Święto Konstytucji 3 Maja

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku zostało uznane za święto już kilka dni po tym podniosłym wydarzeniu.

W okresie zaborów świętowanie było zakazane przez wszystkich zaborców. Za złamanie ograniczenia groziły surowe kary. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rocznica uchwalenia konstytucji została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 1919 roku. Po zakończeniu II wojny światowej dzień ten był obchodzony tylko raz, w 1946 roku. W wielu miastach odbyły się demonstracje studenckie, co zmusiło komunistyczne władze do całkowitego zakazania publicznej celebracji. Święto zostało oficjalnie zniesione w 1951 roku. Przywrócono je dopiero ustawą z 6 kwietnia 1990 roku. Niecały miesiąc później w Warszawie odbyły się pierwsze uroczyste obchody, w których udział wziął prezydent Wojciech Jaruzelski. Konstytucja 3 maja to drugi na świecie, a zarazem pierwszy w Europie tego typu akt prawny. Została przygotowana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i grupę jego współpracowników określaną mianem stronnictwa patriotycznego. Należeli do niej m.in. Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski oraz Hugo Kołłątaj. Główna zasadą, którą kierowali się ustawodawcy, był monteskiuszowski trójpodział władzy. Konstytucja nadawała państwu polskiemu charakter dziedzicznej monarchii konstytucyjnej (znosiła wolną elekcję). Organem władzy wykonawczej była Straż Praw (rząd), na czele której stał król. Podlegały jej Komisje Wielkie (Policji, Wojska, Skarbu, Edukacji Narodowej) wraz ze stojącymi na ich czele ministrami. Władzę ustawodawczą sprawował dwuizbowy parlament składający się z izby poselskiej i senatu. Jego kadencja trwała dwa lata, a ustawy przyjmowano większością głosów (zniesiono liberum veto). Wprowadzone zostało także niezawisłe sądownictwo. Chociaż Kościół katolicki nadal cieszył się uprzywilejowaną pozycją, to inne wyznania zyskały równouprawnienie. W skład konstytucji weszła również ustawa o miastach królewskich z kwietnia 1791 roku. Zapewniała ona mieszczaństwu nietykalność osobistą, swobodny zakup dóbr ziemskich, dostęp do urzędów i godności, jak również udział w sejmie. W konstytucji zapowiedziano wzięcie chłopów pod opiekę państwa i rządu krajowego. W sali obrad licznie zgromadziła się publiczność, na ulicach Warszawy demonstrowały tłumy, a wojsko pod dowództwem oficerów strzegło Zamku Królewskiego. Takie okoliczności sprawiły, że uchwalenie nowej ustawy zasadniczej nabrało charakteru zamachu stanu dokonanego na forum sejmu.

Monika Tomczak


 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez sejm w 2004 roku.

Składa się ona z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8. Właśnie ta ostatnia cecha odróżnia ją od barw narodowych, które nie muszą mieć określonych proporcji (jednak szerokość obu pasów nadal musi pozostać taka sama). Biel pochodzi od będącego godłem Polski orła, a czerwień od tła tarczy herbowej. Znak w godle jest ważniejszy niż tło, dlatego biel znajduje się na górze. Flaga państwowa może być używana nie tylko przez władze i instytucje państwowe, ale także przez obywateli i instytucje prywatne. Głównym celem święta jest możliwość wyrażenia szacunku wobec flagi, a także propagowanie wiedzy na temat symboli narodowych i polskiej tożsamości. Data święta nie została wybrana przypadkowo. 2 maja 1945 roku polscy żołnierze uczestniczący w zdobyciu Berlina, umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa. Ponadto, w czasach PRL zaraz po Święcie Pracy, które przypada pierwszego maja, zdejmowano flagi, by nie były one widoczne podczas zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. Wszystkich mieszkańców powiatu zachęcamy do uczczenia tego dnia i wywieszenia biało-czerwonych flag, które towarzyszą nam we wszystkich najważniejszych momentach.

Monika Tomczak


 

Międzynarodowe Święto Pracy

Święto Pracy, zwane również Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy, obchodzone jest corocznie od 1890 roku.

