Posiedzenie Rady Powiatu Wrzesińskiego

Radni uchwalili m.in. istotne zmiany w powiatowym budżecie. Ważną część stanowiła także prezentacja sytuacji w Szpitalu Powiatowym w związku z koronawirusem.

Posiedzenie odbyło się 29 czerwca w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Radni jak uprzednio zasiedli w bezpiecznych odległościach, a w ich obradach uczestniczyły przede wszystkim osoby niezbędne do sprawnego przebiegu sesji. Wszystko przez panującą nadal pandemię. Koronawirus mocno zaznaczył swoją obecność w sprawozdaniu przewodniczącego Zarządu z prac i wykonania uchwal w okresie międzysesyjnym – radni obejrzeli materiał filmowy, który przedstawił najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego we Wrześni od początku wybuchu pandemii.

W marcu, niedługo po odnotowaniu pacjenta zero w Polsce, we wrzesińskiej lecznicy wstrzymano odwiedziny chorych oraz porody rodzinne. Ograniczono hospitalizację do pacjentów w stanach nagłych, z zagrożeniem zdrowia i życia, a także wprowadzono możliwość udzielania teleporad. Uruchomiona została dodatkowa izba przyjęć z osobnym wejściem dla osób z objawami gorączki, kataru i kaszlu. Na początku kwietnia przy szpitalu stanął namiot do triażu – wstępnej selekcji pacjentów, którzy po przejściu oceny przeprowadzonej przez ratownika medycznego bądź pielęgniarkę kierowani są do jednej ze stref: czerwonej (dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa), pomarańczowej (przejściowej) lub zielonej (dla pacjentów bezobjawowych). Wyodrębniono salę na Oddziale Anastezjologii i Intensywnej Terapii przeznaczoną do izolacji pacjentów, a także zabezpieczono rezerwowe miejsca dla chorych w starej części szpitala. Prewencyjnie personel medyczny i administracyjny szpitala, a także pracownicy zewnętrznej firmy sprzątającej zostali przebadani na obecność wirusa. Wszystkich zaopatrzono rzecz jasna w środki ochrony indywidualnej – w materiale, który obejrzeli radni zaprezentowana została procedura związana z zakładaniem i zdejmowaniem stroju ochronnego.

W żadnym momencie pandemii Szpital Powiatowy nie był pozbawiony dostępu do środków ochronnych, kupując je z środków własnych, a także otrzymując w formie wsparcia płynącego z wielu zakątków powiatu wrzesińskiego. Z pomocą pochodzącą z własnych środków ruszyli samorządowcy (w tym powiatowi radni), firmy, organizacje czy osoby prywatne. Dzięki temu w lecznicy pojawiło się nowe stanowisko intensywnej opieki medycznej, a także aparat USG, które będą użyteczne także po ustaniu zagrożenia koronawirusem. Oprócz tego szpital otrzymał pulsoksymetry, schodołaz, respirator transportowy, termometry, lampy bakteriobójcze czy ssaki. Mieszkańcy powiatu wspierali powiatową lecznicę także w inny sposób – zapewniając wodę czy posiłki.

Aktualnie ograniczenia związane z odwiedzinami chorych w szpitalu są stopniowo liberalizowane, odblokowywane są również przyjęcia planowe. Wznowiono porody rodzinne. Wszystko oczywiście przy zachowaniu wzmożonych środków ostrożności. W dalszym ciągu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zachowane są wytyczone strefy bezpieczeństwa. Prezes Szpitala Powiatowego Zbigniew Hupało przy okazji dziękował wszystkim dobroczyńcom. Łączna wartość materialnej pomocy, która trafiła do szpitala od początku pandemii to ponad 280 tys. zł.

W części posiedzenia związanej z rozpatrywaniem projektów uchwał, radni m.in. wyrazili zgodę na zawarcie przez powiat umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Od maja zeszłego roku lukę po upadającej firmie PKS Gniezno w naszym powiecie wypełnia firma WA-MA z Pyzdr, która zaoferowała mieszkańcom naszego regionu pięć linii realizujących łącznie 24 kursy. Wraz z wybuchem pandemii, gdy przestały działać szkoły i wiele zakładów pracy, przewoźnik najpierw ograniczył, a ostatecznie zawiesił swoje usługi w zakresie transportu publicznego. Z przywróconych w maju połączeń nie zaczęło korzystać tak wielu pasażerów jak przed pandemią, przez co zaistniały obawy, czy przewoźnik będzie w stanie dalej realizować zadanie. Powiat wrzesiński postanowił więc złożyć wniosek o dofinansowanie powiatowych przewozów pasażerskich ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który został pozytywnie rozpatrzony. Decyzja radnych pozwoliła na zawarcie przez powiat umowy z przewoźnikiem, która umożliwi przekazanie mu wsparcia, a tym samym utrzymanie dwóch linii firmy WA-MA – z Pyzdr do Wrześni przez Gorazdowo i Bieganowo, a także z Pyzdr do Wrześni przez Kaczanowo. Dla mieszkańców miejscowości ulokowanych wzdłuż tych tras autobus jest jedynym środkiem transportu publicznego.

Niezwykle istotną częścią posiedzenia było rozpatrzenie uchwał budżetowych, które uzasadniała skarbnik Beata Matuszewska. Jednym z najważniejszych był w nich zapis o zmianie zabezpieczenia dla szpitala w zakresie zobowiązań związanych z rozbudową placówki zrealizowaną w 2016 roku. Obligacje wyemitowane w latach 2010-2014 i związane z tą inwestycją zostają zamienione na kredyt długoterminowy. To rozwiązanie, z wydłużonym o cztery lata okresem kredytowania, zapewnia terminarz spłaty dopasowany do możliwości zarówno szpitala, jak i powiatu. Oprócz kwestii finansowania spółki, dokonując zmian w budżecie, radni zdecydowali o przesunięciu 1,6 mln zł na modernizację oddziału dziecięcego (co podniosło wartość inwestycji do kwoty 3,85 mln zł), a także przeznaczeniu 120 tys. zł na zakup histeroskopu dla oddziału ginekologicznego.

Poza tym fundusze ze sprzedaży majątku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zostaną wykorzystane na modernizację 30-letniego parkietu w sali gimnastycznej w tej szkole, a za nieco ponad 50 tys. przy Zespole Szkół Specjalnych powstanie strefa rekreacyjno-rehabilitacyjna. Decyzja jest związana z wymogami oświatowymi, a także z rozwojem funkcjonującego w placówce przedszkola „Mali Zdobywcy”. Powiat zabezpieczył także wkład własny konieczny do przystąpienia do samorządowego programu „Deszczówka”. Pozyskanie środków w tym programie pozwoliłoby na budowę systemu nawadniania przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Już po zakończeniu obrad powiatowi radni odpowiedzieli na nominację do #GaszynChallenge. Zdecydowali przy tym o przeznaczeniu zebranych funduszy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”, które działa przy ZSS we Wrześni.

