• Elżbieta Tomczak

Za życiem we Wrześni

Wywiad z Elżbietą Tomczak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni od listopada ubiegłego roku realizuje program Za życiem. Na czym on polega? 
Program Za życiem jest zadaniem dodatkowym poradni. Jest on realizowany w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Taki ośrodek mógł powstać na mocy ministerialnego kompleksowego programu wsparcia dla rodzin. Pan starosta, znając nasze możliwości kadrowe i doświadczenie, wskazał poradnię jako instytucję, która jest w stanie prowadzić te zadania. Program zakłada kompleksowe wsparcie dla matek oraz dzieci, które wymagają wspomagania rozwoju. Organizujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od wykrycia niepełnosprawności (np. niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, słabe widzenie, słyszenie, autyzm) do momentu pójścia dziecka do pierwszej klasy. W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecku przysługuje od 4 do 8 godzin miesięcznie i to jest praca z dzieckiem i rodziną. Zajęcia realizuje zespół w oparciu o diagnozę i plan pracy, obecnie dla 13 dzieci. Program Za życiem to dodatkowa kompleksowa pomoc dla dzieci niepełnosprawnych w zależności od ich potrzeb i możliwości zdrowotnych. To usługi: terapeutów, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów.

Jakie jest zainteresowanie programem?
Potrzeby są olbrzymie, dlatego trzeba przyglądać się potrzebom i możliwościom dzieci, by liczbę zajęć przydzielić sprawiedliwie – z jednej strony, by dziecku udzielić tyle pomocy, ile potrzebuje, z drugiej, by go nie przeciążyć nadmiarem zajęć, bo efektem przetrenowania jest cofnięcie się w rozwoju. W 2018 roku w zajęciach realizowanych w ramach programu Za życiem brało udział 11 dzieci. W listopadzie zrealizowano 57, a w grudniu 98 godzin zajęć.  Specjalistów było siedmioro (jedna osoba realizowała usługi dwóch specjalności). Na zajęcia w 2019 roku mamy więcej zgłoszonych dzieci, bo 18. Najmłodsze dziecko ma 10 miesięcy, najstarsze są z 2011 roku i odroczone od rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Jest duże zainteresowanie zajęciami z rehabilitantem i z integracji sensorycznej.

Dlaczego dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (zaburzeniem we współdziałaniu zmysłów) jest coraz więcej?
Ponieważ dzieci nie mają dostarczonych naturalnych bodźców ruchowych, co powoduje że mają zaburzenia integracji sensorycznej. Dużo rzeczy się na to składa. Kiedyś dzieci biegały, skakały, kręciły się na karuzelach, huśtały się, podskakiwały, bawiły się w berka, chowanego. W tej chwili siedzą i ich najbardziej intensywnym ruchem jest poruszanie kciukiem po ekranie smartfona. Niestety mózg nie robi tego, do czego od milionów lat został stworzony, czyli nie integruje bodźców, bo ich nie dostarczono. Dzieciom ułatwia się rozwój, np. poprzez używanie chodzików. To karygodne! Dziecko powinno przejść wszystkie etapy rozwoju ruchowego samo, bo wtedy w jego mózgu integrują się wszystkie ośrodki odpowiedzialne za integrację obu półkul, góra-dół, lewa-prawa, koordynację wzrokową, ruchową, słuchową, a potem czytanie, pisanie, liczenie. 

Niedawno poradnia przeniosła się do nowej siedziby. Co daje sąsiedztwo ze szkołą specjalną?
Bliskość szkoły sprawia, że rodzice mogą sprawdzić ofertę, obejrzeć to miejsce, zapoznać się z jego specyfiką, przyjrzeć warunkom, w jakich funkcjonuje szkoła, popatrzeć na dzieci, które są jej uczniami. W ofercie szkoły specjalnej jest też przedszkole specjalne, do którego niektóre z tych dzieci mogłyby trafić.

Rozmawiała 
Agnieszka Przysiuda-Zielkowska


 

Wystawa w starostwie

W związku z obchodami 100. rocznicy powstania wielkopolskiego w powiecie wrzesińskim powstało wiele projektów. Jednym z nich jest wystawa „Delegaci z powiatu wrzesińskiego na Polski Sejm Dzielnicowy” zrealizowana przez Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne, we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk oraz Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, współfinansowana ze środków Gminy Września. Wystawę można było oglądać w różnych miejscach Wrześni i w Poznaniu. Teraz wita interesantów Starostwa Powiatowego we Wrześni. Będzie do obejrzenia przez trzy kolejne tygodnie na parterze urzędu. 