W Polsce od 1950 roku ma ono charakter państwowy i jest dniem ustawowo wolnym. Upamiętnia strajk robotników z Chicago, który miał miejsce w 1886 roku. Święto wprowadziła II Międzynarodówka (międzynarodowe stowarzyszenie partii i organizacji socjalistycznych) trzy lata po tych wydarzeniach. Tysiące amerykańskich pracowników protestowało, domagając się ośmiogodzinnego dnia pracy oraz godziwych warunków zapewnianych przez pracodawców, jak również przyzwoitej płacy. Strajk został brutalnie stłumiony przez policję, a wielu demonstrantów zginęło. W wielu państwach, w tym także na ziemiach polskich, Święto Pracy było obchodzone już rok po jego ogłoszeniu. Zazwyczaj organizowały je lokalne związki zawodowe i partie polityczne walczące o prawa pracownicze. W okresie PRL-u dzień ten miał bardzo uroczysty charakter. Odbywały się wtedy liczne zgromadzenia, wiece i pochody pierwszomajowe. Obecnie święto jest okazją do zwrócenia uwagi na problemy, z jakimi na co dzień borykają się pracujący, takie jak nierówność i niskie zarobki. To także czas, w którym poruszane są kwestie dotyczące bezrobocia.
W tym dniu wszystkim pracownikom życzymy wielu zawodowych sukcesów i docenienia, a poszukującym pracy szybkiego odnalezienia własnego miejsca na rynku!

Monika Tomczak


 

Powiatowa rzecznik konsumentów radzi

Majówka – grillowanie w cieniu koronawirusa.

Wielu z nas w ciągu najbliższych dni z pewnością będzie chciało odpocząć na świeżym powietrzu, korzystając z najpiękniejszego dla przyrody czasu, i zechce przyrządzić coś na przekąskę. Nieodłącznym elementem majówki jest grill.

Nie ma w tej kwestii specjalnych zakazów, jednak w tym szczególnym czasie trwania pandemii koronawirusa należy pamiętać i przestrzegać chociażby kilku podstawowych kwestii:

 • grillować można tylko i wyłącznie z najbliższą rodziną,
 • nie możemy zapraszać znajomych,
 • nie wolno „głośno imprezować” czy nie zachowywać ciszy nocnej (nie uprzykrzajmy życia sąsiadom).

Pytano mnie, czy grillując na działce lub w przydomowym ogródku, musimy nosić maseczkę ochronną czy w inny sposób zasłaniać usta i nos. Nie musimy tego robić, ponieważ przebywamy na tak zwanym własnym terenie.

Grillowanie w miejscu publicznym w obecnej sytuacji jest zabronione.

Jeszcze raz pragnę przypomnieć i zaapelować – jeżeli nadal z całą konsekwencją będziemy dbać o siebie, swoich bliskich oraz inne osoby z naszego otoczenia powinniśmy dać radę nieoczekiwanemu niebezpieczeństwu. Jest to sprawa nas wszystkich i od nas zależy, jak długo będziemy zmagać się z tym niewidzialnym wrogiem. Nie wolno lekceważyć  dotychczasowych nakazów i zakazów.

Podstawa prawna: przepisy wprowadzane na bieżąco przez Radę Ministrów określające ograniczenia, nakazy, zakazy na czas epidemii.

Elżbieta Staszak-Małecka


  

Ankieta z PFRON-u

Wyniki badania przyczynią się do określenia możliwych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie zaopatrzenia w podstawowe artykuły.

Celem badania jest uzyskanie wiedzy na temat potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie zaopatrywania się w artykuły pierwszej potrzeby oraz sposobów radzenia sobie w realizacji zakupów w sytuacji ograniczeń w poruszaniu się i w dostępie do sklepów w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii. Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki badania będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. 

Ze względu na cel badania ankieta adresowana jest w szczególności do osób niepełnosprawnych dokonujących zakupu artykułów pierwszej potrzeby samodzielnie lub przy wsparciu rodziny, lub najbliższego otoczenia (tj. do osób niepełnosprawnych mieszkających samodzielnie lub z rodziną/opiekunami/współlokatorami).

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut. Aby rozpocząć wypełnianie ankiety, należy kliknąć na podany niżej link. Ankietę można wypełnić do 8 maja 2020 r. W razie pytań prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: badania@pfron.org.pl

Link do ankiety: ankieta PFRON

PCPR


 

Nauka w OHP

Potrzebujesz pomocy? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz? Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Uwierz, że istnieje dla ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.