Klara Skrzypczyk

 

 • Radni powiatowi
 • Przewodniczący Rady Powiatu
 • Starosta wraz z pracownikami
 • Radni powiatowi
 • Radni powiatowi
 • Radni powiatowi
 • Radni powiatowi
 • Radni powiatowi
 • Starosta
 • Skarbnik powiatu
 • Radni powiatowi
 • Radni powiatowi
 • Radni powiatowi
 • Skarbnik powiatu
 • Radni powiatowi

 

Rowerowe treningi

Ostatnie ciepłe dni pozwoliły młodym kolarzom powrócić do treningów na świeżym powietrzu.
Od ubiegłego roku we Wrześni funkcjonuje szkółka kolarska. Jej trenerem jest Radosław Lonka, który ukończył Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku nauczycielskim. Kolarstwem zajmuje się od ponad 20 lat, a wśród jego licznych osiągnięć można wymienić między innymi wicemistrzostwo Polski w kolarstwie górskim. Od ubiegłorocznej jesieni trenuje grupę piętnastu młodych kolarzy należących do UKS Szkółka Kolarska we Wrześni, której działalność wpiera powiat wrzesiński. Pierwsi sportowcy mieli już okazję wziąć udział w Otwartych Mistrzostwach Kalisza w kolarstwie MTB. Treningi prowadzone przez wicemistrza Polski są zróżnicowane – młodzież nauczyła się już jeździć na rolce kolarskiej, a obecnie trwają przygotowania do coraz to dalszych rowerowych wypraw. Kolarze ćwiczą na torze w Małpim Gaju, pokonują trasy z Nowego Folwarku do Barczyzny. Zajęcia zakończyły się wraz z końcem roku szkolnego. Młodzi sportowcy na rowery powrócą po wakacjach we wrześniu.

(red.)

Zdjęcie główne: Archiwum projektu


 

Chemioterapia we Wrześni

Nowotwory należą do chorób, na które zachorowalność zarówno w Polsce, jak i na świecie, jest największa. Od kilku lat pacjenci Szpitala Powiatowego mogą poddać się chemioterapii na miejscu, na Oddziale Chemioterapii Jednego Dnia. Leczenie we Wrześni nie odbiega przy tym poziomem od tego w dużych ośrodkach.

Utworzenia Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia w Szpitalu Powiatowym we Wrześni w czerwcu 2016 roku podjęła się dr n. med.  Renata Szoszkiewicz. Specyfika takiego oddziału polega na tym, że pacjenci nie są hospitalizowani przez noc, a wszystkie procedury odbywają się w ciągu jednego dnia (badanie lekarskie, badania diagnostyczne oraz podanie cytostatyków). Niektóre leki można podawać w infuzorze. Polega to na ciągłym wlewie leku bez konieczności nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Wówczas pacjenci przebywają w domu, gdzie mogą otrzymać cytostatyk.

Początkowo podawanie chemioterapii odbywało się  na „wieczorynce”, a leczenie chorych przebiegało zgodnie z ustalonym planem. Dysponowano wtedy pięcioma stanowiskami. Jednorazowo można było przyjąć od pięciu do ośmiu pacjentów. Obecnie oddział wyposażony jest w 15 stanowisk, a szpital może przyjąć większą liczbę pacjentów (około 20 dziennie). Od 2019 roku placówka posiada własną aptekę szpitalną z pracownią cytostatyków. Ma również możliwość zakładania cewników naczyniowych typu PORT. Oczywiście, oddział z pobytem jednodniowym jest dedykowany pacjentom w dobrym stanie ogólnym, którzy po kilku czy kilkunastu godzinach mogą wrócić do domu. Nie jest to jednak pionierski pomysł wrzesińskiego szpitala. Tego typu leczenie stosowane jest nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na całym świecie. W Wielkopolsce podobne inicjatywy powstały w Pile, Koninie, Śremie, Kaliszu i Pleszewie. Zazwyczaj zaczyna się od oddziałów chemioterapii jednego dnia, ale dąży się do stworzenia oddziału całodobowego. To logiczne, ponieważ pacjentów będzie przybywać.  

Początkowo oddział prowadził leczenie tylko w piątki. Zajmowała się nim dr n. med. Szoszkiewicz. W kwietniu 2018 roku do zespołu dołączyła dr n.med. Joanna Stanisławiak-Rudowicz pracująca we wtorki, a w październiku  2019 roku lek. med. Justyna Borucka przyjmująca pacjentów w środy. Wszyscy lekarze są specjalistami onkologii klinicznej z wieloletnim doświadczeniem pracy w szpitalach poznańskich (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Szpital Kliniczny Przemienia Pańskiego UM w Poznaniu).  Personel pielęgniarski również posiada doświadczenie w podawaniu chemioterapii. Na oddziale stosowane są schematy chemioterapii jednego dnia, z możliwością podawania leku w infuzorze. We Wrześni leczy się przede wszystkim raka piersi, jak również nowotwory przewodu pokarmowego oraz układu moczowego. Lekarze oddziału na stałe współpracują z innymi oddziałami szpitala, by wybrać jak najbardziej optymalną drogę leczenia chorych onkologicznych hospitalizowanych we Wrześni. Oddział został stworzony głównie z myślą o pacjentach z powiatu i okolic.

W szpitalu istnieje możliwość konsultacji chorych przez lekarzy w poradni, jeśli mają oni pytania lub wątpliwości co do możliwości leczenia lub czasowego kontynuowania leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania. Nieodzownym atutem oddziału we Wrześni jest kameralna atmosfera oraz  brak konieczności podróży do Poznania. Pacjenci nie muszą tracić czasu i pieniędzy na dojazd, nie czekają również w kolejkach, unikając przy tym sytuacji stresowych. To komfortowe rozwiązanie także dla ich bliskich – nie muszą brać wolnego, żeby przywieźć chorego do szpitala i czekać na korytarzu przez kilka godzin.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 61 437 05 58.

Kierownik oddziału: dr n. med. Renata Szoszkiewicz

Lekarze: dr n. med. Joanna Stanisławiak-Rudowicz, lek. med. Justyna Borucka

Pielęgniarki: Iwona Szalbierz, Wioleta Piechocka, Agnieszka Jażownik

Sekretariat: Katarzyna Promelska, Ewa Grzegorek

 

Szpital Powiatowy we Wrześni

 


 

Wakacje z rozwagą

Tegoroczne wakacje na pewno będą różnić się od dotychczasowych. Musimy przygotować się na to, że wiele popularnych imprez masowych i festiwali się nie odbędzie. Wszędzie tam, gdzie pojawią się większe skupiska ludzi, trzeba będzie zachować dystans społeczny i przestrzegać obostrzeń wprowadzonych przez rząd. W związku z tym wielu z nas zdecyduje się na odpoczynek na łonie natury, z dala od ciasnych przestrzeni.

Lasy, jeziora, rzeki, morze czy góry to idealne miejsca do spędzania wakacyjnego urlopu lub letniej przerwy w nauce. Wycieczka rowerowa po okolicy to także ciekawa forma wypełnienia wolnego czasu. Choć przyroda kojarzy się nam z sielankowymi obrazami i niczym niezakłóconym spokojem, pamiętajmy, że w każdej sytuacji należy zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Wystarczy chwila nieuwagi lub brawury, a wymarzony wypoczynek może zmienić się w koszmar, o którym jak najszybciej chcielibyśmy zapomnieć.

