II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Rolników na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

2021-04-09
  • Kultura,

Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl lub na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem: "Konkurs na rymowankę".

Regulamin konkursu dostępny jest na www.krus.gov.pl

Newsletter