Ochotnicze Hufce Pracy działają z myślą o potrzebach i problemach młodych ludzi:
- pomogą uzupełnić wykształcenie, zdobyć zawód i znaleźć odpowiednią pracę,
- doradzą, w jakim kierunku zawodowym warto się kształcić,
- organizują zajęcia kulturalne, sportowe i edukacyjne rozwijające osobowość i zainteresowania.
 

W kręgu naszego zainteresowania znajduje się przede wszystkim młodzież: 
- o zmniejszonych szansach życiowych,
- pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych,
- niedostosowana społecznie,
- wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego.

Nasza oferta:

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych przeznaczona dla uczestników OHP od 15 do 18 roku życia, mających opóźnienia szkolne oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Warunkiem przyjęcia dla uczestników OHP jest umowa o przyuczenie do wykonywania określonej pracy na okres 3-22 miesięcy (wyjątkowo do jednostek może zostać zrekrutowana młodzież, która nie ukończyła 15 roku życia oraz młodzież, która w bieżącym roku ukończy szkołę podstawową i 18 rok życia – Ustawa z 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 1040).

Szkolenie zawodowe w formie kursowej po ukończeniu szkoły podstawowej. Kursowa forma szkolenia zawodowego przeznaczona jest dla uczestników, jak i absolwentów OHP oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rozwoju zawodowego OHP. Szkolenie zawodowe w formie kursowej w zakresie realizowania obowiązku nauki jest realizowane w formie specjalistycznych kursów zawodowych lub kwalifikacyjnych kursów zawodowych w jednostkach OHP lub w porozumieniu z instytucjami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń.

Uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki zdobywają wiedzę ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym czyli w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, a praktyczne przygotowanie zawodowe – na stanowiskach pracy u pracodawców zewnętrznych, otrzymując miesięczne wynagrodzenie, mają zapewnione ubezpieczenie.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jednostki: 15-42 Hufiec Pracy we Wrześni, ul. Koszarowa 12, tel. 61 640 09 66.


OHP


  

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

 „Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam uczucia, jakbym zyskał nowego przyjaciela” – powiedział Johann Wolfgang Goethe. Konieczność pozostania w domach sprawiła, że wiele osób zyskało w ostatnim czasie niejednego „znajomego”. 23 kwietnia to dzień, w którym warto docenić ich obecność.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest od 1995 roku. Święto zostało ustanowione przez UNESCO na wniosek hiszpańskiego rządu oraz Międzynarodowej Unii Wydawców. Jego podstawowym celem jest promowanie czytelnictwa, a także ochrony własności intelektualnej dzięki obowiązującemu prawu autorskiemu. Data jest symboliczna dla światowej literatury, ponieważ tego dnia zmarli: hiszpański pisarz Miguel de Cervantes (autor powieści „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manchy”), William Szekspir (angielski poeta i dramaturg, spod którego pióra wyszły m.in. „Hamlet”, „Makbet” czy „Romeo i Julia”) oraz peruwiański historyk Inca Garcilaso de la Vega. To także rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych twórców. Z inicjatywą organizacji dnia poświęconego książce już w 1926 roku wystąpił wydawca z Walencji – Vincente Clavel Andrés. Od 1930 roku w Hiszpanii ma on charakter oficjalnego święta, a od 1964 roku zwyczaj ten przejęły wszystkie państwa hiszpańskojęzyczne.

Dodatkowo od 2001 roku UNESCO postanowiło przyznawać tytuł Światowej Stolicy Książki miastu, które przygotowało najlepszy program promujący czytanie. Musi on zakładać prowadzenie działań na poziomie miejskim, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Jako pierwszy tytułem został wyróżniony Madryt. W 2016 roku Światową Stolicą Książki był Wrocław. W tym roku jest to stolica Malezji – Kuala Lumpur.

Wyniki ostatnich badań czytelnictwa w Polsce opublikowane przez Bibliotekę Narodową nie napawają optymizmem. W 2018 roku jedynie 37% respondentów deklarowało przeczytanie co najmniej jednej książki w ciągu roku. Na brak zainteresowania książkami ma wpływ wiele czynników. Głównym z nich jest dostęp do licznych źródeł wiedzy w wersji elektronicznej. Potrzebnych informacji szukamy najczęściej w Internecie. Od lat zmieniają się również zwyczaje związane ze spędzaniem wolnego czasu. W wolnych chwilach Polacy chętnie sięgają po rozrywkę cyfrową. Możliwe, że statystyki dotyczące roku 2020 będą bardziej optymistyczne. Wpłynąć na nie może fakt, że obostrzenia wymuszone przez panującą epidemię, zmuszają do pozostania w mieszkaniach, a znudzeni domownicy zamiast setny raz spojrzeć w telefon, sięgną po książki zalegające na regałach lub zajrzą do internetowych księgarni.