Przypominamy więc o podstawowych zasadach, których przestrzeganie na pewno pomoże uniknąć wielu niebezpieczeństw i sprawi, że każdy wyjazd będzie niezapomnianą przygodą.

Z głową nad wodą

Wysokie temperatury sprzyjają wypoczynkowi nad zbiornikami wodnymi. Niezależnie od tego, czy znajdziemy się nad jeziorem, rzeką czy morzem, musimy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim wybierajmy strzeżone plaże, gdzie będziemy pod czujnym okiem ratowników. Ważne jest również to, by codziennie zwracać uwagę na oznakowanie kąpieliska, które może ulec zmianie. Wywieszona czerwona flaga oznacza, że wejście do zbiornika jest bezwzględnie zabronione. Pływanie w miejscach, gdzie występują zakazy, jest szczególnie lekkomyślne. Pod żadnym pozorem nie skaczmy do wody na główkę, jeśli nie wiemy, jaki jest jej poziom. Uderzenie głową w dno może skończyć się trwałym kalectwem, a nawet śmiercią. Przed wejściem do jeziora lub morza warto zorientować się, czy jego dno nie jest gęsto porośnięte glonami. Zaplątanie się w ich długie łodygi może utrudnić wydostanie się na brzeg.

Długo wyczekiwany urlop sprawia, że ludzie chcą wykorzystać każdą chwilę, bez względu na panujące w danym momencie warunki atmosferyczne. Kąpiel we wzburzonym morzu, we mgle lub po zmroku stanowi ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, dlatego najlepiej jej unikać. Zderzenie z wysoką falą może pozbawić nas równowagi i doprowadzić do utonięcia. Z kolei ograniczona widoczność sprawia, że tracimy orientację i trudniej nam powrócić na brzeg. Przebywanie na plaży wiąże się z długą ekspozycją na słońce. Aby uniknąć poparzeń lub udaru słonecznego, należy zadbać o odpowiednią ochronę. Nie zapominajmy o osłanianiu głowy, używaniu odpowiednich kosmetyków do opalania czy zabraniu ze sobą parasola lub parawanu dającego cień. Po długim wylegiwaniu się na plaży większość z nas ma ochotę jak najszybciej się ochłodzić. Jednak zbyt szybkie wejście do zimnej wody może doprowadzić do wystąpienia wstrząsu termicznego. Przed całkowitym zanurzeniem ochlapmy nogi, klatkę piersiową i ręce, by stopniowo obniżyć temperaturę ciała. Ryzykowne jest również pływanie po posiłku, szczególnie jeśli zjedliśmy właśnie ciężkostrawną potrawę. W procesie trawienia organizm zużywa wiele energii. Dodatkowy wysiłek fizyczny i wychłodzenie organizmu w zimnej wodzie może spowodować wystąpienie silnych bóli żołądka.

Podczas kąpieli unikajmy ryzykownych zachować, ponieważ to, co początkowo wydaje się fajną zabawą, często ma tragiczne konsekwencje. Nigdy nie pływajmy po spożyciu alkoholu! Wakacje to dla dzieci czas wypoczynku i dobrej zabawy, dlatego dorośli powinni zapewnić im stałą opiekę, szczególnie w pobliżu zbiorników wodnych. Pod żadnym pozorem nie wolno spuszczać z oczu milusińskich bawiących się na brzegu. Maluch może utonąć nawet w najpłytszej wodzie.

W góry tylko z odpowiednim ekwipunkiem

Wakacje to czas, w którym bardzo chętnie wybieramy się w góry. Przed każdym wyjściem na szlak poszukajmy informacji na temat długości trasy, jej trudności i różnych możliwości powrotu. Wybierzmy drogę stosownie do naszych możliwości i doświadczenia. Zawsze warto mieć przy sobie mapę. Przed planowaną wycieczką sprawdźmy aktualną prognozę pogody oraz komunikaty dotyczące wystąpienia burz i lawin, które mogą przytrafić się również latem. Nigdy nie wychodźmy w góry samotnie i nie rozdzielajmy się podczas wycieczki. Towarzystwo drugiej osoby zwiększa bezpieczeństwo.

W góry zabierzmy ze sobą niezbędny ekwipunek. Ważne, by w plecaku znalazły się: cieplejsza odzież, ubrania chroniące przed deszczem, apteczka, woda, coś do jedzenia, latarka oraz naładowany telefon komórkowy, w którym znajdą się numery alarmowe. Górskie szlaki to nie wybiegi dla modelek, dlatego szpilki czy klapki zostawmy na plażę. W górach odpowiednie obuwie to podstawa. Najlepiej, jeżeli buty mają twardą, antypoślizgową podeszwę i dobrze trzymają kostki.

W lesie nie jesteś u siebie

Ludzie w lesie są gośćmi, dlatego powinni zachowywać się w nim tak, by nie zakłócać spokoju jego mieszkańców. Każdego, kto się do niego wybiera, obowiązuje kilka podstawowych zasad. Po pierwsze, jadąc do lasu należy liczyć się z tym, że nie wolno nam przemieszczać się po całym jego terenie samochodem, quadem czy motocyklem. Poruszanie się pojazdem silnikowym jest dopuszczalne tylko na drogach publicznych. Na drogę leśną można wjechać wyłącznie wtedy, gdy znajdujące się na niej znaki na to pozwalają. Leśnicy radzą, by wybierać dobrze oznakowane trasy, gdyż w Polsce nie ma obowiązku oznaczania dróg publicznych w lasach. Z kolei na drogach leśnych nie zawsze trafimy na szlabany lub na znaki zakazu. Aby uniknąć mandatu, najlepiej zostawić auto w specjalnie wyznaczonym miejscu, a dalej udać się pieszo. Po drugie, jeśli zabieramy ze sobą psa, musimy prowadzić go na smyczy. Dzięki temu uchronimy go przed nieprzyjemnym spotkaniem z dzikimi zwierzętami, czworonóg nie spłoszy ich, ani nie zrani, a my nie zapłacimy mandatu. Sami również powinniśmy zadbać o to, by nasza obecność w lesie nie stała się traumatycznym przeżyciem dla jego mieszkańców, dlatego zachowajmy ciszę i biwakujmy tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

Jednym z największych niebezpieczeństw zagrażających lasom, szczególnie w porze letniej, jest pożar. Na terenach leśnych zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami, które zostały do tego wyznaczone przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Zbieranie chrustu służącego do rozpalenia ogniska traktowane jest jako wykroczenie, dlatego wcześniej warto zwrócić się do miejscowego leśniczego, aby ustalić z nim zasady zaopatrzenia się w drewno. Istnieje możliwość uzyskania czasowego, pisemnego pozwolenia na rozpalenie ogniska. W takim przypadku nadleśniczy dokładnie określa miejsce, zasady zabezpieczenia paleniska oraz wyznacza osobę za nie odpowiedzialną. Bezmyślne wyrzucanie tlących się niedopałków czy pozostawianie pustych szklanych butelek może skończyć się niewyobrażalną tragedią.

