Nowy autobus

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni zmienił środek transportu. Teraz podopiecznych szkoły będzie woził mercedes sprinter z zabudową autobusową firmy Mercus.

28 maja starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i naczelnik wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Stefan Tomczak odwiedzili placówkę, by oficjalnie przekazać nowy pojazd. Uczniowie przygotowali z tej okazji bogaty program artystyczny.

Starostwo powiatowe współfinansowało zakup wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak przyznaje dyrektor Ewa Kaczmarek: – Dzięki nowemu projektowi PFRON-u mogliśmy zmienić autobus na nowszy, który gwarantuje bezpieczną i bezawaryjną jazdę.

Nie jest to jednak koniec zmian dla szkoły specjalnej. Od września placówka przenosi się z obecnej siedziby do budynku przy ulicy Leśnej 10, w którym został przeprowadzony kompleksowy remont wraz z termomodernizacją.

Szymon Piotr Rewers

 • SzR IMG_8465
 • SzR IMG_8468
 • SzR IMG_8472
 • SzR IMG_8474
 • SzR IMG_8506
 • SzR IMG_8534
 • SzR IMG_8546
 • SzR IMG_8549
 • SzR IMG_8563
 • SzR IMG_8566
 • SzR IMG_8575
 • SzR IMG_8585

 

Wyścig z Szurkowskim

XX Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Ryszarda Szurkowskiego odbył się 26 maja w okolicach Wrześni. Impreza przyciągnęła wielu znanych kolarzy, a teren przed fabryką Volkswagena nieustannie zapełniał się entuzjastami sportu rowerowego.

Wyścig uroczyście otwarto o godzinie 11.30. Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przywitał uczestników jubileuszowego spotkania. Ryszard Szurkowski podziękował organizatorom za zaproszenie: – Czuję się tutaj jak u siebie w domu – mówił. Warto wspomnieć, że polski kolarz wszechczasów ma za sobą 20 lat kariery na szosie, około 700 razy stał na podium – Jednym słowem człowiek legenda – podsumował prowadzący imprezę Piotr Kurek.

W wyścigu wzięło udział łącznie 312 osób, z czego 13 reprezentowało powiat w wyścigach: szkółek kolarskich, młodzików, VIP-ów oraz w kategorii Cyklosport i Masters. Wiele pozytywnych emocji wśród rodziców wzbudził wyścig najmłodszych przedstawicieli powiatu wrzesińskiego, aż 31 dzieci wyruszyło w trasę. W towarzyszącym wyścigom rajdzie rowerowym wzięło udział 80 osób, wśród których została rozlosowana główna nagroda - rower ufundowany przez firmę PHU Antkowiak Oskar AGD RTV.

Najwięcej sportowych emocji dostarczył wyścig Cyklosport i Masters. Prowadzący nazwał go „show trzech kolarzy”. Artur Spławski, Przemysław Rozwałka i Jan Łamaszewski po pierwszym okrążeniu zdecydowali się na odjazd i z okrążenia na okrążenie powiększali swoją przewagę nad grupą zasadniczą. Dużym zainteresowaniem cieszył się także wyścig VIP-ów, w którym udział wziął m.in. Ryszard Szurkowski. – Kolarstwo to zdrowy trend, na rowerze może jeździć każdy, od młodości do późnej starości, ścieżek jest coraz więcej, co mnie cieszy – dodał.

Wyścigi trwały od godziny 12 do późnego popołudnia. Organizatorem XX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Ryszarda Szurkowskiego było Starostwo Powiatowe we Wrześni, a głównym sponsorem było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Agropol i Wytwórnia Sprzętu Sportowego PAMA. Na zwycięzców czekały nagrody i puchary, zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali rowery.  

