Kolejna wrzesińska polagra za nami

29 października odbyły się XXXII Targi Rolnicza Jesień zorganizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni oraz powiat wrzesiński we współpracy z gminą Września i Gospodarstwem Rolnym Stefana i Macieja Waszaków z Kołaczkowa.

Jak co roku impreza ta przyciągnęła tłumy odwiedzających. Targi odbyły się na terenie ZSTiO oraz wzdłuż ulic: Opieszyn, Kaliskiej i Legnickiej. W roli prowadzącego wystąpił Jacek Krajniak, który na stałe przypisany został do roli konferansjera tego wydarzenia. Na stoiskach zakupić można było drzewka, sadzonki, kwiaty, wyroby rękodzielnicze z wikliny, sznurka i włóczki, obrusy, bombki, ozdoby świąteczne, a także artykuły spożywcze, jak np. miody, soki, sery, pieczywo, słodycze i wędliny.

Starostwo Powiatowe przygotowało swoje stoisko we współpracy z firmą Pimax z Psar Małych produkującą galanterię drewnianą. Kwiaty i rośliny zielone zapewniły wrzesińska firma Nowak Ogrody, a także kwiaciarnia Kaprys Plus. Natomiast Wielkopolskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego przygotowało okolicznościową ramkę z aranżacją kwiatową, w której odwiedzający mogli zapozować do pamiątkowej fotografii. 

Na stoisku kosztowano soku z jabłek tłoczonych na zimno firmy Natursok z Pyzdr, a także kilka rodzajów chleba z piekarni Moje Wypieki (również z Pyzdr). Gospodarstwo Stajkowskich z Nowej Wsi Królewskiej zapewniło owoce i warzywa, a Gospodarstwo Dębickich z Kaczanowa promowało oleje rzepakowe tłoczone na zimno z wyprodukowanego przez siebie rzepaku. Odbywały się również warsztaty wikliniarstwa prowadzone przez Mariusza Kaźmierczaka z Wrąbczynkowskich Holendrów, podczas których zainteresowane osoby miały możliwość wyplecenia małego koszyka. Nie mogło też zabraknąć Koła Pszczelarzy z Nekli. Wystawili oni nie tylko różne rodzaje miodów, ale także inne wyroby pszczelarskie.  

O godzinie 12 na miejscu tradycyjnie pojawił się okolicznościowy tort, a jego pierwszy kawałek ukroił starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Następnie młodzież z ZSTiO rozdzieliła 40-kilogramowe ciasto wśród przechodzących. Firma Paszak z Pyzdr, podobnie jak w roku ubiegłym, częstowała gorącą kaszanką, na którą nie brakowało amatorów.

Podczas tegorocznych targów mieszkańcy powiatu (i nie tylko) mogli odwiedzić około 150 wystawców. Zwyczajowo przyznano nagrody dla najlepszych stoisk. Wręczyli je starosta Dionizy Jaśniewicz oraz Eugeniusz Paterka – były dyrektor ZSTiO, a także jeden z pomysłodawców Targów Rolnicza Jesień. Konkurs obejmował cztery kategorie, a jurorami byli: Teresa Waszak (wójt gminy Kołaczkowo), Bernadetta Sześniak (wicedyrektor ZSTiO), Anna Hedrych-Stanisławska (zastępca komendanta wrzesińskiej straży miejskiej) i Mateusz Maserak (naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego). Statuetkę za najlepszą promocję otrzymał Dawid Lester, czyli Paczka z Rusiborza. Najciekawszą ekspozycję zaprezentowała Małgorzata Leśniak (MPM Flowers). Najlepszym produktem regionalnym w tym roku okazały się owoce Bartosza Marchwiaka z Sadownictwa Gutowo Małe. Wyróżnienie specjalne powędrowało do Mariusza Walkowiaka i jego klubu „Traktor i Maszyna”.

Wrzesińskie targi rolnicze mają już ponad trzydziestoletnią tradycję, lecz mimo to nadal cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród wystawców i odwiedzających, co tylko utwierdza w przekonaniu o konieczności organizowania kolejnych edycji tego wydarzenia.

Anna Wilczyńska

 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023
 • Targi Rolnicza Jesień 2023

 

OGŁOSZENIE
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 3 października 2023 r.


o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim


Na podstawie art. 44b ust. 1, art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z poźn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 62 poz. 560) ogłaszam: przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na członka Powiatowej Rady mają organizacje pozarządowej, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Wrzesińskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia i przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2023 r. Do zadań Powiatowej Rady, będącej organem opiniodawczo-doradczym starosty, składającej się z 5 osób powołanych spośród przedstawicieli w/w podmiotów, należało będzie:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. ocena realizacji programów;
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich 
  skutków dla osób niepełnosprawnych.