Jeśli podczas wycieczki natkniemy się na grzyby, które nie są jadalne, nie niszczmy ich. To, co szkodzi człowiekowi, jednocześnie może stanowić pokarm dla dzikich zwierząt. Podobnie jest ze wszystkimi roślinami. Pozwólmy im spokojnie rosnąć i nie zrywajmy ich. Niestety, nadal wiele osób wyrzuca śmieci w lesie, co jest najgorszym przejawem braku szacunku wobec przyrody. Pozostawione przedmioty stanowią śmiertelne zagrożenie dla zwierząt, rozkładają się przez wiele lat i niszczą ekosystem.

Wybierając się na wycieczkę do lasu, pamiętajmy, że niektóre z istot żywych mogą być dla nas szczególnie groźne. Chodzi tu przede wszystkim o maleńkie  kleszcze przenoszące wiele chorób. Ubierzmy się więc odpowiednio, osłaniając jak największą powierzchnię skóry i nie zapominając o nakryciu głowy. Warto zastosować różnego typu preparaty odstraszające te pajęczaki. Po powrocie do domu należy dokładnie obejrzeć całe ciało, przede wszystkim zgięcia łokci, kolan, pachwiny, skórę głowy i miejsca za uszami. Miejmy świadomość, że kleszcze występują w różnego typu zaroślach i trawach, które niekoniecznie muszą znajdować się w obrębie lasu. Można spotkać je w parkach, na trawnikach, nad zbiornikami wodnymi i na ogródkach. Jeśli jednak kleszcz dostanie się do skóry, usuńmy go najszybciej, jak to możliwe. Możemy wykorzystać do tego np. pincetę. Ustawiamy ją pionowo, bezpośrednio nad pasożytem. Następnie umieszczamy czubek narzędzia jak najbliżej skóry, starając się nie szczypać intruza. Kleszcza wyciągamy pionowo. Miejsce ukłucia należy dokładnie obserwować. Jeśli pojawi się zaczerwienienie, trzeba udać się do lekarza. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jak prawidłowo pozbyć się kleszcza, skontaktujmy się z medykiem.

Zadbaj o swój rower

Sprawny jednoślad to podstawa udanej wycieczki rowerowej. Przed każdym wyjazdem sprawdzajmy więc, czy opony są odpowiednio napompowane. Im wyższa temperatura, tym szybciej ucieka z nich powietrze, dlatego ważne jest, by latem częściej kontrolować jego poziom. Dobrze napompowane opony zmniejszają ryzyko przebicia dętki po uderzeniu w krawężnik lub wjeździe w dziurę o ostrych krawędziach, a co za tym idzie, ograniczają niebezpieczeństwo związane z wypadkami.

Musimy pamiętać również o poprawnie działających hamulcach i przerzutkach. W utrzymaniu ich w odpowiednim stanie pomoże systematyczne smarowanie linek. Specjalne płynne smary można kupić w każdym sklepie rowerowym. Istotne jest także czyszczenie i smarowanie łańcucha. W tym celu najlepiej użyć smaru suchego. Uważajmy, aby podczas wycieczki w piaszczystym terenie nie dostało się do niego zbyt dużo piasku, który trudno będzie usunąć. Ważne by po powrocie do domu dokładnie wyczyścić nasze dwa kółka, zwracając szczególną uwagę na układ napędowy. Użyjmy do tego mokrej szmatki lub gąbki, ponieważ woda pod ciśnieniem może usunąć cały smar z łożysk i się w nich zgromadzić. Dobrą praktyką każdego rowerzysty jest coroczny przegląd roweru w zaufanym warsztacie.

Monika Tomczak


 

 • Anna Kulczyńska
  Anna Kulczyńska

Najtrudniej jest zdobyć zaufanie dziecka

O pracy w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka oraz nowym sprzęcie zakupionym w ramach projektu „Nauka – to lubię!” rozmawialiśmy z jego szkolną koordynatorką Anną Kulczyńską.

Pracuje pani jako terapeuta, nauczyciel, opiekun?
W Zespole Szkół im. Janusza Korczaka pracuję jako nauczyciel. W przyszłym roku będę obchodziła jubileusz 30-lecia pracy zawodowej. Początkowo byłam bibliotekarzem, a od 2006 roku pracuję między innymi jako nauczyciel informatyki i przysposobienia do pracy. Jestem także wychowawczynią klasy 3 i 2b w szkole branżowej.

Jak wygląda praca w tej właśnie placówce?
Przede wszystkim potrzeba w niej dużo cierpliwości, ciepła i opiekuńczości. Oczywiście ważne jest przekazywanie treści oraz nauczanie, ale przede wszystkim zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną komfortu i poczucia bezpieczeństwa w czasie nauczania. Wymaga to przeróżnych metod, dużo cierpliwości w tłumaczeniu zagadnień, ale daje nauczycielom mnóstwo satysfakcji. Każdy malutki krok do przodu, mała nowa nabyta umiejętność, to również dla nas dużo radości.

Co jest pani zdaniem najtrudniejsze w pracy nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych?
Chyba najtrudniej jest umieć dotrzeć do tych dzieci, nawiązać z nimi kontakt, zdobyć ich zaufanie. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mają różne zaburzenia i czasami trafić do nich ze swoim przekazem jest naprawdę trudno.

Nauczyciele w ZSS prowadzą różne zajęcia, jest ich wiele. Może pani opowiedzieć o kilku?
Mówić obrazami, czyli cykl ukazujący się w „Przeglądzie Powiatowym” bazuje na zastosowaniu w pracy z dzieckiem piktogramów. Technikę tę wykorzystujemy przy komunikacji z uczniami mającymi problem w porozumiewaniu się. Stosujemy także arteterapię, czyli usprawnianie przez sztukę. Prowadzimy również zajęcia z elementami biblioterapii – wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci  poprzez książki, literaturę. Ciekawymi zajęciami jest logorytmika, polegająca na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką. Prowadzimy integrację sensoryczną oraz możemy także pochwalić się zajęciami z eyetrackerem, czyli urządzeniem śledzącym ruchy gałek ocznych. Jest to bardzo przydatny sprzęt, szczególnie dla dzieci z porażeniem mózgowym, dla osób z zanikiem mięśni czy po urazach, które zwykle nie mogą w tradycyjny sposób operować myszką i klawiaturą komputera. Daje im to pewną samodzielność. Wiele z tych zajęć odbywa się także dzięki temu, że zostały zakupione pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Nauka – to lubię”. Otrzymaliśmy kabinę sensoryczną, a ostatnio dotarły do nas karty oceny logopedycznej dziecka oraz karty oceny rozwoju psychoruchowego dziecka i materiały do arteterapii. Szkoła raczej nie mogłaby sobie pozwolić na zakup takich przedmiotów, ponieważ są one drogie.

