Mobilny punkt obsługi Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

2019-07-04
  • Inne,
Szpital Powiatowy we Wrześni

Karta EKUZ

Już 4 lipca w Szpitalu Powiatowym będzie możliwość skorzystania z mobilnego punktu obsługi świadczeniobiorców Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Zbliża się czas wakacji, jeżeli planujemy wypoczynek poza granicami Polski, warto wyrobić sobie Kartę EKUZ. Potwierdza ona prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE. Karta formatem zbliżona jest do dowodu osobistego i można trzymać ją w portfelu.

Szpital Powiatowy we Wrześni we współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ otworzy 4 lipca w godzinach 9-15 mobilny punkt obsługi, w którym możliwe będzie uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Mobilny punkt w Szpitalu Powiatowym zlokalizowany zostanie w pokojach nr 10 i 11 przy SOR na parterze. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z warunkami wydania takiego dokumentu, więcej informacji na stronie nfz-poznan.pl – w zakładce ,,Dla Pacjentów” – EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Szymon Piotr Rewers

 

 

 

 

Newsletter