Powiatowy punkt pomocy dla obywateli Ukrainy

Rusza powiatowy punkt pomocy dla obywateli Ukrainy. Od poniedziałku do piątku w godz. 12-18 można dostarczać dary zgodnie z potrzebami wyszczególnionymi na plakacie. Będą one przekazywane dalej do wojewódzkiego magazynu – służby wojewody zadbają o to, by konkretna pomoc odpowiedziała na konkretne potrzeby mieszkańców Ukrainy.

Apelujemy o rozsądne przekazywanie darów – zwłaszcza dotyczy to używanych ubrań, które powinny być w dobrym stanie i odpowiadać aktualnym okolicznościom i porze roku. Dodajmy, że na chwilę obecną odzieży nie brakuje.

Obywateli Ukrainy, którzy trafili do powiatu wrzesińskiego, lub tych, którzy szukają dla nich pomocy materialnej, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania za pośrednictwem gminnych ośrodków pomocy społecznej.

  • Punkt Grzymysławice

 

Komunikat dotyczący pomocy Ukrainie

Sytuacja związana z wojną w Ukrainie poruszyła serca mieszkańców naszego kraju, w tym powiatu wrzesińskiego. Lawina pomocy, zwłaszcza w postaci zbiórek darów, przybrała niewyobrażalną skalę. Polacy po raz kolejny udowodnili ogromną solidarność i życzliwość. Wszelakie wsparcie musi być okazywane w sposób rozsądny, aby pomoc miała realny wymiar. Po kilku dniach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji wiemy już, jakie produkty i przedmioty są potrzebne.

Zgodnie z poleceniem wojewody wielkopolskiego na terenie powiatu wrzesińskiego niebawem uruchomiony zostanie magazyn gromadzący materialną pomoc dla obywateli Ukrainy, zarówno tych, którzy szukają schronienia w naszym kraju, jak i tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie. Wszelkie działania związane z pomocą Ukrainie będzie koordynował Wielkopolski Urząd Wojewódzki – punkt w Grzymysławicach będzie stanowił łącznik między gminnymi miejscami zbiórek i darczyńcami mieszkającymi w naszym powiecie a oczekującymi wsparcia Ukraińcami. Ofiarowane przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego dary obywatelom Ukrainy zostaną przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki zgodnie z realnymi potrzebami. Listę produktów i środków można znaleźć na plakacie.

Wszystkich, którzy byliby gotowi wesprzeć magazyn w Grzymysławicach jako wolontariusze, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy pod adresem pomocukrainie@wrzesnia.powiat.pl. Główne zadania ochotników będą polegały na przyjmowaniu darów, ich segregowaniu i przygotowywaniu do dalszego transportu. Planuje się, że punkt będzie działał w godz. 12-18. Prosimy, aby zgłaszając się do pomocy, wskazać orientacyjną dyspozycyjność i numer telefonu kontaktowego.

Wielu obywateli Ukrainy szuka w Polsce schronienia przed wojną. Mieszkańców powiatu wrzesińskiego, którzy dysponują miejscem i byliby chętni przyjąć kogoś pod swój dach, prosimy o zgłaszanie się drogą mailową pod adres pomocukrainie@wrzesnia.powiat.pl z informacją, ilu osobom są w stanie udzielić schronienia. Pod ten sam adres można też zgłaszać informacje o obywatelach Ukrainy, którzy potrzebują bezpiecznej kwatery, podając przy tym liczbę osób, ich wiek (co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci, które zostaną objęte obowiązkiem szkolnym) oraz numer kontaktowy.

We wszelkich sprawach związanych z pomocą Ukrainie można również kontaktować się z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni, tel. (61) 640 44 33, (61) 640 45 32 lub tel. kom. +48 605 339 905 oraz Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu, (61) 640 44 73.