Jeden z ostatnich większych zakupów w ramach projektu „Nauka – to lubię!” to kabina do terapii sensorycznej. Może pani przybliżyć, na czym polegają takie zajęcia?
Kabina jeszcze nie jest złożona, ponieważ będzie to dość duża konstrukcja i musieliśmy najpierw poszukać odpowiedniego dla niej miejsca. Do metalowego stelażu zostało zakupionych wiele ciekawych sprzętów na przykład huśtawki o różnych kształtach: wałek, kropla, gniazdo, drabinki, liny spinaczkowe, kołyski, równoważnie, dyski sensoryczne, które mają różne kolory i faktury, ringo sensoryczne oraz piłki terapeutyczne. Zakupiony sprzęt pozwoli na prowadzenie terapii sensorycznej, która nie polega na uczeniu konkretnych umiejętności jak np. jazda na rowerze, czytanie lub pisanie, ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np. motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Sprzęty nie trafiłyby do szkoły, gdyby nie ludzie o nie zabiegający. Jest pani jedną z takich osób.
Zostałam powołana na miejsce koordynatora tego projektu dopiero w pewnym momencie, gdy już było wiele rzeczy przygotowanych – zaplanowane i rozpisane na lata trwania projektu zajęcia, opisy i szacunek wartości materiałów, które będą zakupione. Nad tym wszystkim pracowała pani Elżbieta Kołtuniak-Kierzek. Bardzo szanuję ją za to, że podjęła się tak dużego projektu i początkowo sama starała się to wszystko stworzyć. Ja w pewnym momencie zaczęłam jej pomagać, a od dwóch lat jestem koordynatorem tego projektu. Moja praca polega w tej chwili na koordynowaniu wszystkich działań, aby projekt przebiegał zgodnie z założonym planem: od rekrutacji uczestników projektu, poprzez przygotowanie szacunku i opisu przedmiotu zamówienia dla zakupów przewidzianych w projekcie po comiesięczne przygotowywanie zbiorczych kart czasu pracy nauczycieli prowadzących zajęcia. Mnóstwo pracy włożyli także nauczyciele, którzy również byli mocno zaangażowani w to, aby nasza szkoła przystąpiła projektu.

Pani zdaniem, jeśli tylko będzie szansa, szkoła powinna włączać się do kolejnych takich inicjatyw jak „Nauka – to lubię”?
Oczywiście, myślę że będziemy jak najbardziej zainteresowani przystąpieniem do kolejnych tego typu projektów, jeżeli tylko się pojawią. Jest to ogromna szansa dla szkoły zdobycia materiałów i sprzętu, którego z budżetu placówki się nie zakupi. Kolejne pomoce dydaktyczne dają nam możliwość wprowadzenia nowych, ciekawych zajęć.

Na pierwszy rzut oka widzi pani, co jeszcze mogłoby się przydać placówce?
Na pewno przydałyby się nam tablice i monitory interaktywne, oprogramowanie dla osób słabo widzących czy niewidzących. Nie mamy także sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia, której budowa jest bardzo dużym wydatkiem, ale niezbędnym elementem w funkcjonowaniu szkoły. Mamy salki terapeutyczne do integracji sensorycznej, do rehabilitacji, logopedii umożliwiające prowadzenie terapii indywidualnej.

Rozmawiała Klaudia Kubiak    


 

Zmiana rozszerzenia?

Do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek rodziców uczniów klas ósmych dotyczący oferty naboru na rok 2020/2021 w zakresie przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym w klasie 1 d Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. Możliwa do realizacji korekta oferty dla klasy 1 d to zmiana rozszerzenia z geografii na fizykę.

Aby rozeznać rzeczywistą potrzebę utworzenia oddziału z nauczaną na poziomie rozszerzonym fizyką, uczniowie składający wniosek o przyjęcie do klasy 1 d mogą zadeklarować chęć zmiany rozszerzenia z geografii na fizykę. Deklarację należy złożyć do 10 lipca (osobiście w szkole lub mailowo na adres sekretariat@liceumhs-wrzesnia.pl). W deklaracji powinny znaleźć się dane ucznia (imię i nazwisko, adres) i identyfikator wniosku z programu Nabór 2020.Zmiana przedmiotu nauczanego na poziomie rozszerzonym w klasie 1 d będzie możliwa, jeśli minimum 15 uczniów, z zadeklarowaną zmianą, zostanie przyjętych do tej klasy.

Wydział Edukacji


 

Ważne informacje dla pacjentów szpitala

Zarząd ,,Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z o.o. przekazuje informację o działaniu podjętym celem usprawnienia przyjęć planowych i przeprowadzenia wstępnego wywiadu z pacjentem tzw. triagu, przed przyjęciem do szpitala. Na stronie internetowej szpitala www.szpitalwrzesnia.home.pl w zakładce COVID-19 zamieszczono ankietę pacjenta zgłaszającego się do szpitala. Należy ją wydrukować i wypełnić w części dotyczącej danych osobowych, a w dniu przyjęcia przekazać pracownikowi medycznemu przeprowadzającemu triage w pomarańczowym namiocie.

Szpital Powiatowy wprowadził możliwość wykonania prywatnych badań diagnostycznych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 dla pacjentów komercyjnych.Placówka wykonuje immunologiczny test chromatograficzny na obecność przeciwciał COVID-19 w klasie IgM; IgG. Koszt badania wynosi 120 zł. Badanie diagnostyczne w kierunku zakażenia SARS-COV-2 można wykonać w punkcie pobrań znajdującym się w laboratorium szpitala w dni powszednie w godzinach 7-10. Odbiór wyników w punkcie poboru będzie możliwy w dni następnego dnia w godzinach 7-10 i 14- 16.

 


 

Nowy numer "Przeglądu Powiatowego"

W nowym numerze "Przeglądu Powiatowego": ruszył otwarty konkurs ofert, kolejne stanowiska w CBiRNT, matury na półmetku, w wakacje odpoczywajmy bezpiecznie i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16

 

Ruszył konkurs ofert

W połowie czerwca Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych powiatu wrzesińskiego. Pula środków wynosi 113,5 tys. zł.

O wsparcie zadań publicznych mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pożytku publicznego, które określa odpowiednia ustawa. Mogą one wnioskować o finansowanie w ośmiu obszarach: kultury, sztuki i ochrony tradycji, edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a także działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Realizacja oferowanego zadania musi być zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wydanymi rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia.

Nowością w tym roku jest forma przygotowania i złożenia wniosku. Ofertę należy sporządzić i wysłać najpierw w aplikacji Generator eNGO, po czym jej wydrukowany i podpisany egzemplarz złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym lub przesłać do urzędu pocztą. Generator eNGO to narzędzie, które zapewnia łatwość stworzenia oferty lub sprawozdania. Pozwala na eliminowanie błędów oraz stanowi duże ułatwienie w komunikacji urzędników z organizacjami pozarządowymi. Zanim system zagościł w procedurze związanej z konkursem ofert, członkowie organizacji pozarządowych mieli możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z obsługi eNGO, które odbyło się w grudniu ubiegłego roku. Zdobytą wówczas wiedzę teraz trzeba zastosować w praktyce.

