Jubileuszowa rolnicza jesień

Starostwo Powiatowe we Wrześni, Urząd Miasta i Gminy Września, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Gospodarstwo Rolne Państwa Waszaków kolejny raz zaprosili na targowe wydarzenie.
W niedzielę 24 października już po raz 30-sty mogliśmy usłyszeć słynne „Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry...” płynące z ust prowadzącego imprezę Jacka Krajniaka – niewątpliwie jednej z ikon Targów Rolnicza Jesień. Gdy tuż po godzinie 10 rozbrzmiały pierwsze słowa prowadzącego tę cieszącą się ogromnym uznaniem plenerową imprezę, wszystkie stoiska wystawcze były gotowe na klientów. Pierwsi kupujący pojawiali się nieśmiało już od wczesnych godzin rannych, gdy słońce ledwie zaczęło małymi promieniami ogrzewać zmarzniętą ziemię. Stęsknionych za klimatem Targów Rolnicza Jesień na terenie przy ZSTiO nie brakowało. W tym roku na ulicach Opieszyn, Kaliskiej, Legnickiej oraz na samym parkingu i przejściu obok hali szkoły można było zaopatrzyć się w przeróżne produkty. Oczywiście, jak każdego roku, przeważały te z własnej produkcji. Pojawili się wystawcy z sadzonkami drzewek, krzewów oraz kwiatów, producenci wiklinowych koszy, skórzanych pasków czy rękodzieła. Jednak prawdziwą gratką dla wszystkich smakoszy były te punkty, gdzie sprzedawano różnego rodzaju chleby, wyroby wędliniarskie, sery, miody, owoce, przyprawy i wiele innych.
Powiat wrzesiński również przygotował swoje stoisko przy współpracy z firmą PIMAX z Psar Małych produkującą galanterię drewnianą, a także firmą Gardex Beaty i Piotra Piechockich z Wrześni zajmującą się krzewami oraz roślinami ozdobnymi. O ozdobę wystawy zadbała kwiaciarnia KAPRYS Aleksandry Radoszewskiej-Rogowskiej. Na stoisku można było skosztować m.in. jabłek przekazanych przez Magdalenę oraz Sławomira Kryszaków z Pyzdr czy śliwek od Eugeniusza Pacyńskiego z Zielińca. Tuż obok swoje miejsce znalazło Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwarcianki”z Wrąbczynkowskich Holendrów, które nie wypuściły przechodniów bez pajdy chleba z masłem lub smarowidłem drwala oraz kiszonym ogórkiem czy marynowanym grzybkiem. Wszystkie smakołyki były oczywiście własnej produkcji. W czasie gdy panie przygotowywały poczęstunek, u Mariusza Kaźmierczaka z Wrąbczynkowskich Holendrów, można było zobaczyć, jak wyplata się kosze. Pod powiatowym namiotem, przy wsparciu uczniów, przeprowadzono konkurs ekologiczny, w którym do wygrania były sadzonki krzewów. Jak zawsze cieszył się on dużym powodzeniem, a tego dnia wydano 500 sztuk roślin. Młodzież z profilu ratownictwa medycznego zaangażowała się również w popularyzację akcji Pudełko życia – ubrani w ratownicze uniformy krążyli po terenie targów, opowiadali o inicjatywie  i rozdawali zainteresowanym czerwone pudełeczka.
Aby tradycji stało się zadość, w samo południe, cukiernia Kuczora dostarczyła ważący 40 kg tort, a uczniowie ZSTiO poporcjowali ciasto dla wszystkich, którzy mieli ochotę go spróbować. Tuż po wydaniu tego olbrzyma, na odwiedzających czekała kolejna degustacja przygotowana przez Małgorzatę i Grzegorza Paszaków z Pyzdr, którzy wydali tego dnia kilkaset porcji kaszanki z cebulką na ciepło.
Podczas trwania targów, jak zwykle obradowała komisja konkursowa, która wyłoniła zwycięzców w czterech kategoriach: Najlepsza Promocja – nagroda trafiła dla Mileny Broniarczyk „Alpaki u Agi Zagroda” ze Słomówka, w kategorii Najciekawsza Ekspozycja zwyciężyli Dariusz i Katarzyna Gliszczyńscy „Julkar” z Wrocławia, nagrodę za Najlepszy Produkt Regionalny nagroda powędrowała dla Mariusza Tomczaka „Piekarnia Domowa” z Czerniejewa, a Wyróżnienie Specjalne otrzymała Ewa Świątkowska-Papińska „Polskie Plecionkarstwo” z Chrustów. Jubileuszowa, 30-sta edycja Targów Rolnicza Jesień to również idealna okazja do uhonorowania wieloletniego współtwórcy tej imprezy Jacka Krajniaka, człowieka, bez którego wielu nie wyobraża sobie tego wydarzenia.
Targi Rolnicza Jesień mają już wieloletnią tradycję, jednak każdego roku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wystawców oraz odwiedzających. Tym razem nie było inaczej.