 • Wyścig (1)
 • Wyścig (2)
 • Wyścig (3)
 • Wyścig (4)
 • Wyścig (5)
 • Wyścig (6)
 • Wyścig (7)
 • Wyścig (8)
 • Wyścig (9)
 • Wyścig (10)
 • Wyścig (11)
 • Wyścig (12)
 • Wyścig (13)
 • Wyścig (14)
 • Wyścig (15)
 • Wyścig (16)
 • Wyścig (17)
 • Wyścig (18)
 • Wyścig (19)
 • Wyścig (20)
 • Wyścig (21)
 • Wyścig (22)
 • Wyścig (23)
 • Wyścig (24)
 • Wyścig (25)
 • Wyścig (26)
 • Wyścig (27)
 • Wyścig (28)
 • Wyścig (29)
 • Wyścig (30)
 • Wyścig (31)
 • Wyścig (32)
 • Wyścig (33)
 • Wyścig (34)
 • Wyścig (35)
 • Wyścig (36)
 • Wyścig (37)
 • Wyścig (38)
 • Wyścig (39)
 • Wyścig (40)
 • Wyścig (41)
 • Wyścig (42)
 • Wyścig (43)
 • Wyścig (44)
 • Wyścig (45)
 • Wyścig (46)
 • Wyścig (47)
 • Wyścig (48)
 • Wyścig (49)
 • Wyścig (50)
 • Wyścig (51)
 • Wyścig (52)
 • Wyścig (53)
 • Wyścig (54)
 • Wyścig (55)
 • Wyścig (56)
 • Wyścig (57)
 • Wyścig (58)
 • Wyścig (59)
 • Wyścig (60)
 • Wyścig (61)
 • Wyścig (62)
 • Wyścig (63)
 • Wyścig (64)
 • Wyścig (65)
 • Wyścig (66)
 • Wyścig (67)
 • Wyścig (68)
 • Wyścig (69)

 

 • lgd

 