Wystawa została poświęcona 14 delegatom na polski Sejm Dzielnicowy. Przypomnijmy, że Sejm Dzielnicowy był jednoizbowym parlamentem obradującym 3-5 grudnia 1918 roku w poznańskim kinie Apollo i w nieistniejącej już sali Lamberta w Poznaniu. W jego skład weszło 1 399 przedstawicieli Polaków zamieszkujących ziemie pozostające w granicach Niemiec. Po wybuchu rewolucji w Niemczech i zawieszeniu broni, korzystając z zamieszania, tymczasowy Komisariat Naczelnej Rady Ludowej wymógł na niemieckich władzach zgodę na zorganizowanie parlamentu składającego się właśnie z reprezentantów osób narodowości polskiej. Polacy wykorzystali szansę na walkę o oderwanie się od Niemiec. Na jedenastu planszach udostępnione są fotografie i biogramy mieszkańców powiatu wrzesińskiego mających udział w pamiętnym wydarzeniu. Ekspozycja, która porządkuje informacje o historycznych faktach, wnosi także nowe, które wcześniej nie były znane badaczom. We wrześniu wystawa została uroczyście otwarta w Muzeum Regionalnym we Wrześni, następnie po dwóch miesiącach trafiła do Poznania i tam od 13 grudnia chętni mogli ją zobaczyć w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Poznańskiemu otwarciu wystawy towarzyszył wykład prof. Andrzeja Gulczyńskiego, a także prelekcja prezesa WTK Bolesława Święciochowskiego. 
Wystawa 4 stycznia wróciła do Wrześni. Najpierw odwiedziła LO, gdzie towarzyszyła specjalnej akademii przygotowanej dla młodzieży. Następnie przez kilka dni mogli ją oglądać uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych. Teraz wystawa zawitała w podwoje Starostwa Powiatowego we Wrześni, gdzie będzie można ją oglądać do końca stycznia. O szczegółach związanych z wystawą opowiada prezes WTK Bolesław Święciochowski. Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji w godzinach pracy starostwa.

  (asz)
 

 • IMG_6298
 • IMG_6300
 • IMG_6307
 • IMG_6311
 • IMG_6312

 

 

 • swieciochowski

Rozmowa z Bolesławem Święciochowskim, prezesem Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego

Został pan w tym roku nominowany do nagrody Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. 
Tak, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne jest członkiem zbiorczym Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Ta ostatnia organizacja przyznaje co roku nagrodę główną – trzeba zaznaczyć, że jest ona przyznawana zarówno instytucjom, jak i osobom. Z całego województwa pojawiło się kilkadziesiąt zgłoszeń. Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne zgłosiło moją kandydaturę. 

Jakie działania ma pan na koncie?
Nominacja została przyznana za aktywność w ramach działania wrzesińskiego stowarzyszenia, m.in. inicjatywę odnowy nagrobka gen. Grudzielskiego w Gozdowie, współorganizację uroczystości patriotycznych, choćby 3 Maja, Święta Niepodległości, przygotowanie na naszym terenie uroczystości katyńskich, rocznicy agresji ZSRR na Polskę itd. Wśród tych inicjatyw są także konkursy wiedzy historycznej dla uczniów z terenu gminy Września na stopniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, jak również działalność wydawnicza: aż 16 publikacji. 

Z szerokiego grona zgłoszeń Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne wyłoniło 10 nominowanych?
 Nagroda główna powędrowała do Gostynia do Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera z Gostynia. Z kolei dziesięciu nominowanych spotkało się na specjalnej uroczystości 8 grudnia na terenie Targów Poznańskich. Spotkanie to miało bardzo uroczystą oprawę, także artystyczną, zaś nominowani zostali przedstawieni w specjalnej prezentacji multimedialnej. Warto zaznaczyć, że wyróżnienia przyznawane przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne są nagrodą honorową, bez gratyfikacji. Na pewno są one istotnym docenieniem działalności kulturalno-historycznej. Warto tu dodać, że Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne zostało laureatem nagrody głównej dziesięć lat temu.

Wracając do państwa działalności wydawniczej: w 2018 roku ukazała się nakładem waszego stowarzyszenia książka Wrześnianie w powstaniu wielkopolskim 1918-1919.
Jest to trzecie wydanie książki pod redakcją nieżyjącego już Leopolda Kostrzewskiego i moją. Wcześniej książka ukazywała się w roku 1998 i 2008. Aktualne wydanie związane z 100. rocznicą powstania wielkopolskiego uzupełniłem o zmiany poszczególnych rozdziałów i adekwatny wstęp. Wydanie zostało też wzbogacone o nowe zdjęcia. Książkę nieodpłatnie przekazaliśmy samorządom m.in. do kolportażu jako nagrody w konkursach historycznych, będzie dostarczona do bibliotek, jest również do nabycia w księgarniach. Wznowieniu publikacji przyświecała idea upamiętnienia powstania.