Klaudia Cicha

 

 

 • Sadzonki drzewek i krzewów
 • Wiklinowe kosze
 • Stoisko z jabłkami
 • Soki
 • Sadzonki drzewek i krzewów
 • Targi Rolnicza Jesień
 • Sękacze
 • Czosnek
 • Wyroby wędliniarskie
 • Wyroby wędliniarskie
 • Serki góralskie
 • Serki góralskie
 • Chleby
 • Serki góralskie
 • Serki góralskie
 • KGW Nadwarcianki
 • Przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego Marek Przyjemski
 • KGW Nadwarcianki
 • Uczennice ZSTiO z akcją Pudełko życia
 • Na stoisku powiatu przy konkursie ekologicznym
 • Na stoisku powiatu przy konkursie ekologicznym
 • Pokaz wyplatania koszy
 • Pokaz wyplatania koszy
 • Wyroby wędliniarskie
 • Sery
 • Przyprawy
 • Chleby
 • Wojskowa grochówka
 • Serki góralskie
 • Chleby
 • Targi Rolnicza Jesień
 • Targi Rolnicza Jesień
 • Sadzonki drzewek i krzewów
 • Oranżada
 • Chleby
 • Alpaki
 • Alpaki
 • Tradycyjny tort
 • Tradycyjny tort
 • Tradycyjny tort
 • Podczas dzielenia tortu
 • Wyróżnienia i nagrody
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • IMG_0215
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • Otwarcie targów
 • Otwarcie targów
 • Produkty mleczarskie
 • Produkty mleczarskie
 • Parada wrzesińskiej orkiestry dętej oraz mażoretek
 • Parada wrzesińskiej orkiestry dętej oraz mażoretek
 • Parada wrzesińskiej orkiestry dętej
 • Miody
 • Produkty z lawendy
 • Produkty z lawendy
 • Jabłka
 • Sadzonki drzewek i krzewów
 • Sadzonki drzewek i krzewów

   

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku.  

https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1276,uchwaly-zarzadu-2021-vi-kadencja?tresc=20093


   

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”, a w nim m.in.: relacja z obchodów Dnia Edukacji Narodowej, informacje na temat świadomości raka piersi, wiadomości sportowe i wiele więcej. Zapraszamy do lektury! 

 • Strona 1 numeru 343
 • Strona 2 numeru 343
 • Strona 3 numeru 343
 • Strona 4 numeru 343
 • Strona 5 numeru 343
 • Strona 6 numeru 343
 • Strona 7 numeru 343
 • Strona 8 numeru 343
 • Strona 9 numeru 343
 • Strona 10 numeru 343
 • Strona 11 numeru 343
 • Strona 12 numeru 343
 • Strona 13 numeru 343
 • Strona 14 numeru 343
 • Strona 15 numeru 343
 • Strona 16 numeru 343

 

Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje kandydata na stanowisko robotnik gospodarczy w Wydziale Dróg Powiatowych

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO
ROBOTNIK GOSPODARCZY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH

Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września
Określenie stanowiska:

Robotnik gospodarczy, wymiar czasu pracy – 1/1 etat  

Wymagania dla kandydatów:

 • posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. C+E, T lub B,
 • kurs drwala, kurs na piły,
 • znajomość obsługi maszyn drogowych (remonter) lub doświadczenie w drogownictwie.

Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 • utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w szczególności:
 • wykonywanie remontów cząstkowych jezdni emulsją i grysami,
 • wykonywanie remontów cząstkowych chodników,
 • demontaż, montaż i naprawa poręczy, barier, znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • sprzątanie pasa drogowego,
 • koszenie trawy w pasie drogowym,
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w szczególności:
 • karczowanie, wycinanie i podcinanie krzewów rosnących w pasie drogowym,
 • wycinanie odrostów drzew i krzewów,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
 • obsługa remontera drogowego,
 • wykonywanie doraźnych napraw powierzonego sprzętu.

 

Wymagane dokumenty, określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

dokumenty (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną, kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe - certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku robotnika gospodarczego) należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 5 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września.

 

                                                                                             Starosta Wrzesiński

                                                                       /-/ Dionizy Jaśniewicz


   

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w CBiRNT w Grzymysławicach odbyło się spotkanie obecnych i emerytowanych nauczycieli wrzesińskich szkół ponadpodstawowych oraz pracowników oświaty zorganizowane przez Starostwo Powiatowe. Podczas wydarzenia części z nich wręczono specjalne wyróżnienia i podziękowania.

(red.)

 • IMG_9529
 • IMG_9538
 • IMG_9548
 • IMG_9550
 • IMG_9555
 • IMG_9560
 • IMG_9568
 • IMG_9573
 • IMG_9577
 • IMG_9580
 • IMG_9583
 • IMG_9590
 • IMG_9592
 • IMG_9596
 • IMG_9597
 • IMG_9601
 • IMG_9603
 • IMG_9606
 • IMG_9612
 • IMG_9621
 • IMG_9627
 • IMG_9640
 • IMG_9647
 • IMG_9656
 • IMG_9664
 • IMG_9676
 • IMG_9504
 • IMG_9509
 • IMG_9526

  

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GEODETA POWIATOWY

Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września.
Określenie stanowiska:

Geodeta powiatowy, wymiar czasu pracy – 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.),
 • 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość aktów prawnych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, k.p.a. oraz gospodarki nieruchomościami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista.
 • sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
 • opanowanie w sytuacjach stresowych,
 • dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.
 1. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

zgodnie z przepisami z zakresu geodezji i kartografii przypisanymi geodecie powiatowemu.

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na ww. stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.
 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 • dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy” do dnia 5 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,
 • aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Dodatkowe informacje:
 • brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,
 • prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrzesnia.powiat.pl) w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

      Starosta Wrzesiński

/-/   Dionizy Jaśniewicz


  

Coś dla bezpieczeństwa, coś dla relaksu

Piknik dla seniorów zorganizowany 30 września przez Starostwo Powiatowe we Wrześni spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. To już trzecia odsłona tego edukacyjno-rozrywkowego wydarzenia. Po raz drugi przebiegało ono pod hasłem „Senior na wychodnym”.

Dojrzały wiek często kojarzy się nam z siedzeniem przed telewizorem w ciepłych kapciach, drobnymi pracami na ogródku czy działce i spacerami z wnukami. Takie postrzeganie seniorów jest jednak zbyt stereotypowe. Wielu ludzi dopiero w dojrzałym wieku znajduje czas na to, by rozwijać swoje pasje i w pełni korzystać z życia. To okres pielęgnowania towarzyskich relacji, spotkań ze znajomymi i wspólnego odpoczynku. Osoby starsze zdają sobie również sprawę z tego, że nigdy nie jest za późno na naukę, coraz częściej korzystając z możliwości poszerzania wiedzy i zdobywania wiadomości ułatwiających funkcjonowanie w szybko zmieniającym się świecie. Znaczna część z nich stara się zachować sprawność fizyczną i umysłową pomimo różnych przeciwności wynikających z gorszego stanu zdrowia. Właśnie z myślą o seniorach, którzy przeciwstawiają się krzywdzącym wyobrażeniom na temat jesieni życia, Starostwo Powiatowe we Wrześni zorganizowało piknik w Chociczy Wielkiej.

