Kontynuacja renowacji w pyzdrskiej farze

Do Starostwa Powiatowego we Wrześni 29 czerwca przybył ks. Ryszard Kopczyński, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach. Podczas spotkania ze starostą wrzesińskim Dionizym Jaśniewiczem podpisał on umowę na przekazanie dotacji celowej na prace konserwatorsko-restauratorskie w nawie i kruchcie bocznej w kościele farnym w Pyzdrach.

Zaplanowane w tym roku prace obejmują zabezpieczenie przed wilgocią, poprawę estetyki poprzez: gruntowanie ścian, wykonanie tynków i malowanie oraz konserwację specjalistyczną kopuł sufitowych. To kontynuacja remontów, których ks. Kopczyński z pietyzmem podejmuje się niezmiennie od 2011 roku – kiedy został proboszczem pyzdrskiej parafii.

Gołym okiem widać smykałkę proboszcza do pasji, jaką jest konserwacja i renowacja cennych zabytków zarówno w pyzdrskiej farze, jak i należącym do parafii XIV-wiecznym zespole pofranciszkańskim obejmującym klasztor i kościół pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Pyzdrach czy też niedawno odrestaurowanej niezabytkowej kaplicy w Górnych Grądach.

Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP wzmiankowany był po raz pierwszy w 1265 r. W 1331 r. w czasie najazdu krzyżackiego świątynia ta została ograbiona, jednak jej mury ocalały. Była wielokrotnie przebudowywana, stanowi przykład późnogotyckiego bazylikowego kościoła miejskiego, wzniesionego z fundacji Kazimierza Wielkiego. Od 2015 roku w kościele prowadzone były prace związane z wymianą pokrycia dachowego. W kolejnych latach podjęto się wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Powoli swój blask odzyskuje również wnętrze obiektu, m.in. dzięki podjętym w tym roku pracom renowacyjnych.

Łączna wartość robót zaplanowanych na 2022 rok wyniesie niemal 412 tys. złotych. Wsparcie finansowe z budżetu powiatu wrzesińskiego to kwota 10 tys. złotych. Parafia otrzymała również dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało 205 tys. złotych oraz z budżetu gminy i miasta Pyzdry w kwocie 50 tys. złotych. Pozostałe koszty parafia musi pokryć z środków własnych, otrzymanych dzięki ofiarności parafian.

Na zakończenie prac remontowych, które planuje się wykonać do końca listopada, zostanie zamontowana tabliczka informacyjna. Dzięki temu do publicznej wiadomości zostanie podana informacja o uzyskanym przez pyzdrską parafię wsparciu z budżetu powiatu wrzesińskiego, z którego łącznie w kolejnych latach od 2012 roku przekazano 120 tys. złotych.

Julia Sosna

  • Starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz i ks. Ryszard Kopczyński

 

Publiczność odkryła mnie na nowo

Podczas Niedzieli z powiatem na scenie pojawiła się uwielbiana przez młodszych i starszych Majka Jeżowska. Artystka jeszcze przed występem opowiedziała nam m.in. o tym, co zmienił koncert w Kostrzynie nad Odrą i od czego uzależniła się w czasie pandemii.