Monika Tomczak

 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

 

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

Każdego roku ekolodzy biją na alarm, wskazując na negatywne skutki działalności człowieka, który w zatrważającym tempie niszczy naszą planetę. Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi przypadający 22 kwietnia został ustanowiony, by przypomnieć każdemu z nas o odpowiedzialności, jaką ponosimy za stan środowiska naturalnego.

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi to święto ustanowione 11 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Państwem, które zainicjowało obchody była Boliwia. Głównym przesłaniem tego dnia jest przypomnienie o konieczności okazywania szacunku błękitnej planecie oraz potrzebie chronienia jej przed nadmierną eksploatacją, a także promowanie życia w harmonii z naturą. W rezolucji z dnia 22 kwietnia 2009 roku uznano, że „Ziemia i jej ekosystemy są naszym domem”. W nazwie święta pojawił się termin „Matka”, ponieważ słowo to „odzwierciedla współzależność, która istnieje między ludźmi a innymi żywymi gatunkami wspólnie zamieszkującymi na planecie”.

Ludzie ponoszą zbiorową odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego. Jednak to działania pojedynczych osób często przynoszą najlepsze efekty. I nie chodzi tu tylko o udział w licznych kampaniach o ekologicznym charakterze. Wystarczy wprowadzić kilka prostych zmian w swoim codziennym życiu, by móc cieszyć się czystszym powietrzem, wodą i glebą. Segregowanie śmieci, oszczędne korzystanie z wody i energii elektrycznej, odpowiedni wybór źródeł ciepła, wykorzystywanie opakowań wielokrotnego użytku to tylko niektóre z zabiegów, które przyczyniają się do ograniczania zanieczyszczeń niszczących ekosystem. Wiele państw, m.in. dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii, stara się minimalizować emisję gazów mających wpływ na postępujące ocieplenie klimatu.

To, jak bardzo człowiek ingeruje w środowisko, widoczne jest szczególnie teraz, kiedy z powodu pandemii koronawirusa zostaliśmy zmuszeni do pozostania w domach, a wiele fabryk wstrzymało produkcję. Można powiedzieć, że ożywienie przyrody to jeden z nielicznych plusów choroby zbierającej śmiertelne żniwo. W wielu miejscach na świecie znacząco poprawiła się jakość powietrza. Pierwszy raz od 30 lat z terenu północnych Indii widać oddalone o 200 kilometrów Himalaje, lepiej oddycha się także w Chinach. Weneckie kanały wreszcie odzyskały turkusową barwę. Pojawiły się w nich dawno nieobserwowane ryby, które do powrotu zachęciło zniknięcie popularnych gondoli. Wstrzymanie żeglugi sprawiło, że do portu Cagliari na Sardynii zaczęły zaglądać delfiny. Za to do filipińskich plaż podpłynęły tysiące różowych meduz od lat nieobserwowanych tak blisko lądu. Dzikie zwierzęta, skryte zazwyczaj przed ludzkim wzrokiem, wychodzą na ulice pustych miast i w jakimś stopniu odzyskują tereny, które niegdyś zamieszkiwały. Po chilijskiej stolicy spacerowała puma, a po zakopiańskich drogach dumnie kroczyły łanie. Zwierzęta czują się swobodniej także w rezerwatach i parkach narodowych zwykle chętnie odwiedzanych przez turystów, gdzie teraz łatwiej jest je zaobserwować. To pokazuje, że nawet w miejscach, w których na co dzień powinna dominować przyroda, i tak rządzi człowiek. Obecna sytuacja daje wiele do myślenia na temat relacji panujących pomiędzy ludźmi a naturą. Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi może być dobrą okazją do tego, by zastanowić się, jak powinny one wyglądać, gdy epidemia już się zakończy.