W spotkaniu na terenie kompleksu Ignasiak uczestniczyło około 150 osób. Zostali oni przywitani przez starostę wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza oraz kierującego Wydziałem Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Mateusza Maseraka. Następnie głos zabrała powiatowa rzecznik konsumentów Elżbieta Staszak-Małecka. Zwróciła ona uwagę seniorów na kwestie związane z bezpiecznymi decyzjami zakupowymi oraz zaprosiła ich do zadawania pytań i indywidualnych rozmów w trakcie pikniku. Kolejnym przemawiającym był Jakub Nawrocki – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, który poruszył tematy dotyczące poprawnego wybierania numerów alarmowych, a także prawidłowego ogrzewania domu w czasie chłodniejszych miesięcy. W kwestii bezpieczeństwa seniorów wypowiedział się również oficer prasowy komendanta powiatowego policji we Wrześni Adam Wojciński. Przestrzegał on zebranych przed przestępcami wykorzystującymi różne sposoby, by oszukać osoby starsze i wyłudzić od nich znaczne sumy pieniędzy. Chociaż o metodzie na wnuczka czy policjanta dużo się mówi, to niestety zdarza się, że ludzie nadal padają ofiarami oszustów. Z tego względu seniorzy powinni pozostawać czujni i zgłaszać przypadki podejrzanych rozmów telefonicznych.

Po części oficjalnej przyszedł czas na bardziej rozrywkowe punkty pikniku. Jolanta i Grzegorz Tamborscy angażowali przybyłych na spotkanie do najróżniejszych zabaw tanecznych. Dzięki nim uczestnicy imprezy mogli nie tylko spędzić aktywne popołudnie na świeżym powietrzu, ale także bardziej się zintegrować. Prowadzący przygotowali dla nich również liczne konkursy, takie jak odgadywanie tytułów piosenek czy układanie wyrazów z liter znajdujących się na koszulkach, w które zostali przebrani seniorzy. Wydarzenie urozmaicił występ Michaela Allena – iluzjonisty znanego z występu w programie „Mam Talent!”. Magik zaprezentował wiele sztuczek przy użyciu m.in. kostki Rubika i talii kart. Podczas pokazu nie zabrakło sporej dawki humoru i żartów. Zebrani chętnie korzystali z fotobudki, robiąc sobie zdjęcia w kolorowych przebraniach.

Liczymy, że kolejne edycje „Seniora na wychodnym” nadal będą tak popularne wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego, a samo wydarzenie z czasem stanie się lokalną tradycją. Możliwość spotkania, rozmowy na ważne tematy, wysłuchania porad dotyczących bezpieczeństwa, a także uczestnictwo w aktywnościach fizycznych to dla osób starszych bardzo istotne kwestie, dlatego cieszymy się, że powiatowa inicjatywa spotyka się z ich uznaniem.

Monika Tomczak

 • Rama do zdjęć
 • Konkurs
 • Konkurs
 • Zabawa taneczna
 • Zabawa taneczna
 • Zabawa taneczna
 • Zabawa taneczna
 • Senior na wychodnym
 • Senior na wychodnym
 • Senior na wychodnym
 • Powiatowa rzecznik konsumenta Elżbieta Staszak-Małecka
 • Senior na wychodnym
 • Senior na wychodnym
 • Senior na wychodnym
 • Senior na wychodnym
 • Zabawa taneczna
 • Zabawa taneczna
 • Zabawa taneczna
 • Pamiątkowe zdjęcie
 • Zabawa taneczna
 • Fotobudka
 • Zabawa taneczna
 • Zabawa taneczna
 • Pokaz magika
 • Pokaz magika
 • Pokaz magika
 • Zabawa taneczna
 • Fotobudka

  

 • Eugeniusz Wiśniewski
  Eugeniusz Wiśniewski

Żyłem pracą

Z końcem września na emeryturę przeszedł dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Eugeniusz Wiśniewski. W jego ostatnim dniu na tym stanowisku zadaliśmy mu kilka pytań.