Czas na złożenie ofert upływa 8 lipca, zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 6 sierpnia. Zadania muszą być realizowane między 10 sierpnia a 15 grudnia. Więcej szczegółów na temat konkursu publikujemy na stronie 12, natomiast pełną treść ogłoszeń można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.

(red.)

 • Otwarty Konkurs Ofert Powiatu Wrzesińskiego w 2020 roku

 

 • Logotyp

Dygestorium dla ZSTiO

Na początku czerwca do szkoły dotarł kolejny sprzęt zakupiony w ramach projektu „Nauka – to lubię!”.

Dygestorium trafiło do jednego z gabinetów chemicznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. To przeszklona komora zaopatrzona w wentylator wydmuchujący powietrze poza teren laboratorium, która umożliwia bezpieczne wykonywanie eksperymentów chemicznych, spełniając najwyższe normy bezpieczeństwa.

Zakup dygestorium był możliwy dzięki środkom unijnym w ramach projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Dzięki dygestorium nauka chemii stanie się jeszcze atrakcyjniejsza dla obecnych i przyszłych uczniów ZSTiO.

(red.)

 • Dygestorium

 

 • Logotyp

Dotarły kolejne stanowiska

Dziesiątego czerwca w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zaprezentowano 7 stanowisk mechatronicznych. Koszt wyposażenia pracowni to niespełna 1,2 miliona złotych.

Stanowiska PLC, bo o nich mowa, dotarły już do laboratoriów CBiRNT i rozszerzyły możliwości nauki mechatroniki. Nowoczesne sterowniki Siemens wraz z programatorami i oprogramowaniem wyposażone zostały w bariery bezpieczeństwa, a więc skanery świetlne stosowane już w zakładach produkcyjnych jako wyposażenie ochronne. Ich zadaniem jest zatrzymanie urządzenia, gdy w czasie jego działania pojawi się zagrożenie. Rozwiązanie to stosowane jest m.in. w pracy robotów. Jeśli w ich polach znajdzie się człowiek, robot zostanie zatrzymany, aby nikomu nic się nie stało. Dostarczony sprzęt to modułowa konstrukcja, którą można łatwo zdemontować i przeprogramować. Stanowiska pozwalają na dowolną konfigurację elementów. Dzięki temu, w przyszłości będzie możliwa wymiana elementów na nowsze czy też zmiana oprogramowania.

Są to urządzenia wymyślone przez Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Na stanowiskach mamy kilka technologii, których nie widać, ale są. Przykładem może być  automatyka rozproszona. Dzięki niej elementy stanowiska połączone są za pomocą światłowodu. Daje to możliwość rozlokowania urządzeń w miejscu, gdzie są one potrzebne. Nie ma ograniczeń kablowych – tłumaczył przedstawiciel wykonawcy stanowisk.

Koszt wyposażenia pracowni to 1 199 865,00 złotych. Dostarczone urządzenia będące sprzętem najwyższej jakości, wzbogaciły pracownię automatyzacji i programowania, o której pisaliśmy w poprzednim numerze „Przeglądu Powiatowego”.

Mateusz Maserak

 • Stanowisko mechatroniczne
 • Stanowiska mechatroniczne
 • Prezentacja nowoczesnych stanowisk
 • Stanowisko mechatroniczne
 • Starosta Dionizy Jaśniewicz

 

Egzamin dojrzałości na półmetku

W tym roku matury nie rozpoczęły się wraz z rozkwitaniem kasztanów. Pandemia koronawirusa wymusiła na rządzie przesunięcie egzaminów dojrzałości na inny termin. Młodym dorosłym pozostało jedynie dostosować się do zasad i dobrze napisać maturę w nowym warunkach.

Egzamin dojrzałości pierwotnie miał rozpocząć się 4 i trwać aż do 22 maja. Przypomnijmy, że zaczynał się on sesją pisemną, po której następowała część ustna. Ze względu na trwającą w tym czasie epidemię, Ministerstwo Edukacji zdecydowało się przesunąć matury oraz testy ósmych klas na inne, bezpieczniejsze terminy. Egzaminy dojrzałości przeprowadzane są w nowych warunkach sanitarnych. Zachowane są obowiązkowe odstępy między ławkami oraz dezynfekcja rąk. Matury rozpoczęły się niemal miesiąc później, bo 8 czerwca. Wtedy młodzi dorośli musieli się zmierzyć z pisemnym językiem polskim na poziomie podstawowym. Dzień później wyzwaniem była dla nich matura z matematyki, a kolejnego dnia język obcy. Chociaż był to dopiero początek, młodzież przyznaje, że ze względu na panującą sytuację spodziewali się nieco łatwiejszych testów.

– Matura z matematyki była trudna. Dla mnie język polski był jednak łatwiejszy. Temat na rozprawce co prawda też nie był najciekawszy, ale chyba każdy mógł coś o tym napisać – mówi Julia, maturzystka z Zespołu Szkół Politechnicznych.

Tematami na tegorocznej maturze była interpretacja wiersza Anny Kamińskiej „Daremnie” albo rozprawka odpowiadająca na pytanie, w jaki sposób wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na jego przesłanie, na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

U  mnie też lepiej wypadł polski. Myślałam, że był trudny, ale po matematyce jednak zmieniam zdanie. Jedynym plusem tej całej pandemii jest brak ustnych egzaminów – przyznaje z uśmiechem Oliwia, także maturzystka z ZSP.

Wyniki egzaminów dojrzałości młodzież pozna prawdopodobnie w połowie sierpnia. Wszyscy chcący udać się na studia powinni bacznie obserwować komunikaty uczelni, które informują o najważniejszych terminach dotyczących postępowania rekrutacyjnego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
Zmianom uległy również daty egzaminów klas ósmych. Uczniowie pierwotnie powinni przystąpić do nich 21 kwietnia, jednak przesunięto je na 16 czerwca. Testy trwały trzy dni, a ósmoklasiści zmierzyli się z językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym nowożytnym. Cały harmonogram rekrutacji do szkół średnich publikujemy poniżej.

Klaudia Kubiak

Harmonogram rekrutacji do szkół średnich

Termin

Wydarzenie

15 czerwca – 10 lipca

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

26 czerwca – 10 lipca

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca – 4 sierpnia

złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia

podanie listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych kandydatów

13-18 sierpnia

potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeżeli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej)

19 sierpnia

ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

 • Maturzystki z Zespołu Szkół Politechnicznych
 • Maturzystki z Zespołu Szkół Politechnicznych

  

Fara pięknieje

Trwają prace przy renowacji witraży we wrzesińskim kościele farnym. Powiat wrzesiński wspiera finansowo konserwację tych bogato zdobionych okien.

Witraże zyskały nowe ołowiane ramki oraz zabezpieczające oszklenie zewnętrzne. Wiele kolorowych szkiełek wymagało wymiany ze względu na spękania. Dodatkowo w przeszłości ubytki były wielokrotnie uzupełniane szkłem technicznym. Część witraży powróciła już na miejsce po renowacji. Prace zakończą się najprawdopodobniej na początku lipca.