 

Monika Tomczak

 • Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

 

Ruszył nowy program PFRON-u

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął kampanię pod nazwą „PFRON wspiera Ciebie”. Ma ona charakter informacyjny i dotyczy rozwiązań, jakich osoby z niepełnosprawnością dotknięte skutkami epidemii koronawirusa mogą oczekiwać ze strony funduszu. Nowy program pomocowy zakłada m.in. dofinansowanie w wysokości 500 zł miesięcznie dla jednej osoby w celu pokrycia części kosztów związanych z organizacją zajęć w warunkach domowych.

Dla kogo?

Zgodnie z założeniami programu, o przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością,  które w związku z pandemią nie mogą korzystać z zajęć organizowanych w warsztatach terapii zajęciowej oraz w innych finansowanych przez fundusz placówkach, gdzie poddawane były rehabilitacji. Podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej oraz uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i wychowawczych również mogą skorzystać z tej formy pomocy.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie z PFRON-u?

Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia. Podstawą do przyznania środków jest złożenie odpowiedniego wniosku poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem sow.pfron.org.pl . Nie ma konieczności posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w wymienionym systemie. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością nie ma takiej możliwości, wniosek należy wysłać pocztą tradycyjną. Dokument dostarczony w taki sposób przyjmowany jest wyłącznie przez powiatowe centra pomocy rodzinie lub inne wskazane przez powiaty instytucje. Wszystkie niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej PFRON-u. W imieniu osoby niepełnoletniej, a także częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej z wnioskiem może wystąpić jej prawny opiekun. Nabór dokumentów rozpoczął się 10 kwietnia i potrwa do 4 września 2020 roku. Stała kwota w wysokości 500 złotych netto miesięcznie przeznaczona jest dla jednej osoby z niepełnosprawnością i ma być wypłacana przez trzy miesiące (również za marzec). W każdym z miesięcy wykazanych we wniosku musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej pięciu kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Świadczenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą „antykryzysową”. Dofinansowanie powinno zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć w warunkach domowych. Nie ma jednak konieczności udokumentowania poniesionych wydatków.

Dodatkowe rozwiązania w ramach programu „PFRON wspiera Ciebie”

Działania zaproponowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią element rządowej Tarczy Antykryzysowej. W ramach programu przewidziano także pomoc dla pracodawców. Mogą oni skorzystać m.in. ze zwiększonej kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Z kolei dofinansowanie dla samorządów związane z działalnością warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej w okresie zawieszenia ich funkcjonowania w czasie pandemii zostanie podtrzymane. Natomiast organizatorzy ZAZ mogą ubiegać się o rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego niepełnosprawnym pracownikom.

Kontakt do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – 61 640 45 52, 61 640 45 61, 61 640 45 50. 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl.

 

Monika Tomczak

 

 

 


 

Nowy numer "Przeglądu Powiatowego"

Zostań w domu i dowiedz się m.in. o powiatowych inicjatywach w czasie epidemii, Tarczy Antykryzysowej, sposobach rejestracji w systemie BLISKO. Zachęcamy do pobrania i czytania.

 • strona 1
 • strona 2
 • strona 3
 • strona 4
 • strona 5
 • strona 6
 • strona 7
 • strona 8
 • strona 9
 • strona 10
 • strona 11
 • strona 12
 • strona 13
 • strona 14

 

Wsparcie dla pracodawców

Aktualna sytuacja epidemiczna jest nie tylko niebezpieczna dla zdrowia i życia ludzi, ale także dla gospodarki. Przez to, że powinniśmy zostać w domu, wiele przedsiębiorstw zawiesza na czas trwania pandemii swoją działalność, a część, by uniknąć całkowitego zamknięcia, zmuszona jest do zwalniania pracowników. Aby ratować gospodarkę, rząd zdecydował się na uruchomienie Tarczy Antykryzysowej, która powinna pomóc przede wszystkim przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas.
Tarcza Antykryzysowa to pakiet ustaw, za pośrednictwem którego firmom dotkniętym skutkami epidemii koronawirusa, na poszczególnych szczeblach administracyjnych, będzie udzielane wsparcie. Na terenie powiatu wrzesińskiego usługi realizowane są m.in. za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. To tutaj, telefonicznie lub mailowo, powinien zgłosić się pracodawca, który chciałby skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców. W ramach takiej pomocy można uzyskać do 5 tysięcy złotych, a oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Nabór wniosków o otrzymanie tego wsparcia trwa od 1 kwietnia. Komu przysługuje taka pomoc i ile wynosi okres spłaty pożyczki? Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej www.wrzesnia.praca.gov.pl w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców/Tarcza antykryzysowa COVID-19. Tam znajdziemy również informacje o takich formach wsparcia jak dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych czy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich firm, a także dla organizacji pozarządowych. Jednak nabór wniosków związanych z tymi usługami jeszcze się nie rozpoczął.
Szczegółowe i aktualne informacje można znaleźć na wyżej wymienionej stronie internetowej, dzwoniąc pod numer 61 640 35 54/61 640 35 58 lub pisząc na adres sekretariat@pupwrzesnia.pl bądź wojciech.mikolajczak@pupwrzesnia.pl.