XLIII posiedzenie Rady Powiatu Wrzesińskiego

Obrady zaowocowały podjęciem uchwał dotyczących zdrowia, oświaty, pomocy społecznej czy finansowej.
Podczas sesji, która odbyła się 23 maja w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy, obszerne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za rok 2017 złożyła dyrektor Anna Maria Kulczyńska. Jednostka prowadzi szeroką działalność na rzecz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewnianiu opieki dzieciom jej pozbawionym czy pomocy w integracji osób mających problemy z przystosowaniem do życia w społeczeństwie, sprawując nadzór nad placówkami działającymi w powiecie w sferze pomocy społecznej. 
Jednym z ważnych działań PCPR-u jest promocja rodzicielstwa zastępczego. – W 2017 roku w powiecie funkcjonowało 67 rodzin zastępczych, w których przebywało 95 dzieci – mówiła Anna Maria Kulczyńska. – Kontynuowaliśmy akcję „Rodzina potrzebna od zaraz” i pozyskaliśmy cztery rodziny zastępcze – zaznaczała. Dużym problemem PCPR-u jest mała liczba lekarzy orzeczników w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. – Na koniec ubiegłego roku mieliśmy jeszcze 14 lekarzy. W tej chwili mamy trzech lekarzy orzekających, w związku z czym nawet 2 miesiące oczekuje się na orzeczenie –  mówiła dyrektor. Dodajmy, że w 2017 roku zespół rozpatrzył 2 221 wniosków. Brak lekarzy orzeczników jest związany z planowanymi przez rząd zmianami w przepisach, które nałożą na nich konieczność składania przez orzeczników oświadczeń majątkowych. Póki co, do pracy w zespole nie zachęciło lekarzy nawet podniesienie stawki. Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest zadaniem rządowym jedynie realizowanym przez powiat. – Gdyby nie indywidualne rozmowy z lekarzami, to prawdopodobnie nie byłoby w ogóle chętnych do orzekania w zespole – zaznaczył. 
Anna Maria Kulczyńska po sprawozdaniu uzasadniała konieczność zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych PFRON na zadania w ramach rehabilitacji. Następnie kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia Joanna Musiałkiewicz argumentowała zasadność zmian w uchwale dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek, a związanych z wejściem w życie ustawy dotyczącej ograniczenia handlu w niedziele. Apteki w Kauflandzie, Galerii Karuzela oraz Tesco pozostają przez to zamknięte w niedziele wyłączone z handlu. Dwie kolejne uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczyły spraw oświatowych – ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez powiat, a także założenia publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych. Radni podjęli też uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Wrzesińskiego. Ściślej mówiąc, Starostwo wyraziło chęć uczestniczenia w bezpłatnym programie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, które ma na celu upowszechnienie płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. 
Radni zdecydowali też o udzieleniu pomocy finansowej gminom Kołaczkowo oraz Pyzdry. Pomoc ta polega na ufundowaniu sprzętu jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielińcu i Lisewie. – OSP w Zielińcu aktywnie włącza się w działania ratowniczo-gaśnicze, niewątpliwie przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu wrzesińskiego – mówił kierownik Referatu Bezpieczeństwa Paweł Puzdrakiewicz. W związku z wzorowymi działaniami strażaków postanowiono wyróżnić jednostkę w Zielińcu dofinansowaniem zakupu systemu selektywnego alarmowania. Zaś dla OSP Lisewo powiat dzięki decyzji radnych sfinansuje zakup sześciu wężów strażackich. – Strażacy z Lisewa odnoszą sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych, reprezentując m.in. powiat wrzesiński  – podkreślał Paweł Puzdrakiewicz. Wsparcie zostanie udzielone strażakom na podstawie umowy z właściwymi gminami.
Tradycyjnie na zakończenie sesji podjęto uchwały finansowe uzasadnianie przez główną księgową Annę Trubacz. Kwestia wprowadzenia do realizacji modernizacji ulicy Witkowskiej spotkała się z zadowoleniem radnej Marii Taciak, która aktywnie zabiegała o tę inwestycję. Na jej pytanie kierujący Referatem Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że planowany do przebudowy odcinek obejmuje całą ulicę Witkowską oraz część Szosy Witkowskiej. – Jest to fragment o długości blisko 570 metrów bieżących, który rozciąga się od istniejącego ronda przy liceum do zjazdu przy kościele, czyli kawałek za ulicą Ogrodową. Planowane są ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 metra z jednej i drugiej strony jezdni – dodał. Witkowska doczeka się w tym roku remontu z powodu braku możliwości rozpoczęcia modernizacji ulicy Kościuszki. Starosta wrzesiński zapewnił jednak obecnych, że temat tej arterii nie jest zamknięty. Tuż przed zamknięciem obrad Dionizy Jaśniewicz zaprosił wszystkich na organizowany przez Starostwo piknik Niedziela z Powiatem, która odbędzie się 10 czerwca przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Klara Skrzypczyk

 • Rada Powiatu (1)
 • Rada Powiatu (2)
 • Rada Powiatu (3)
 • Rada Powiatu (4)
 • Rada Powiatu (5)
 • Rada Powiatu (6)
 • Rada Powiatu (7)
 • Rada Powiatu (8)
 • Rada Powiatu (9)
 • Rada Powiatu (10)
 • Rada Powiatu (11)
 • Rada Powiatu (12)
 • Rada Powiatu (13)
 • Rada Powiatu (14)
 • Rada Powiatu (15)
 • Rada Powiatu (16)

 

Na drogach powiatu

Od 15 maja trwa wykaszanie poboczy, mające na celu zapewnienie komfortu kierującym – dobrą widoczność, bezpieczeństwo i względy estetyczne. 

Działania na drogach prowadzone są przez firmy zewnętrzne, których pracownicy operują ciągnikiem i kosiarką bijakową. Sprzęt ten sięga do 1,5 metra od krawędzi jezdni. Na pozostałe odcinki oraz pobocza tych dróg, wzdłuż których ciągną się chodniki, wkraczają pracownicy Referatu Dróg Powiatowych ze Starostwa Powiatowego z kosami spalinowymi. Tego typu prace prowadzone są regularnie wiosną i latem.                                                          

  (spr)

 • Koszenie spr (1)
 • Koszenie spr (1)
 • Koszenie spr (2)
 • Koszenie spr (3)
 • Koszenie spr (4)
 • Koszenie spr (5)

 

