Żegnamy Joannę Pikorę-Ignasiak


 

Informacja dotycząca wstrzymania kursowania promu

Uwaga! Od 31 lipca do 4 sierpnia kursowanie promu w Nowej Wsi Podgórnej będzie wstrzymane.


 

Edukacja prawna – informator dotyczący zgłoszenia urodzenia zwierzęcia

Fundacja Taurus świadcząca nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu wrzesińskiego opracowała w ramach działań z zakresu edukacji prawnej informator dotyczący zgłoszenia urodzenia zwierzęcia wraz ze wzorami pism. 


 

Młodzi lekkoatleci na start

Prawie 400 dzieci wzięło udział w tegorocznej edycji Powiatowej Strefy Sportu. Dotychczas odbyła się w trzech gminach Wrześni, Nekli i Kołaczkowie.

Impreza organizowana i finansowana przez powiat wrzesiński to zawody w trójboju lekkoatletycznym. Uczestniczą w niej dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Prowadzącym konkurencje jest 10-krotny mistrz Polski w biegach oraz olimpijczyk z Pekinu, wrześnianin Tomasz Szymkowiak.

Przedsięwzięcie powróciło po covidowej przerwie. Wzorem poprzednich edycji Powiatowa Strefa Sportu organizowana jest przy okazji biegów masowych na 10 km, które odbywają się w poszczególnych gminach. We Wrześni wraz z Biegiem Kosynierów, w Nekli –Biegiem do lata, w Kołaczkowie jako impreza towarzysząca Biegowi o Złoty Kłos.

We Wrześni zawody odbyły się najwcześniej, bo już 29 kwietnia. W ostatnim czasie strefę zorganizowano w Nekli (2 lipca) i Kołaczkowie (9 lipca). Tradycyjnie uczestnicy za udział w sportowej zabawie otrzymali medale, dyplomy i pamiątkowe koszulki. Kolejną, zaplanowano na 26 sierpnia w Pyzdrach przy okazji jubileuszowego XL Biegu Kazimierzowskiego.

Tomasz Małecki

 • Powiatowa Strefa Sportu w Nekli
 • Powiatowa Strefa Sportu w Nekli
 • Powiatowa Strefa Sportu w Nekli
 • Powiatowa Strefa Sportu w Nekli
 • Powiatowa Strefa Sportu w Nekli
 • Powiatowa Strefa Sportu w Nekli
 • Powiatowa Strefa Sportu w Nekli
 • Powiatowa Strefa Sportu w Nekli
 • Powiatowa Strefa Sportu w Nekli
 • Powiatowa Strefa Sportu w Nekli
 • Powiatowa Strefa Sportu w Kołaczkowie
 • Powiatowa Strefa Sportu w Kołaczkowie
 • Powiatowa Strefa Sportu w Kołaczkowie
 • Powiatowa Strefa Sportu w Kołaczkowie
 • Powiatowa Strefa Sportu w Kołaczkowie
 • Powiatowa Strefa Sportu w Kołaczkowie
 • Powiatowa Strefa Sportu w Kołaczkowie
 • IMG_7045
 • Powiatowa Strefa Sportu w Kołaczkowie
 • Powiatowa Strefa Sportu w Kołaczkowie

 

Stypendia na uczelnię wyższą w Poznaniu

Zapraszamy absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat wrzesiński do składania wniosków o przyznanie stypendium na bezpłatną naukę przez okres trzech lat studiów na wybranym kierunku w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu:

 • Pedagogika
 • Administracja
 • Ekonomia
 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Finanse i Rachunkowość
 • Bezpieczeństwo Narodowe
 • Dziennikarstwo
 • Turystyka i Rekreacja
 • Pielęgniarstwo
 • Ratownictwo Medyczne

Warunkiem otrzymania stypendium WSHiU jest złożenie w Starostwie Powiatowym we Wrześni przy ulicy Chopina 10 wniosku według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl (w zakładce oświata ─ dla ucznia, studenta i rodzica). Wniosek można także przesłać pocztą.

Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2023 r.

Wydział Edukacji


 

Wyniki matur

Uczniowie poznali wyniki egzaminu dojrzałości. W powiecie wrzesińskim maturę w pierwszym terminie zdawało 469 tegorocznych absolwentów powiatowych szkół ponadpodstawowych. Ogólna zdawalność wyniosła 88,06%. W trzech wrzesińskich szkołach wyniki matur znacznie przewyższają średnią w województwie i kraju.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza tegoroczna zdawalność wyniosła 97,74%, w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych 92,70%, a w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 66,67%. Dla porównania średnia w województwie dla liceów to 90%, a dla techników 75,1%. Natomiast w ujęciu ogólnopolskim jest to 91,1% dla liceów i 74,6% dla techników. Nieco niższe wyniki osiągnęli absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego – 76,36% oraz Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 75,61%. Większość z nich ma jednak prawo do poprawki w sierpniu.

W powyższych szkołach na poziomie podstawowym z języka polskiego zdawalność egzaminu wyniosła 99,29%, z matematyki 86,41%, z języka angielskiego 95,29% (454 zdających), a z języka niemieckiego 100% (14 zdających).

Język angielski na poziomie rozszerzonym wybrało 297 uczniów, matematykę 137, biologię 113, geografię 117, język polski 112, chemię 84, fizykę 29, historię 30, wiedzę o społeczeństwie 8, informatykę 2, język niemiecki 5, filozofię 2 i historię sztuki 2, język francuski 1, język rosyjski 1.

Warto zauważyć, że prawo do poprawki ma 48 z 56 uczniów, czyli 85,71% tych, którzy nie zdali matury. Poprawki odbędą się 21 i 22 sierpnia.

Wydział Edukacji

 


 

Witraże na chórze odnowione

Zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich związanych z odrestaurowaniem i zabezpieczeniem witraży w nekielskiej świątyni.

W obiekcie znajduje się łącznie 40 cennych okien witrażowych, wymagających interwencji ze względu na liczne wypaczenia i zniszczenia powodowane przez warunki atmosferyczne. W pierwszej kolejności odnowie poddane zostały okrągłe i największe witraże znajdujące się w nawie głównej kościoła, będące w najgorszym stanie technicznym i stwarzające zagrożenie. Dotychczas łącznie udało się odrestaurować i zabezpieczyć szkłem ochronnym 28 okien. Proboszcz parafii ks. Wojciech Schejn nie zwalnia jednak tempa i już planuje kolejne etapy renowacji pozostałych do odnowienia 12 okien.

Parafia pw. św Andrzeja Apostała w Nekli w tym roku otrzymała wsparcie finansowe z budżetu powiatu w kwocie siedmiu tysięcy złotych. Dotacja była częścią renowacji jednego okna witrażowego znajdującego się na chórze kościoła. Łączna wartość prac witrażystów i ślusarzy wyniosła 17 244,50 złotych.

Julia Sosna

 • IMG20230603105835