Klaudia Kubiak

 

 • Tarcza Antykryzysowa

 

 • Życzenia wielkanocne

Wielkopolskie zwyczaje wielkanocne

W tym roku Święta Wielkanocne będą inne niż zazwyczaj. Przez panującą pandemię jesteśmy zmuszeni do pozostania w domach i izolowania się, dlatego wiele wielkanocnych tradycji nie będzie kultywowanych. W tym czasie warto jednak przypomnieć sobie o zanikających zwyczajach z naszego regionu. Być może fakt, że w wielu z nich nie będziemy mogli uczestniczyć, sprawi, że jeszcze bardziej za nimi zatęsknimy.

Palenie żuru

 Polegało ono na zakopywaniu, rozbijaniu lub paleniu garnków z żurem. Działo się tak dlatego, że był on jedną z najczęściej przygotowywanych potraw w czasie Wielkiego Postu i ludzie mieli go już po prostu dość.

Wiara w ubożęta

 Dawniej wierzono, że chatą i obejściem opiekują się małe duszki zwane ubożętami. W Wielki Czwartek pozostawiano dla nich okruchy chleba, a także resztki jedzenia. W tym dniu nie pieczono chleba, aby w żaden sposób nie zaszkodzić małym opiekunom mieszkającym
w piecach.

Kąpiel w Wielki Piątek

 W dniu męki i śmierci Chrystusa woda miała nabierać cudownej mocy, dlatego o świcie należało wykapać się w pobliskim zbiorniku wodnym. Takie pluskanie zapewniało zdrowie przez cały rok.

Boże rany

 W Wielki Piątek rodzice (najczęściej matki) delikatnie uderzają dzieci rękoma, gałązkami, rózgą, bądź paskiem. Również małżonek może oberwać od żony. „Oprawcy” wołają przy tym: „Boże rany!”. Zwyczaj ten ma przypominać o biczowaniu Jezusa i do tej pory często można się z nim spotkać.

Wyścig do domu po rezurekcji

 Zwyczaj ten był niegdyś bardzo popularny i w niektórych miejscach Wielkopolski przetrwał do późnych lat 80. XX wieku. W każdą niedzielę wielkanocną ludzie powracający z porannej mszy ścigali się do swoich domów. Początkowo pieszo, konno lub wozami, później także samochodami. Zwycięzca miał jako pierwszy zakończyć żniwa.

Przywoływanka

 Ta kontrowersyjna tradycja przetrwała w wielkopolskich wsiach do okresu międzywojennego. W Wielką Sobotę chłopcy wspinali się na dachy domów i budynków gospodarczych po to, by ogłosić listę przewin i wad wszystkich dziewcząt zamieszkujących miejscowość. Jako pokutę wyznaczano im odpowiednią liczbę wiader wody, którymi miały zostać oblane w lany poniedziałek. Spokojnie mogły spać dziewczyny mające adoratorów, którzy wykupili je za alkohol. Te oblane również nie miały się czym przejmować, ponieważ woda miała zmyć ich winy. W najgorszej sytuacji znajdowały się dziewczęta nie mające adoratorów, a mimo to pozostające suche. Oznaczało to bowiem, że żadna ilość wody nie była w stanie zmyć ich grzechów, co przysparzało im wielkiego wstydu.

