Święto Teatru na Prowincji

2019-05-13
  • Kultura,
Nowy Folwark

Święto Teatru na Prowincji organizowane przez Fundację Dzieci Wrzesińskich i Samorządową Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku w dn. 8-13 maja br. to przedsięwzięcie ważne w środowisku lokalnym i ponadregionalnym. Odbywa się co roku z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru (w tym roku będzie to już szesnasta edycja) w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Polskich oraz na terenie Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Folwarku. 

W ramach Święta odbywa się Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej Maska, który służy wymianie doświadczeń zespołów teatralnych z różnych środowisk wiejskich i miejskich oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (w tym roku pod hasłem „Wędrówką życie jest człowieka”).  Konkursy połączone są z warsztatami teatralnymi i recytatorskimi prowadzonymi przez profesjonalistów – instruktorów teatralnych, aktorów i recytatorów. Przegląd „Maska” obejmuje prezentacje konkursowe w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe (klasy I – III i IV – VI), klasy VII-VIII, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Tak szeroko zakrojone przedsięwzięcie, jakim jest Święto, odgrywa ważną rolę w środowisku, gdyż jako widownia uczestniczy w nim – oprócz młodzieży szkolnej – cała społeczność lokalna. Jako impreza edukacyjna daje możliwość realizacji podstawy programowej z języka polskiego.

Program przedsięwzięcia wzbogacą w tym roku również imprezy towarzyszące, takie jak koncert "Takiej miłości Wam życzę" z udziałem Marty Tadli, śpiewającej aktorki Teatru Rozrywki w Chorzowie, chóru Camera z Wrześni oraz śpiewającej młodzieży z Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku, samorządowców, oświatowców i duchowieństwa z naszej gminy, warsztaty retoryczne i autoprezentacji, wieczorek poetycki z udziałem zaproszonych poetów i spotkanie autorskie z okazji wydania jubileuszowej publikacji "O zarażaniu pasją i optymizmem, czyli 15 lat teatru na Prowincji".

Warto nadmienić, że kolejne edycje projektu otrzymały (od roku 2012) honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej, a od wielu lat przedsięwzięcie objęte jest także honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Wrzesińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Września. Partnerami i współorganizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta i Gminy Września, Starostwo Powiatowe we Wrześni, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, Teatr Fredry w Gnieźnie, Wrzesiński Ośrodek Kultury, parafia pw. św. Krzyża we Wrześni, Firma Jar-Col oraz sołectwa okolicznych wsi.

Patronat medialny nad projektem objęły: "Wieści z Ratusza", "Przegląd Powiatowy", Radio Września, TV Wielkopolska, NowaWrzesnia.pl, Wrzesnia365.pl, "Dyrektor Szkoły", "Przemiany na Szlaku Piastowskim", "Głos Nauczycielski."

Więcej informacji: www.zs-nowyfolwark.wrzesnia.pl (Zakładka "Święto Teatru").

Newsletter