Ćwierć wieku konkursu

Dziś odbyły się eliminacje powiatowe XXV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Organizatorem tego etapu było Starostwo Powiatowe. 
Uczniów wraz z opiekunami przywitał starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Młodzież miała za zadanie rozwiązać test dotyczący przede wszystkim funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego, ale także demokracji, wyborów oraz Unii Europejskiej. Najlepsi okazali się Damian Błaszka oraz Aleksandra Dymińska – reprezentujący Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 we Wrześni, gdzie też odbywał się konkurs. To oni będą reprezentować powiat wrzesiński w etapie wojewódzkim w Żychlinie. Wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek oraz dyrektor SSP nr 6 Dariusz Andrzejewski, wręczając nagrody i upominki przygotowane przez starostwo, zachęcali młodych ludzi do zaangażowania w życie samorządów. Być może w przyszłości któryś z nich zostanie radnym, wójtem bądź burmistrzem.
W tym roku na zaproszenie Towarzystwa Samorządowego w Koninie odpowiedziały trzy placówki: Szkoła Podstawowa w Zasutowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie oraz SSP nr 6 we Wrześni. Gratulujemy zwycięzcom oraz życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

Mateusz Maserak

 • Konkurs wiedzy (1)
 • Konkurs wiedzy (2)
 • Konkurs wiedzy (3)
 • Konkurs wiedzy (4)
 • Konkurs wiedzy (5)
 • Konkurs wiedzy (6)
 • Konkurs wiedzy (7)
 • Konkurs wiedzy (8)
 • Konkurs wiedzy (9)
 • Konkurs wiedzy (10)
 • Konkurs wiedzy (11)
 • Konkurs wiedzy (12)
 • Konkurs wiedzy (13)

 

Drewniany kościół na Lipówce

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz w tym tygodniu odwiedził drewniany kościół na Lipówce we Wrześni, w którym trwa kompleksowy remont zabytkowego wnętrza. W obiekcie pracują teraz konserwatorzy, którzy odnawiają m.in. ołtarze główny i boczne oraz cenne polichromie znajdujące się na ścianach i suficie. Przy okazji renowacji odsłonięte zostały oryginalne deski pokryte malowidłami z XVII w. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu powiatu w kwocie 20 000 zł.

 • Lipówka (1)
 • Lipówka (2)
 • Lipówka (3)
 • Lipówka (4)
 • Lipówka (5)
 • Lipówka (6)
 • Lipówka (8)
 • Lipówka (9)
 • Lipówka (10)
 • Lipówka (11)
 • Lipówka (13)
 • Lipówka (14)
 • Lipówka (15)
 • Lipówka (17)
 • Lipówka (18)
 • Lipówka (19)
 • Lipówka (20)
 • Lipówka (21)

 

Jest jak jest

Spotkanie we Wrzesińskim Ośrodku Kultury zorganizowane 14 maja przez Stowarzyszenie Wrzesiński Klub Amazonki wywołało sporo emocji. Jego tematem była choroba nowotworowa piersi. Zadanie zostało dofinansowane przez powiat wrzesiński w otwartym konkursie ofert.

Wieczór rozpoczął się od warsztatów dotyczących profilaktyki nowotworowej. Amazonki przedstawiały na fantomie sposoby samobadania piersi i wskazywały, jakie symptomy powinny wzbudzić niepokój. Podkreślały przy tym, że rak to nie wyrok.

Głównym punktem programu był monodram Jest jak jest na podstawie książki Dwie kobiety – jedna nadzieja Maliny Stahre-Godyckiej, opowiadający o niecodziennych zmaganiach z nowotworem.  Agnieszka Różańska, aktorka poznańskiego teatru Scena na Piętrze przyznaje, że po spektaklu ma wrażenie, jakby ktoś zdjął ze niej ciężki plecak. Przedstawienie jest bowiem pełne emocji, przeżywanych przez bohaterkę na oczach widowni. – Trudno się gra taki monodram, więc rozumiem, kiedy ludzie wychodzą w trakcie sztuki – podkreśla.