Wielkanocni „kolędnicy”

 Poniedziałek wielkanocny większości z nas kojarzy się z dyngusem, czyli oblewaniem się wodą. Nie każdy jednak wie, że niegdyś na terenie Wielkopolski popularnym zwyczajem było wędrowanie od wsi do wsi grup przebierańców przypominających bożonarodzeniowych kolędników. Śpiewali oni piosenki i recytowali wiersze w zamian za drobne upominki, zazwyczaj w formie jedzenia, np. jajek, wędlin czy ciast. W różnych częściach województwa tradycja ta miała odmienne nazwy, a więc można było: chodzić z kurkiem, kokotkiem lub siwkiem, a także organizować pochody z niedźwiedziem. Zabawie towarzyszyło tak zwane murzenie, czyli smarowanie wszystkich sadzą najczęściej przez osoby przebrane za kominiarzy lub diabły. 

Monika Tomczak

 • Wielkanocne pisanki

 

Święto Chrztu Polski

Chrzest Polski to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Decyzja Mieszka I o włączeniu do kręgu kultury chrześcijańskiej terytorium, którym władał, dała początek polskiej państwowości.

 Według dużej grupy badaczy proces chrystianizacji ziem polskich rozpoczął się na terenie dzisiejszej Wielkopolski w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku, kiedy to pogański książę Polan, uznawany za ich pierwszego historycznego władcę, przyjął chrzest. Średniowieczne kroniki i źródła historyczne nie są jednak zbyt precyzyjne, jeżeli chodzi o konkretną datę oraz miejsce chrztu Mieszka. W najstarszych zapisach pojawia się wiele rozbieżności. Ich autorzy podają m.in. lata 965 i 967 jako inne, możliwe daty przyjęcia wiary chrześcijańskiej przez polskiego władcę. Poznań, Gniezno i Ostrów Lednicki to w tym kontekście najczęściej przywoływane osady. W ubiegłym roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ustanowieniu właśnie dnia 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Ma ono charakter państwowy.

Z racji tego, że uchwalona ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 9 kwietnia, w 2019 roku święto nie spotkało się ze zbyt dużym zainteresowaniem. W tym roku z powodu wprowadzonego stanu epidemii możliwość organizacji obchodów również została znacznie ograniczona. Nie oznacza to jednak, że należy całkowicie zrezygnować z uczczenia tego wyjątkowego dnia. Najlepszym rozwiązaniem jest wywieszenie biało-czerwonych flag na budynkach użyteczności publicznej. Włodarze miast, gmin i powiatów mogą zachęcić do tego podlegające im jednostki.

 Należy przypomnieć, że w 2016 roku na terenie całego kraju miały miejsce obchody 1050-lecia chrztu Polski. Powiat wrzesiński uczcił tę rocznicę organizując XX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w Rezerwacie Archeologicznym Gród w Grzybowie. Odbyła się ona 16 czerwca. „Gród Grzybowo za czasów pierwszych Piastów odgrywał znaczącą rolę w strukturach tworzącego się państwa polskiego. W roku 966 książę Mieszko I przyjął chrzest, w wyniku którego państwo polskie znalazło się w kręgu cywilizacji łacińskiej. Te dwa fakty dają nam więc powody oraz okazję do tego, byśmy to wydarzenie uczcili podczas tej sesji” – rozpoczął obrady ówczesny przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Kaźmierczak. Zebrani w towarzystwie pocztów sztandarowych odśpiewali hymn państwowy, by następnie wysłuchać okolicznościowych wystąpień zaproszonych gości. Kierownik Rezerwatu, archeolog Jacek Wrzesiński, wygłosił wykład „Mieszko I – chrzest i początki Polski”, w którym mówił: „My, żyjący współcześnie, jesteśmy wszyscy spadkobiercami i dłużnikami Mieszka I. Gdyby nie ten akt, tak lakoniczny i tak skromnie opisywany w kronikach, nie wiadomo, jak  potoczyłby  się nasze losy, nie wiadomo, czy mielibyśmy okazję spotkać się tutaj w tym gronie w Grzybowie. Tej sesji jubileuszowej pewnie by nie było, a tak jesteśmy wdzięczni za akt wiary Mieszka I, za przyjęcie chrztu i za dalsze losy naszej ojczyzny”.

 Wśród zaproszonych gości pojawili się, m.in.: ówczesna radna sejmiku województwa wielkopolskiego Bożena Nowacka, radni Rady Powiatu minionych kadencji, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy  prof. Andrzej Wyrwa, a także przedstawiciele gminnych władz samorządowych. Każdy z obecnych otrzymał pamiątkową miniaturkę jubileuszowego dzwonu Mieszka i Dobrawy. W części artystycznej wystąpiła grupa śpiewacza Droryje, która wykonała Bogurodzicę oraz inne staropolskie pieśni. Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Aurea Tempora przygotowało poczęstunek na wzór średniowiecznego. Na stołach pojawiła się m.in. wędzona sielawa i kasza jaglana.