Proszę opowiedzieć o swojej ścieżce zawodowej. Z Powiatowym Urzędem Pracy jest pan chyba związany od zawsze, prawda?

Zanim podjąłem pracę w służbach zatrudnienia, przez 18 lat zajmowałem różne stanowiska poza administracją państwową, w której znalazłem się w styczniu 1991 roku. Rok później trafiłem do Rejonowego Biura Pracy. Od stycznia 1993 urząd ten nosił nazwę Rejonowy Urząd Pracy, kiedy to zaczął stanowić administrację specjalną rządową. Po wprowadzeniu ustawy reformującej administrację publiczną od stycznia 2000 roku do dziś pracuję w Powiatowym Urzędzie Pracy. Z uwagi na to, że osiągnąłem wiek emerytalny, po 50 latach pracy zawodowej z końcem września przechodzę na emeryturę.

Jak to się stało, że trafił pan do pracy w służbach zatrudnienia?

Trafiłem do rejonowego biura, tracąc pracę w spółdzielni, która została zlikwidowana. Rozpocząłem od… zarejestrowania się jako bezrobotny. Wcześniej piastowałem różne stanowiska – żadne zajęcie mnie nie przerażało, za to przerażała mnie utrata pracy. Zależało mi na tym, żeby szybko się gdzieś zatrudnić. Akurat była taka możliwość, żeby zatrudnić się w Urzędzie Rejonowym. Po roku zaproponowano mi już wyższe stanowisko w Rejonowym Biurze Pracy.

Jak wtedy wyglądała praca?

Niektórzy jeszcze pewnie pamiętają wielkie kolejki na parterze budynku przy ulicy Chopina (w dzisiejszym Starostwie Powiatowym – przyp. red.). Klienci niemalże nie mogli przejść do Wydziału Komunikacji, bo było tak dużo bezrobotnych czekających na załatwienie sprawy. W tamtym czasie ponad 90% zarejestrowanych było uprawnionych do zasiłku, a w 1992 roku było 4 312 bezrobotnych.

Początkowo to zajęcie było dla mnie bardzo intensywne – wymagało dużego wysiłku i zdobywania nowej wiedzy. Byłem młodym pracownikiem, ale szybko objąłem funkcję kierownika po śmierci poprzedniego. Z końcem listopada 1992 roku wiele osób straciło prawo do zasiłku. W tej chwili, gdy ktoś rejestruje się jako bezrobotny, to wie, jak długo będzie otrzymywał zasiłek. Wówczas zmiana dotyczyła większości z ponad 4 300 osób. Wtedy zaczęła być wprowadzana informatyzacja, korzystaliśmy z systemu „Rubikon”.

Ile było komputerów?

Komputery mieliśmy na obsługę bezrobotnych, w tym na rejestrację. Do realizacji zadań było ich wystarczająco. Większy problem był z pomieszczeniami. Niektórzy pamiętają, że w tamtym czasie, mimo że Urząd Gminy „wyszedł” do ratusza, przy Chopina miały siedzibę ciągle rozrastający się Urząd Skarbowy, a także Urząd Rejonowy.

Rejonowe Biuro Pracy w strukturach Urzędu Rejonowego było do końca 1992 roku. Od stycznia 1993 roku tworzyłem nowy urząd w ramach administracji państwowej, podlegający pod Wojewódzki Urząd Pracy. Cały czas borykaliśmy się z brakiem przestrzeni, a przez to brakiem odpowiednich warunków. Bywało tak, że w jednym pokoju pracowały cztery osoby, ale wykonujące różne czynności. Funkcjonowaliśmy też w ten sposób, że nawet do mnie jako kierownika w każdej chwili mógł przyjść z korytarza interesant.

Po kilku miesiącach urząd został podzielony na działy – nabierał struktury. Z warunkami lokalowymi było naprawdę ciężko. Do tego w 1992 roku w biurach i na korytarzu było siwo od dymu papierosowego. To jest nie do pomyślenia w tej chwili, a wówczas popielniczki były wszędzie porozstawiane.