W starostwie właśnie pojawiła się wystawa dotycząca powstania, w której przygotowanie również się państwo zaangażowali. 
Wystawa nosi tytuł Delegaci z powiatu wrzesińskiego na Polski Sejm Dzielnicowy. Powstała dzięki naszej współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Nasze stowarzyszenie pozyskało na jej przygotowanie dotację z gminy Września, która pozwoliła na pozyskanie materiałów źródłowych m.in. w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, wyszukanie wiadomości o delegatach, materiałów ikonograficznych itd.  W polskim sejmie uczestniczyło 14 delegatów z naszego powiatu. Znaliśmy biogramy kilku z nich, dodatkowo udało się sprostować pewne błędy, np. jeden z delegatów, Tomasz Krause, okazał się robotnikiem, choć wcześniej krążyła informacja, że to ksiądz, z kolei Walentyna Jerzykiewiczowa – w publikacji Antoniego Ciszaka dotyczącej powstania udostępniono informację, że była uczestniczką strajku dzieci wrzesińskich, a w rzeczywistości w tym czasie była ona 24-letnią osobą, zamężną i z dziećmi. Udało się także dotrzeć do informacji o Władysławie Jeziorkowskim, który w 1922 roku został zamordowany we własnym mieszkaniu. Oczywiście nie wszystko udało się wyjaśnić, osoby te nie pełniły za życia ważnych funkcji i potem niewiele było o nich wiadomo, ale niektóre rzeczy udało się ustalić. W prace zaangażował się także pan Remigiusz Maćkowiak. Sama wystawa najpierw od września do końca listopada była wystawiona w Muzeum Regionalnym we Wrześni, jej odsłonięciu towarzyszyła prelekcja dra Marka Rezlera, następnie pod koniec listopada trafiła do PTPN, gdzie jej otwarciu 13 grudnia towarzyszył wykład prof. Andrzeja Gulczyńskiego i moje wystąpienie. Teraz wystawa znów jest dostępna we Wrześni. Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia wszystkich chętnych!

Rozmawiała (asz)


 

 • Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

Żegnamy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, samorządowca z krwi i kości, który padł ofiarą bezprecedensowego aktu terroru. Nie sposób zrozumieć brutalnej przemocy, zwłaszcza gdy wydarza się przy okazji ważnej i szlachetnej akcji dobroczynnej. Solidaryzujemy się z rodziną Pana Prezydenta oraz Gdańszczanami, którzy stracili dziś wielkiego człowieka.

 


 

Pracownia metrologiczna

Jest to jedno z pierwszych w pełni wyposażonych pomieszczeń szkoleniowych w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

W pracowni metrologicznej znajdują się sprzęty służące badaniom powierzchni, struktury materiału czy pomiarom wytrzymałości. Są to różnego rodzaju mikroskopy, urządzenia do wykonywania i analizy próbek oraz maszyna wytrzymałościowa. Jednym z unikatowych urządzeń jest skaner 3D. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu możliwe jest konwertowanie projektu do wydruków 3D, maszyn współrzędnościowych czy obrabiarek numerycznych.
– Pracownia nakierowana jest na aspekt dydaktyczny, lecz przyznam, że teraz największy jej potencjał upatruję w możliwości prowadzenia prac badawczych – mówi Tomasz Mackiewicz, kierownik CBiRNT. Pracownia umożliwi przeprowadzanie inżynierii odwrotnej.  To proces badania gotowego produktu po to, by ustalić, jak dokładne jest jego działanie i sposób wykonania.

Szymon Piotr Rewers 

 • 1 pracownia cbirnt 116
 • 1 pracownia cbirnt 117
 • 1 pracownia cbirnt 118
 • 1 pracownia cbirnt 119
 • 1 pracownia cbirnt 122
 • 1 pracownia cbirnt 123
 • 1 pracownia cbirnt 124
 • 1 pracownia cbirnt 125
 • 1 pracownia cbirnt 126
 • 1 pracownia cbirnt 128
 • 1 pracownia cbirnt 129
 • 1 pracownia cbirnt 130
 • 1 pracownia cbirnt 131
 • 1 pracownia cbirnt 132
 • 1 pracownia cbirnt 133
 • 1 pracownia cbirnt 134
 • 1 pracownia cbirnt 135
 • 1 pracownia cbirnt 136

 