(red.)  

 • Witraże w kościele farnym
 • Witraże w kościele farnym
 • Witraże w kościele farnym

 

 • Logotypy

Kolejny etap cyfryzacji w geodezji

Dzięki dofinansowaniu unijnemu, na które w czerwcu powiat wrzesiński podpisał umowę, powstanie mapa numeryczna dla Wrześni (miasta) oraz zostanie zaktualizowana ewidencja gruntów i budynków dla gminy Miłosław.

Projekt pod nazwą „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 621 832,30 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 1 908 038 zł. Dzięki tym środkom do końca 2021 roku powstanie mapa numeryczna dla miasta Września, które przez duże zurbanizowanie jest dość newralgicznym obszarem. Mapa numeryczna obejmuje zarówno ewidencyjną (pokazującą budynki i użytki wzdłuż poszczególnych ulic) jak i zasadniczą (pokazującą sieci uzbrojeniowe terenu). Oprócz tego zaktualizowana zostanie ewidencja gruntów i budynków dla gminy Miłosław. Projekt zakłada również wdrożenie nowych e-usług związanych z prowadzeniem narad koordynacyjnych sieci uzbrojenia terenu dla branżowców i projektantów oraz e-usługa dla rzeczoznawców majątkowych.

Powiat wrzesiński realizuje zadanie związane z cyfryzacją zasobów geodezyjnych od 2017 roku. Dotychczas udało się opracować mapę numeryczną (zasadniczą i ewidencyjną) dla gminy Września oraz mapę zasadniczą dla całej gminy i miasta Nekla. W gminie Kołaczkowo mapa zasadnicza dostępna jest dla Borzykowa, w gminie Miłosław dla Szczodrzejewa, Bugaju, Orzechowa, Czeszewa i Lipia. Dane ewidencyjne dostępne są dla całego powiatu.

Dzięki pozyskiwanym dotacjom w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej cały czas trwa skanowanie zasobów, a coraz więcej danych można uzyskać online dzięki składaniu i-wniosków. Jak mówi naczelnik wydziału Karolina Opielska, wdrożenie projektu usprawni obsługę interesantów, ułatwi pracę projektantów oraz rzeczoznawców oraz przyczyni się do przyspieszenia procesów inwestycyjnych. – Przełoży się to na rozwój gospodarczy – mówi. – Dostęp do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego będzie po prostu łatwiejszy – dodaje Karolina Opielska.

Klara Skrzypczyk


 

Dbając o środowisko, dbasz o siebie

Środowisko to nic innego jak przestrzeń, w której żyjemy. To ożywione i nieożywione elementy przyrody oraz wszystko to, co wytworzył człowiek. Nie ma znaczenia, czy jest to spokojna wieś pełna pól i lasów, czy miasto z ogromnymi blokowiskami i ruchliwymi drogami. 5 czerwca środowisko obchodzi swoje święto.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Jego główny cel to przypomnienie społeczności państw członkowskich jak ważne jest to, by rozwój cywilizacyjny zawsze szedł w parze z rozwojem ekologicznym. Czerwcowe święto ma przybliżać społeczeństwu kwestie dotyczące ochrony środowiska. To także doskonała okazja, by promować ekologiczny styl życia. Dzień ten ma przypominać, że człowiek nie jest jedynym gatunkiem zamieszkującym naszą planetę, ale jako jedyny ponosi tak wielką odpowiedzialność za jej stan. Środowisko ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonujemy i jak się czujemy, dlatego powinniśmy zrobić wszystko, by pozostawało w jak najlepszej formie. Od tego w dużej mierze zależy przecież kondycja całej ludzkości. Spotkanie w stolicy Szwecji poskutkowało utworzeniem Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zadedykowany jest środowisku naturalnemu człowieka. Ta agenda ONZ odpowiada za działania związane z ochroną przyrody i stale monitoruje jej stan.

Być bardziej eko

Istnieje wiele sposobów na to, aby nasze codzienne życie stało się bardziej ekologiczne. Można zacząć od najprostszych zmian, np. od  korzystania z pojemników wielokrotnego użytku do przechowywania żywności i zaprzestania marnowania jedzenia, wykorzystując resztki do przygotowania zapiekanek lub zup. Pamiętajmy, by nie włączać niepełnej zmywarki, co pozwoli zaoszczędzić wodę. Podobny skutek osiągniemy wybierając prysznic zamiast kąpieli i zakręcając kran podczas mycia zębów. Jeśli chcemy pozytywnie wpłynąć na środowisko, ograniczmy liczbę używanych kosmetyków i wykorzystujmy ich odpowiednie ilości. Na zakupy wybierajmy się z koszykiem wiklinowym lub torbą, którą można wykorzystać wiele razy. Kupujmy rzeczy dobrej jakości, by wystarczyły na dłużej. Nie bójmy się sięgać po używane książki, zabawki lub ubrania. Niezwykle ważna jest także oszczędność papieru, która pozwoli uratować wiele drzew przed ścięciem. E-faktury, dwustronny druk, elektroniczne bilety oraz oddawanie zużytego papieru do skupu makulatury na pewno przyczynią się do poprawy stanu otaczającej nas przyrody. Warto pomyśleć także o wymianie żarówek na energooszczędne. Nie zapominajmy o gaszeniu światła, gdy wychodzimy z pomieszczenia. Oprócz pomocy dla środowiska, zadbamy dodatkowo o własny portfel. Dojeżdżanie do pracy rowerem lub komunikacją miejską pozwoli ograniczyć emisję spalin zawierających substancje szkodliwe dla ludzi i środowiska. Istotna kwestia to prawidłowa segregacja odpadów, z których większość nadaje się do recyklingu. Natomiast zużyte koce i pościele można przekazać schronisku. Ulgą dla przyrody, a przy okazji formą aktywności fizycznej pozytywnie wpływającą na zdrowie będzie korzystanie ze schodów zamiast windy. Jednym z największych grzechów przeciwko środowisku jest palenie w piecu w niedozwolony sposób. Zwracajmy więc uwagę na to czym i jak ogrzewamy nasze domy, by nie zatruwać siebie nawzajem i nie szkodzić miejscowej florze i faunie. Pozytywny wpływ na środowisko ma również oddawanie zużytej elektroniki do specjalnych skupów i wyrzucanie przeterminowanych leków do pojemników znajdujących się w aptekach. Kilka niewielkich zmian w codziennym funkcjonowaniu, do których bardzo szybko można przywyknąć, wystarczy, by przyroda wokół nas odżyła i odwdzięczyła się swoim pięknem.

