Szkoła muzyczna założona

Uchwała w tej sprawie została podjęta na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Krótkie posiedzenie odbyło się 1 lipca w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Uchwałę uzasadniała naczelnik Wydziału Edukacji Olga Kośmińska-Giera, która zaznaczyła, że zgodnie z prawem oświatowym jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły artystyczne po zawarciu stosownego porozumienia z ministrem ds. kultury i dziedzictwa narodowego. – Takie porozumienie na utworzenie i prowadzenie przez Powiat Wrzesiński od 1 września 2019 roku szkoły muzycznej I stopnia zostało zawarte 27 czerwca – poinformowała. Zgodnie z przepisami szkołę zakłada się na podstawie aktu założycielskiego określającego jej typ, nazwę i siedzibę i takim aktem była uchwała jednomyślnie podjęta tego dnia przez radnych.

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia będzie kształciła w dwóch cyklach. Naukę w cyklu 6-letnim będą mogły rozpocząć dzieci młodsze, które mają ukończone 6, ale nie więcej niż 10 lat. W cyklu 4-letnim zaś będą mogły uczyć się starsze dzieci i młodzież – uczniowie muszą mieć co najmniej 8, ale nie więcej niż 16 lat. Kształcenie artystyczne, które będzie realizowane w placówce da absolwentom podstawy wykształcenia muzycznego i umożliwi dalszą edukację artystyczną. Całkowicie bezpłatne zajęcia będą trwały przez cały rok szkolny. W ramach działalności szkoły organizowane będą koncerty i imprezy muzyczne dla mieszkańców powiatu, a także konkursy i warsztaty dla uczniów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Edukacji (tel. 61 640 44 38). Prosimy śledzić powiatowy profil na Facebooku i przede wszystkim zaglądać na stronę internetową: www.wrzesnia.powiat.pl/szkolamuzyczna.

Regulamin naboru, kwestionariusz oraz wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać: TUTAJ

 • dokumenty (kwestionariusz oraz zaświadczenie lekarskie) będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym do 6 sierpnia
 • badanie predyspozycji kandydatów do kształcenia muzycznego odbędzie się od 9 do 12 sierpnia,
 • lista uczniów przyjętych zostanie ogłoszona 16 sierpnia,
 • ewentualna rekrutacja uzupełniająca odbędzie przed końcem sierpnia.

Postępowanie stwierdzające predyspozycje kandydata do nauki będzie przebiegało w następujący sposób:

 • zaśpiewanie przez kandydata piosenki a cappella (bez podkładu muzycznego),
 • powtórzenie za nauczycielem usłyszanej sekwencji rytmu (wyklaskiwanie),
 • rozpoznanie i określenie dźwięków: wysokich, niskich, granych jako pojedyncze lub kilku jednocześnie,
 • powtórzenie głosem (po nauczycielu) zagranej lub zaśpiewanej melodii,
 • rozmowa na temat preferencji muzycznych i zainteresowań kandydata,
 • w wypadku osób potrafiących już grać na instrumencie, kandydat proszony będzie o zaprezentowanie swoich umiejętności. Jest to informacja dodatkowa, niepunktowana.

W szkole będzie realizowana podstawa programowa opracowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia będą podzielone na grupowe z kształcenia słuchu (dodatkowo rytmika dla dzieci młodszych) oraz indywidualne, czyli naukę gry na instrumencie.

(red.)

 

 • sesja (1)
 • sesja (2)
 • sesja (3)
 • sesja (4)
 • sesja (5)
 • sesja (6)
 • sesja (7)
 • sesja (8)
 • sesja (9)
 • sesja (10)
 • sesja (11)
 • sesja (12)

« wstecz

Newsletter