Starosta Wrzesiński 
(-) Dionizy Jaśniewicz

 • Ogloszenie_Starosty_Wrzesinskiego_s1
 • Ogloszenie_Starosty_Wrzesinskiego_s2
 • Ogloszenie_Starosty_Wrzesinskiego_s3

 

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2024 roku.

Więcej: https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1433,uchwaly-zarzadu-2023-vi-kadencja?tresc=24199


 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: relacja z Dnia Edukacji Narodowej, artykuł o inwestycjach drogowych, tekst dotyczący inauguracji roku akademickiego WUTW i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381
 • Przegląd Powiatowy nr 381

 

Nagrody dla nauczycieli

12 października w hali sportowej Zespołu Szkół Politechnicznych przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom pracującym w szkołach prowadzonych przez powiat i podziękował za ich wkład w wychowanie dzieci i młodzieży. Następnie wraz z naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Olgą Kośmińską-Gierą wręczył pedagogom nagrody i wyróżnienia (lista wszystkich wyróżnionych znajduje się poniżej). Z okazji przypadającego w tym roku 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska zostały przyznane medale, które odznaczeni odebrali z rąk starosty i prezesa SZS powiatu wrzesińskiego Leszka Karwasińskiego. Podziękowano również nauczycielom i pracownikom oświaty, którzy w minionym roku szkolnym odeszli na emeryturę. Na spotkaniu obecny był również Artur Matejuk – starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, który osobiście wręczył dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej Liliannie Kuczy Złoty Medal za Długoletnią Służbę. 

Całość zwieńczyły występy uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia, a także Piotra i Anastazji Nowaków.

Anna Wilczyńska

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:

 • Liliana Kucza, dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia,
 • Ewa Chmielewska, pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  
 • Ewa Sławska, nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym,
 • Beata Tomaszewska, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Specjalnych.

Brązowy Krzyż Zasługi:

 • Jadwiga Chojnacka, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • Edyta Kluczyńska, nauczyciel muzyki w Zespole Szkół Specjalnych,
 • Zbigniew Bukowski, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 

Medal Komisji Edukacji Narodowej: 

 • Bożena Dopierała, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • Mirosław Kowalski, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • Renata Czaja, nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym,
 • Aleksandra Kubiaczyk, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. 

Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

 • Maciej Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. 

Nauczyciele i pracownicy, którzy w minionym roku szkolnym przeszli na emeryturę:

w Zespole Szkół Specjalnych: 

 • Dorota Drela, nauczyciel plastyki,
 • Hanna Ludwiczak, nauczyciel przysposobienia do pracy;

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących: 

 • Małgorzata Gołębiowska, nauczyciel przedmiotów zawodowych weterynaryjnych,
 • Dorota Rogozińska, nauczyciel matematyki i fizyki,
 • Halina Stankiewicz, nauczyciel matematyki,
 • Genowefa Małek, pracownik szkoły;

w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza: 

 • Hanna Czajkowska, nauczyciel języka polskiego; 

w Bursie Międzyszkolnej: 

 • Tadeusz Kiciński, wychowawca.

Nagroda Starosty Wrzesińskiego:

 • Violetta Zdunowska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego,
 • Magdalena Zając, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych,
 • Monika Bednarska-Jach, wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • Dariusz Dobrucki, kierownik kształcenia praktycznego, nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,
 • Ewa Sławska, nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym,
 • Monika Sitko, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Politechnicznych,
 • Iwona Sokolska, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • Agata Iglewska, nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • Ewa Górczyńska, nauczyciel biblioteki w Zespole Szkół Specjalnych,
 • Zofia Andrzejczak-Tomys, nauczyciel wczesnego wspomagania w Zespole Szkół Specjalnych,
 • Alicja Golec, nauczyciel gry na fortepianie w Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia,
 • Paweł Grześkowiak, nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Politechnicznych,
 • Maciej Głowacki, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Politechnicznych,
 • Krzysztof Celka, nauczyciel przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,
 • Przemysław Moch, nauczyciel biologii w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,
 • Tadeusz Kiciński, wychowawca Bursy Międzyszkolnej,
 • Piotr Domżalski, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. 

Medale z okazji 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska:

 • Violetta Bakoś, nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni,
 • Andrzej Pujdak, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • Robert Czerniak, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni. 
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej

 

Nowy numer „Przeglądu Powiatowego”

W tym wydaniu m.in.: artykuł o sytuacji finansowej szpitala, relacje z obchodów 100-lecia oświaty rolniczej we Wrześni oraz koncertu operetkowego na Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu, wywiad z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich Feniks i wiele więcej. Zapraszamy do lektury!

 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380
 • Przegląd Powiatowy 380