Monika Tomczak


 

Testy kompetencji muzycznych za nami

W siedzibie Powiatowej Szkoły Muzycznej odbyły się testy rekrutacyjne dla kandydatów chcących rozpocząć naukę gry na instrumencie w roku szkolnym 2020/2021. 
W poprzednim numerze „Przeglądu Powiatowego” informowaliśmy o naborze do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni, który zakończył się 29 maja. Placówka proponuje naukę w klasach: fortepianu, skrzypiec, gitary, akordeonu, fletu poprzecznego, klarnetu, trąbki, saksofonu i perkusji. 2 i 3 czerwca miały miejsce testy rekrutacyjne, których celem było zbadanie kompetencji muzycznych kandydatów. Obecnie o miejsce w szkole stara się 20 osób. Największym zainteresowaniem wśród aplikujących cieszą się gitara oraz fortepian. Dla dzieci i młodzieży, którzy z różnych powodów do tej pory nie zgłosili się do szkoły, by od 1 września rozpocząć w niej naukę, nic straconego – na 3 sierpnia planowany jest nabór uzupełniający. Ma on odbywać się w siedzibie placówki przy ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach popołudniowych. Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: szkola@psmwrz.pl. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 509 642 802. Przypominamy, że nauka w pierwszej klasie Powiatowej Szkoły Muzycznej odbywa się w dwóch cyklach: sześcioletnim dla dzieci, które mają co najmniej 6, ale nie więcej niż 10 lat oraz czteroletnim dla młodzieży w wieku od 10 do 15 lat.

Monika Tomczak


 

Co słychać na drogach?

Pogoda sprzyjała pracom na zewnątrz. W ruch poszły m.in. kosiarki.
Na drogach powiatowych od dłuższego czasu można zauważyć pracowników wynajętych firm, którzy wykaszają pobocza. Na terenie Pyzdr i Miłosławia pracami zajmuje się Firma Usługowo-Handlowa Karola Wrzaskowskiego z Pyzdr, Neklę i Kołaczkowo obsługuje Firma Usługowa Daniela Waligóry z Targowej Górki, natomiast o Wrześnię dba Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych z Wrześni. W tym tygodniu koszenie rowów oraz zieleni przy chodnikach odbywało się na Szosie Witkowskiej oraz w Gutowie Małym.
Na bieżąco są wykonywane remonty cząstkowe, aktualnie na drogach prowadzących w kierunku Zapowiedni i Wrąbczynka. Dodatkowo pracownicy Referatu Gospodarczego Starostwa Powiatowego remontują oraz odmalowują budkę dla przewoźników promowych w Nowej Wsi Podgórnej. Przypomnijmy, że w połowie maja na tamtejszym promie została wymieniona główna lina naciągowa.
Niebawem rozpocznie się również modernizacja chodnika w Targowej Górce przy kościele na ulicy Łukasińskiego. Jest to zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W środę 3 czerwca podpisano umowę z wykonawcą – Zakładem Drogowym Sp. z o. o. z Psar Małych na kwotę ponad 23 tysięcy złotych. W ramach tej inwestycji zostanie uzupełniona podsypka cementowo-piaskowa, przełożona kostka oraz betonowe obrzeża, a także uzupełnione i wyrównane pobocza i skarpy.
Na ukończeniu są już prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Gutowie Małym. Ostatnim szlifem będzie oznakowanie, osadzenie studzienek i wyrównywanie skarp. Przypomnijmy, że dofinansowanie w kwocie blisko 500 tysięcy złotych pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Również z niego powiat pozyskał prawie dwumilionowe dofinansowanie na przebudowę blisko 3-kilometrowego odcinka drogi Grzymysławice-Chwalibogowo-Osowo. W Chwalibogowie położona jest już warstwa wiążąca. Aktualnie wykonywane są tam roboty brukarskie na zjazdach, zatokach autobusowych oraz roboty ziemne na poboczach i rowach.

Klaudia Kubiak

 • Wykaszanie poboczy
 • Wykaszanie poboczy
 • Uzupełnianie ubytków

 

 • Nauka to lubię

Nowy sprzęt dla ZSS

W Zespole Szkół im. J. Korczaka jedną ze stosowanych metod w pracy z dziećmi jest terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Ostatnio do placówki trafił specjalistyczny sprzęt ułatwiający tę terapię.
Proces przetwarzania sensorycznego to ciągłe odbieranie, selekcja, konwersja informacji przez układy zmysłów Nieprawidłowa interpretacja obrazów, dźwięków, wrażeń dotykowych i ruchowych objawia się sporym zdenerwowaniem osób, u których występują zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Okres dzieciństwa to czas intensywnego rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń. To właśnie układy zmysłowe stanowią podstawę dojrzewania ludzkiego organizmu. Zaburzenia procesów w ośrodkowym układzie nerwowym powodują zakłócenia w życiu emocjonalnym, społecznym i rodzinnym. Zmysły odbierające wrażenia z otoczenia to nie tylko te zapachu, smaku, wzroku, słuchu i dotyku. Do układów zmysłowych zalicza się zmysł przedsionkowy, interoreceptywny i proprioreceptywny. Pierwszy z nich odpowiada za ruch i płynność ruchów gałek ocznych, głowy oraz całego ciała. Zmysł interoreceptywny jest wewnętrznym zmysłem ciała regulującym tętno, oddychanie, poczucie głodu i pragnienia, ciśnienie krwi, temperaturę oraz uczucie ucisku w jelitach i pęcherzu. Propriocepcja to zmysł służący do rozpoznawania ułożenia części własnego ciała. Receptory tego zmysłu ulokowane są w mięśniach, ścięgnach i stawach. Przekazują do mózgu informacje o napięciu mięśniowym. Za jego pomocą poznajemy jak ułożone są nasze kończyny bez kontrolowania ich przy pomocy wzroku.  Tych zmysłów najczęściej nie jesteśmy świadomi. Uczona, która opracowała metodę integracji sensorycznej – doktor J. Ayres – podkreślała znaczenie trzech układów, szczególnie istotnych w rozwoju dziecka: dotykowego, przedsionkowego i proprioreceptywnego. Jeśli rozwój dziecka przebiega nieharmonijnie bądź jest zaburzony ze względu na stan zdrowia, stosowanie w terapii metody integracji sensorycznej wpływa na poprawę funkcjonowania dziecka.
Dzięki projektowi „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach  „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do szkoły za kwotę niemal 19 tys. zł.  Będzie to wyposażenie sali do terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Kabina Si wraz z zestawem akcesoriów terapeutycznych to narzędzia, które znacznie przyczynią się do wzbogacenia oferty terapeutycznej Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni.

(red.)


 

Nowy numer "Przeglądu Powiatowego"

W nowym numerze "Przeglądu Powiatowego": urzędnicy i służby mundurowe tanecznie dla dzieci, kolejna sala w CBiRNT wyposażona, informacje z urzędu pracy, znakowanie zabytków trwa, dostarczono nowy sprzęt do Zespołu Szkół im. J.Korczaka w ramach projektu „Nauka – to lubię!" i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Strona 1
 • Strona 2
 • Strona 3
 • Strona 4
 • Strona 5
 • Strona 6
 • Strona 7
 • Strona 8
 • Strona 9
 • Strona 10
 • Strona 11
 • Strona 12
 • Strona 13
 • Strona 14
 • Strona 15
 • Strona 16