Komunikacja zastępcza na czas ferii

Podczas ferii zimowych, które w Wielkopolsce przypadają w tym roku między 12 a 27 stycznia, zostaną uruchomione połączenia autobusowe między Wrześnią a Pyzdrami (trasy przez Kaczanowo i Zieliniec), a także między Wrześnią a Lisewem (przez Kaczanowo). Korzystanie z połączeń możliwe będzie od poniedziałku do piątku i będzie bezpłatne dla pasażerów. Usługa jest współfinansowana przez powiat wrzesiński, gminę Kołaczkowo oraz gminę Pyzdry, realizuje ją FHU „WA-MA” Macieja Walickiego. Komunikacja ma charakter zastępczy – jest związana z całkowitym wstrzymaniem przez PKS Gniezno regularnych połączeń na terenie naszego powiatu podczas ferii.
Jak informowaliśmy już na łamach „Przeglądu Powiatowego”, PKS Gniezno we wrześniu zaczął likwidować kursy autobusowe na terenie naszego powiatu. Pojawiły się wówczas głosy o coraz gorszej kondycji finansowej przewoźnika. Samorządowcy z terenu powiatu przystąpili wówczas do rozmów z firmami transportowymi z terenu naszego powiatu. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się 28 listopada, prowadzący firmę „WA-MA” Maciej Walicki wyraził chęć zaproponowania nowych kursów tuż po feriach. 
W związku jednak ze wstrzymaniem przez gnieźnieński PKS połączeń na czas zimowej przerwy, zdecydowano o uruchomieniu bezpłatnych przewozów. Na razie komunikacja ma charakter bezpłatny i zastępczy. Planuje się jednak wprowadzenie stałej oferty komercyjnej, która odpowie na potrzeby pasażerów, zwłaszcza młodzieży dojeżdżającej do szkół oraz osób starszych.

Klara Skrzypczyk
 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym rozkładem jazdy i korzystania z połączeń:

 • ROZKŁAD JAZDY (1)
 • ROZKŁAD JAZDY (2)
 • ROZKŁAD JAZDY (3)
 • ROZKŁAD JAZDY (4)
 • ROZKŁAD JAZDY (5)
 • ROZKŁAD JAZDY (6)
 • ROZKŁAD JAZDY (7)

 


 

O powstaniu na akademii

Relacja wideo

W powiecie wrzesińskim trwają obchody stulecia powstania wielkopolskiego. Po ich kulminacyjnym punkcie, który odbył się 28 grudnia, dokładnie tydzień później, czyli 4 stycznia, publiczność – przede wszystkim młodzież – mogła wziąć udział w specjalnej akademii poświęconej walkom narodowo-wyzwoleńczym w naszym regionie.

Na zaproszenie skierowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni odpowiedziały wszystkie szkoły powiatowe. Zapełniona szczelnie aula Liceum Ogólnokształcącego mogła obejrzeć półtoragodzinny bardzo różnorodny występ przywołujący wydarzenia z lat 1918-1919. Na scenie pojawiły się autorsko interpretowane piosenki, utwory fortepianowe zagrane przez wielu wykonawców, recytacje, a nawet scenki aktorskie. Całości towarzyszyła prezentacja odtwarzająca krok po kroku działania związane z powstaniem, koncentrująca się na powiecie wrzesińskim. Za reżyserię widowiska odpowiadała nauczycielka Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni Agnieszka Pol. W przygotowanym przez nią programie znalazła się również minuta ciszy poświęcona powstańcom i wspólne odśpiewanie hymnu narodowego przez wszystkich uczestników uroczystości. Na scenie pojawił się dodatkowo chór Camerata dyrygowany przez Domicelę Cierpiszewską.

Warte podkreślenia jest wielkie zaangażowanie młodzieży uczestniczącej w spektaklu, która w jego przygotowanie włożyła wiele pracy. Celem akademii było propagowanie wiedzy o powstaniu wśród kolejnych pokoleń. Wśród publiczności znaleźli się również starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i członek Zarządu Powiatu Stefan Tomczak.

(asz)

 • Akademia LO (1)
 • Akademia LO (2)
 • Akademia LO (3)
 • Akademia LO (4)
 • Akademia LO (5)
 • Akademia LO (6)
 • Akademia LO (7)
 • Akademia LO (8)
 • Akademia LO (9)
 • Akademia LO (10)
 • Akademia LO (11)
 • Akademia LO (12)
 • Akademia LO (13)
 • Akademia LO (14)
 • Akademia LO (15)
 • Akademia LO (16)
 • Akademia LO (17)
 • Akademia LO (18)
 • Akademia LO (19)
 • Akademia LO (20)
 • Akademia LO (21)
 • Akademia LO (22)
 • Akademia LO (23)
 • Akademia LO (24)
 • Akademia LO (25)
 • Akademia LO (26)
 • Akademia LO (27)
 • Akademia LO (28)
 • Akademia LO (29)
 • Akademia LO (30)
 • Akademia LO (31)
 • Akademia LO (32)
 • Akademia LO (33)
 • Akademia LO (34)

Newsletter