Sala WOK-u była pełna, a publiczność w skupieniu przeżywała wymownie odgrywane napięcie. Po zakończeniu spektaklu widzowie trwali w ciszy, a oklaski rozległy się dopiero, gdy aktorka wróciła na scenę, aby się ukłonić. Wielu uczestników nie kryło łez wzruszenia, a ich refleksje były tematem kuluarowych dyskusji.

Wydarzenie było skierowane do osób zdrowych i chorych onkologicznie oraz ich bliskich. Częściowo zostało sfinansowane ze środków powiatu wrzesińskiego. – Pomysł na takie spotkanie zaczerpnęłam od szefowej federacji Amazonek Krystyny Wechmann, która na jednym ze szkoleń zachęcała do wystawienia tego spektaklu – mówi prezeska wrzesińskich Amazonek Urszula Popek. – Napisałam projekt w otwartym konkursie ofert i zwróciłam się do sponsorów. Udało się – podsumowuje.

Szymon Piotr Rewers

 • Monodram Jest jak jest (1)
 • Monodram Jest jak jest (2)
 • Monodram Jest jak jest (3)
 • Monodram Jest jak jest (4)
 • Monodram Jest jak jest (5)
 • Monodram Jest jak jest (6)
 • Monodram Jest jak jest (7)
 • Monodram Jest jak jest (8)
 • Monodram Jest jak jest (9)
 • Monodram Jest jak jest (10)
 • Monodram Jest jak jest (11)
 • Monodram Jest jak jest (12)
 • Monodram Jest jak jest (13)
 • Monodram Jest jak jest (14)
 • Monodram Jest jak jest (15)

 

Lekcja z Mistrzem Świata na Koszarach

Do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przyjechał mistrza świata w cukiernictwie Mieczysław Chojnowski.

Tematem zajęć była czekolada. Pod czujnym okiem mistrza uczniowie szkolący się w zawodzie cukiernik temperowali czekoladę, tworzyli ganasze (fr. ganache) i z fantazją „wylewali” czekoladę. Efektem finalnym były smakowite tabliczki i praliny. Poziom „hormonu szczęścia”, czyli serotoniny osiągnął tego dnia apogeum.

 • DSC_0459
 • DSC_0472
 • DSC_0483
 • DSC_0533

 

Nowy bursa przy Wojska Polskiego

Niedawno informowaliśmy o remoncie bursy gimnazjalnej przy ulicy Słowackiego we Wrześni. Warto wiedzieć, że w ramach projektu związanego z rozwojem szkolnictwa zawodowego powstanie we Wrześni także zupełnie nowy obiekt noclegowy – bursa przy ulicy Wojska Polskiego, na który właśnie ruszył przetarg.
Obiekt zostanie zbudowany od zera w bezpośrednim sąsiedztwie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i strzelnicy (obecnie w tym miejscu stoją garaże, które zostaną wyburzone). Trzykondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 876 metrów kwadratowych będzie stanowić bazę noclegową dla korzystających z oferty kształcenia zawodowego w naszym powiecie. W nowoczesnym internacie znajdą się 22 pokoje z łazienkami, a także pomieszczenia gastronomiczne i techniczne. Część pomieszczeń noclegowych będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych, a cały obiekt ma być przyjazny ich potrzebom. Przed budynkiem staną ławki w otoczeniu zieleni, nie zabraknie też stojaków na rowery oraz miejsc postojowych. Bursa będzie działać przez cały rok.
Inwestycja powstanie w ramach projektu pod nazwą „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, na który Starostwo Powiatowe we Wrześni pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 73 mln zł. Z tego ponad 27,5 mln zł przeznaczone będzie na rozbudowę Centrum Oświatowego, która obejmuje budowę i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych, modernizację Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, modernizację bursy przy ulicy Słowackiego oraz właśnie budowę bursy przy ulicy Wojska Polskiego. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę nowej bursy właśnie ruszył. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.

Klara Skrzypczyk

 • 32089776_10150985104814971_1221610233671974912_n
 • 32130480_10150985104804971_3344377375675645952_n