Monika Tomczak

 • Święto Chrztu Plakat Wywieś Flagę

 

Jak wygląda kształcenie na odległość? – nowe regulacje prawne

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka jest realizowana na odległość.

W rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Dyrektor ustala z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor określa formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego są prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

W kwestii prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego nauczyciele i specjaliści zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Nowelizacja przepisów z 25 marca 2020 r. pozwoliła na bezpłatne użyczenie uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość. Z takiej możliwości skorzystała część powiatowych szkół oraz Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Powiat wrzesiński wnioskuje także o grant w kwocie ok. 100.000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła” realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wydział Edukacji


 

Wydłużenie terminów

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną do 180 dni wydłuża się terminy: zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu już zarejestrowanego. Nowe przepisy obowiązują do końca roku. Zainteresowanych odsyłamy do Wydziału Komunikacji i Transportu, tel. 61 640 44 92


 

Nowy numer "Przeglądu Powiatowego"

Po raz pierwszy w historii naszej gazety wydanie ma charakter wyłącznie elektroniczny. Poprzez naszą stronę internetową można pobrać kompletny numer i zapoznać się z nim w domowym zaciszu. Czytać można również na platformie Issuu czy Facebooku. Zachęcamy, by podzielić się artykułami z bliskimi, zwłaszcza seniorami – dziadkami czy starszymi rodzicami. Interesującą ich stronę można śmiało wydrukować na domowej drukarce. Zapraszamy do lektury!

 • strona 1
 • strona 2
 • strona 3
 • strona 4
 • strona 5
 • strona 6
 • strona 7
 • strona 8
 • strona 9
 • strona 10
 • strona 11
 • strona 12
 • strona 13
 • strona 14
 • strona 15
 • strona 16

 

 

Seniorze, nie jesteś sam

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchomił Centrum Informacji dla Seniorów w postaci portalu ABCsenior.com. Wszystko po to, aby ci, którzy w okresie pandemii są w największej grupie ryzyka, nie musieli być zdani tylko na siebie.
ABCsenior.com jest to ogólnodostępna strona internetowa, która z pomocą przychodzi przede wszystkim osobom starszym, ale także wolontariuszom chcącym pomagać w tym trudnym dla wszystkich czasie. Platforma została skonstruowana w taki sposób, aby była możliwie najczytelniejsza dla seniorów. Główny pulpit to duże kwadraty opisane różnymi istotnymi zagadnieniami. Znajdziemy na niej najnowsze i rzetelne informacje o sytuacji epidemiologicznej, spis najważniejszych numerów telefonów, listę wraz z adresami szpitali zakaźnych w całym kraju, a także wyszukiwarkę nieodpłatnej pomocy lokalnej. Strona zawiera także zakładkę ostrzeżenia, w których umieszczane są komunikaty policji czy sanepidu o tym, jak nie dać się oszukać i co powinno wzbudzić nasze wątpliwości. Portal umożliwia również skorzystanie z porad psychologa, pomocy prawnej czy rozmowy na forum. Na platformie znajduje się także zakładka „Internet dla seniora”, gdzie umieszczono filmiki, w których wytłumaczone są różne istotne kwestie, na przykład jak założyć profil zaufany lub jak zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta. Na stronie można również znaleźć linki do transmisji mszy świętych, mnóstwo rozrywki dla seniora – gry, łatwe ćwiczenia rehabilitacyjne, akademię kulinarną, słuchowisko. Portal umożliwia także wybranie się na wirtualny spacer po muzeach, obejrzenie spektaklu teatralnego czy wysłuchanie koncertu.
Ważnym polem na ABCsenior.com jest również „Zgłoś próbę oszustwa”, gdzie w łatwy sposób można poinformować o nieuczciwych praktykach. Tuż pod nim umieszczono przycisk „Materiały do druku”, w których opracowano najważniejsze elementy portalu tak, by można było je wydrukować i przekazać seniorom nieposiadającym dostępu do Internetu.  
Stronę można znaleźć pod linkiem www.abcsenior.com .


Klaudia Kubiak