenie nagród)

 

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni w następujących kategoriach:

Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – POWSTAŃCZA „10”
- 1, 2, 3 miejsce w kat. OPEN kobiet i mężczyzn.
- 1, 2, 3 miejsce w kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn: 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 i więcej lat.
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

Bieg im.Bohaterów Powstania Wielkopolskiego – BIEGI DZIECIĘCE
- 1, 2, 3 miejsce w każdym biegu z podziałem na dziewczynki i chłopców

Warunkiem odebrania nagrody jest obecność nagrodzonego uczestnika biegu podczas ceremonii wręczania nagród.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.

 

X. KONTAKT

Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września
– Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, I piętro – pok. 104,
tel. 61 640 44 72, e-mail: jacek.zielinski@wrzesnia.powiat.pl
www.wrzesnia.powiat.pl/bieg

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Koszarowa 12, 62-300 Września
tel. 61 640 09 96
e-mail: zsz2sek@op.pl

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
3.Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać przypięty z przodu numer startowy.
4.Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
5.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
6.Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w sposób rażący naruszył regulamin oraz swoim zachowaniem zakłócił przebieg rywalizacji.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
8.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U W A G A !

  • Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
  • Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

« wstecz

Newsletter