Po reformie administracyjnej do naszego powiatu przyłączono gminę Pyzdry, więc interesantów mieliśmy jeszcze więcej. Po kolejnej reformie wprowadzono składkę zdrowotną od bezrobotnych, którą rozliczał nasz urząd, co przysporzyło nam masę pracy administracyjnej. Wypłacaliśmy też świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Nie ukrywam, że bezrobocie rosło i to znacznie. Najwięcej osób bez pracy mieliśmy zarejestrowanych w 2003 roku – w grudniu było ich 6 794. Nieco mniej, bo 6 113 bezrobotnych było na koniec 2005 roku – tuż po przeprowadzce do siedziby na Wojska Polskiego.

Jak pan wspomina tę przeprowadzkę?

Jeśli dobrze pamiętam, to przeprowadzaliśmy się 6 grudnia, na Mikołaja. Cały czas chodziło mi o to, żeby było więcej przestrzeni i żeby urząd był otwarty i przyjazny dla klienta. Powstały oddzielne pomieszczenia do rejestracji, potwierdzenia gotowości, na aktywne formy, do pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego… Komfort oraz warunki po zmianie siedziby znacznie się poprawiły. Do tego wszystko zostało skomputeryzowane. Mamy piękną i dobrze wyposażoną bazę.

Czy to, że bezrobocie w ostatnich latach się zmniejszyło w jakimś stopniu uważa pan za swój osobisty sukces?

Rolą urzędu jest wspieranie pracodawców w tworzeniu miejsc pracy, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja bezrobotnych. W czasie mojej pracy powstało dużo podmiotów. Tych jednoosobowych nie byłbym w stanie zliczyć. Jak weszliśmy do Unii Europejskiej, to oprócz środków z Funduszu Pracy pojawiły się do rozdysponowania środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wiele osób udało się zaktywizować dzięki temu.

Myśli pan o tym jako o efekcie dobrej działalności urzędu?

Tak! Nie wszyscy chcieliby przytaknąć, ale jednak zdarza mi się, że przypominam moim rozmówcom, że sami korzystali z pomocy PUP. Pracuję tu niemalże trzydzieści lat. Pewnie niektórzy zresztą myślą, że już długo jestem tym dyrektorem.

Trudno sobie wyobrazić Powiatowy Urząd Pracy bez Eugeniusza Wiśniewskiego…

PESEL-u nikt mi nie zmieni. Cieszę się, że decyzja o przejściu na emeryturę, którą zaskoczyłem niektórych, należała do mnie. Na emeryturę przechodzę po 50 latach pracy zawodowej z czystym sumieniem i głową podniesioną do góry. To była moja świadoma decyzja, ale też przygotowywałem kadrę i urząd, żeby wszystko dalej sprawnie funkcjonowało. Zawsze mogłem liczyć na mój zespół.

Praca w urzędzie to praca zgodnie z przepisami i na podstawie przepisów. Czasami się wydaje, że można inaczej, a zawsze trzeba mieć przepis z tyłu głowy.

Zdaje się jednak, że pan po prostu bardzo lubił swoją pracę.

Zdarzało się, że z różnych względów nie przespałem nocy, ale do pracy zawsze szedłem z zapałem. Nieraz było ciężko, ale nigdy się nie poddawałem.

Jakie ma pan plany na emeryturę?

Wie pani jak ja odbieram przejście na emeryturę?  Jak dłuższy urlop wypoczynkowy. Przez ostatni tydzień trochę mi się gorzej śpi po nocach, ale jednak znajomi mówią mi, że wydaję się pogodny. Czas odpocząć trochę dłużej, skorzystać z życia. Dotychczas po prostu żyłem pracą. Teraz przyszła pora na zmianę trybu. Na pewno nie będę się nudził.

Rozmawiała Klara Skrzypczyk

 

 

 


   

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”, a w nim między innymi: relacja z „Seniora na wychodnym”, wywiad z Eugeniuszem Wiśniewskim, artykuł z koncertu Kaśki Sochackiej i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16